Indsendelser

Du skal Login eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af indsendelse

Som en del af indsendelsesprocessen skal forfattere afkrydse, at deres indsendelse overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
  • Manuskriptet er ikke tidligere blevet publiceret, og det er heller ikke sendt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret (eller der er angivet en forklaring under kommentarfeltet 'Kommentarer til redaktøren').
  • Manuskriptfilen er i et OpenOffice, Microsoft Word-, eller RTF- dokumentfilformat.
  • Der er angivet URL-adresser til referencerne, hvor de er tilgængelige.
  • Teksten er skrevet med enkelt linjeafstand, benytter en 12-punktsskrifttype og anvender kursiv i stedet for understregning (med undtagelse af URL-adresser), og alle illustrationer, figurer og tabeller er placeret i teksten på passende steder i stedet for til sidst.
  • Teksten opfylder de stilistiske og bibliografiske krav, der er beskrevet under Retningslinjer for forfattere , som findes under Om tidsskriftet.
  • Hvis du fremsender et dokument til en sektion af tidsskriftet, der har undergået peer review, er instruktionerne under Sikring af en blindbedømmelse blevet fulgt.

Retningslinjer for forfattere

Artiklens omfang

Normal artikellængde er 15-20 tryksider eller 35.000-45.000 enheder (tegn med mellemrum).
Afviger længden på artiklen væsentligt fra dette, kontakt da redaktionen før deadline.

Artiklens form

Artiklen skal som hovedregel inddeles i et antal nummererede afsnit eventuelt med
underinddeling (Indledning, 1., 1.1, 1.1.1., 2., 3. ..., - Afslutning/Konklusion) og med overskrifter.

Resumé

Artiklen forsynes med et dansk og engelsk resumé på ca.1000 enheder/anslag.
Det engelske resumé afleveres i en separat fil og med en engelsk titel.

Personoplysninger

Personoplysninger om artiklens forfatter(e) skal fremgå som note på artiklens første side.

Noter

Eventuelle noter vil figurere som fodnoter, og deres antal og omfang bedes begrænset.

Illustrationer

Illustrationer i form af modeller, skemaer, tegninger eller sort/hvide fotografier vedhæftes som selvstændig fil i trykklar stand (min. 300 dpi.) Angiv tydeligt i teksten, hvor de enkelte illustrationer skal placeres.

Referencer inde i artiklen

Henvises gennem efternavn og udgivelsesår: fx: Ferenczi (1921); Segal et al. (1957, pp. 17-21).

Litteraturliste

Litteraturlisten skal udformes efter APA-7 systemet og skal indeholde DOI numre til alle referencer, hvor det er muligt. En guide til APA-7 kan findes her. For at se ændringer fra APA-6 til APA-7, se her. DOI numre for referencer kan evt. findes på dette link.

Tidsskrifter:

Efternavn, forbogstav (årstal). Titel på artikel. Titel på tidsskrift, årgang/nr., sidetal.
Fx: Ferguson, H. (2016). (Dis)apppointment: conspicious absence in contemporary society. Contemporary Social Science, 11(1), 92–101. https://doi.org/10.1080/21582041.2016.1237662

Bøger:

Efternavn, forbogstav (årstal). Titel, Forlag.
Fx: Aschenbach, T. M. (1974). Developmental psychopathology. Ronald Press.

Artikler i redigerede bøger:

Efternavn, forbogstav (årstal). Titel på artikel. In: Redaktørnavne (Ed.). Titel på bog (sidetal). Forlag.
Fx: Harder, S., & Væver, M. S. (2008). Skizonofreni. In S. Harder, B. Jacobsen, S. Køppe, S. Lunn, B. B. Mathiesen, & M. S.
Væver, Sårbarhed, Diatese-stress-modellen til diskussion (pp. 142-183). Hans Reitzel.

Elektroniske referencer:

Ophav. (år/seneste opdatering). Titel (udgave). Lokaliseret [besøgsdato] på URL.
Fx: Ebdrup, N. (2011). Minfulness Meditation kan hjælpe med stress og fobier. Retrieved February 2011, from www.videnskan.dk
Hvis ophavet (forfatter, redaktør, korporation) til et WWW-dokument ikke kan identificeres, ordnes dokumentet efter titlen.

Generelt:

Henvisningsårstallet gælder den første udgivelse og skrives i parentes efter forfatter(e). Anvendes en anden udgave end førsteudgaven, anføres dennes udgivelsesår til sidst.

Deadline

Deadline er for artikler til forårsnummeret 14. januar, for artikler til efterårsnummeret 14. august.

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

De navne og adresser, der angives på dette tidsskrifts websted, vil udelukkende blive anvendt til tidsskriftets angivne formål og vil ikke blive gjort tilgængelige til andre formål eller for andre parter.