Meddelelser

RvT 75: Tema: Religionssociologi

2023-04-26

RvT 75, 2023: Tema: Religion og klasse. Nummeret redigeres af Henrik Reintoft Christensen og Hans J. Lundager Jensen. Tra artjkler om religion og klasse, af Pål Repstad, Astrid Krabbe Trolle og Henrik Reintoft Christensen. Desuden en artikel om asatro og danske værdier (af Uffe Schjødt, Henrik Reintoft Christensen og Lauritz Holm Petersen)  og om æresfrygt (af Christian Egelund Sørensen)

Læs mere om RvT 75: Tema: Religionssociologi

Nyeste nummer

Nr. 75 (2023): Tema: Religionssociologi
Se alle numre

Religionsvidenskabeligt Tidsskrift (RvT) er dansksproget (for det meste) og hjemhørende ved Afdeling for Religionsvidenskab, Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet. Dets redaktion og advisery board består af personer med tilknytning til Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet. RvT arrangerer faglige seminarer i samarbejde med DASR (Dansk Selskab for Religionsvidenskab) som forberedelse til temanumre.

RvT bringer forskningsbaserede artikler med relevans for religion i nutid og fortid samt anmeldelser og review-artikler. Artiklerne angår religion i alle former og i bredeste forstand og inkluderer ofte aktuelle humanvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og filosofiske teorier og vinkler. Artiklerne indeholder akademiske referencer og bibliografier og er fagfællebedømte. De henvender sig til forskere inden for og uden for det religionsvidenskabelige felt, til studerende ved de videregående uddannelser, til lærere i de gymnasiale uddannelser og til en bred offentlighed.

RvT er grundlagt i 1982 og er hidtil udkommet med 708 numre. Artiklerne er gratis tilgængelige for alle. Under 'Arkiver' kan ses indholdet i alle numre - fra nr. 1 (1982) til nr. 70 (2020).

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Hans J. Lundager Jensen (hj@cas.au.dk) eller Katrine Frøkjær Baunvig (kfb@sdu.dk).