Om tidsskriftet

Fokus og område

Religionsvidenskabeligt Tidsskrift (RvT) publicerer forskningsbaserede artikler samt anmeldelser og review-artikler om religion. RvT dækker religion i alle former, til alle tider og fra alle steder. RvT har en særlig ambition om at publicere artikler, der udvikler religionsvidenskab som et teoretisk funderet fag. Der publiceres derfor artikler om eller med inddragelse af sociologi, psykologi, filosofi, semiotik, kognitive videnskaber etc. RvT udkommer med to numre om året, hver på godt 100 sider. Med jævne mellemrum er artiklerne samlet om et bestemt tema. Artiklerne i RvT er peer-reviewed. RvT er hjemhørende under Afdeling for Religionsvidenskab ved Aarhus Universitet. Tidsskriftets sprog er dansk. Enkelte artikler kan være på andre skandinaviske sprog. Forslag til artikler og anmeldelser samt manuskripter modtages gerne. Alle numre af RvT er tilgængelige via OJS (Open Journal System), Det Kongelige Bibliotek, fra nr. 1 (1982) til nyeste, der publiceres som pre-publication.

Peer review-proces

Alle egentlige artikler vil gennemgå en fagfællebedømmelse efter de standarder som fastlæges af Uddannelses- og Forskningsministeriet . Bedømmelsen, der foretages af mindst én fagkyndig person uden for redaktionen, vurderer artikelmanuskriptet ud fra såvel faglige som formale kriterier, herunder sproglig skikkelse og overholdelse af tekniske retningslinjer. Bedømmelsen indstiller til redaktionen, om manuskriptet kan publiceres med få eller ingen ændringer, om det kan publiceres under forudsætning af større ændringer, eller om manuskriptet ikke bør publiceres. Anmeldelser og kortere indlæg vil normalt alene blive redaktionelt bearbejdet af redaktionen.

Open Access-politik

Det er gratis for forfattere at publicere i RvT.

RvT har Open Access til alt indhold, nye såvel som ældre bidrag. Artikler, anmeldelser og indledninger kan læses af alle uden betaling og straks fra det øjeblik de bliver publiceret online.

Alle ældre numre er tilgængelig under fanen "Arkiv". Dette er etableret af Det Kongelige Bibliotek, der også forestår den elektroniske platform, på hvilken RvT publiceres (OJS, dvs. Open Journal System).

Copyright

For artikler, hhv. anmeldelser, publiceret til og med nr. 74 (2022) gælder at copyright er delt imellem forfatter og RvT. For publiceret fra og med nr. 75 (2023) er det alene forfatteren, der har copyright til vedkommendes artikel, hhv. anmeldelse.

Licens

Tekster udgivet af RvT følger Creative Commons License CC BY 4.0 (jf. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da)

If. licensgiverens formulering betyder dette at:

Du må frit:

  • Tilpasse — remixe, omarbejde og bygge videre på materialet til alle formål, også kommercielle.
  • Licensgiveren kan ikke tilbagekalde frihederne, så længe du følger licensvilkårene.
 

Under følgende vilkår:

  • Ingen yderligere begrænsninger — Du må ikke tilføje juridiske vilkår eller teknologiske tiltag som juridisk begrænser andre i at gøre hvad licensen tillader.

 Nu også Religionsvidenskabelig Skriftrække

RvT er blevet suppleret med en skriftrække, Religionsvidenskabelig Skriftrække (RvS). Den skal rumme publikationer der falder inden for RvT's faglige område, men som har en mere selvstændig karakter, fx artikler af en længde der nærmer sig monografier, eller antologier med et særligt emne. Det er tanken at RvS kan publicere bidrag både på dansk og på andre sprog, fx engelsk. Første bind er publiceret. Det kan ses på: https://tidsskrift.dk/rvs