Redaktører

Birgitte Lie Suhr-Jessen, Danmark
Peter Berliner
Jytte Bang
Tia Hansen
Anne Maj Nielsen
Klaus Bærentsen, Aarhus Universitet
Ulla Larsen
Bo Møhl
Johan Trettvik
Kristine Lorentzen
Helle Vibeke Lysdal