Om tidsskriftet

Fokus og område

Religionsvidenskabeligt Tidsskrift (RvT) publicerer forskningsbaserede artikler samt anmeldelser og review-artikler om religion. RvT dækker religion i alle former, til alle tider og fra alle steder. RvT har en særlig ambition om at publicere artikler, der udvikler religionsvidenskab som et teoretisk funderet fag. Der publiceres derfor artikler om eller med inddragelse af sociologi, psykologi, filosofi, semiotik, kognitive videnskaber etc. RvT udkommer med to numre om året, hver på godt 100 sider. Med jævne mellemrum er artiklerne samlet om et bestemt tema. Artiklerne i RvT er peer-reviewed. RvT er hjemhørende under Afdeling for Religionsvidenskab ved Aarhus Universitet. Tidsskriftets sprog er dansk. Enkelte artikler kan være på andre skandinaviske sprog. Forslag til artikler og anmeldelser samt manuskripter modtages gerne. Alle numre af RvT er tilgængelige via OJS (Open Journal System), Det Kongelige Bibliotek, fra nr. 1 (1982) til nyeste, der publiceres som pre-publication.

Peer review-proces

Alle egentlige artikler vil gennemgå en fagfællebedømmelse efter officielle danske standarder. Bedømmeren vurderer artikelmanuskriptet ud fra såvel faglige som formale kriterier, herunder sproglig skikkelse og overholdelse af tekniske retningslinjer. Bedømmeren indstiller til redaktionen, om manuskriptet kan trykkes med få eller ingen ændringer, om det kan trykkes under forudsætning af større ændringer, eller om manuskriptet ikke bør trykkes. Efter at have modtaget bedømmelsen kan redaktionen udbede sig en yderligere bedømmelse fra en anden bedømmer. Anmeldelser og kortere indlæg vil normalt alene blive vurderet af redaktionen