Meddelelser

Religionsvidenskabeligt Tidsskrift er for tiden (december 2008) under delvis omlægning. Tidsskriftet vil fortsat blive publiceret i en trykt udgave som hidtil. I nærmere fremtid vil ældre numre også være tilgængelige i en elektronisk udgave. Aarhus Universitetsforlag er fortsat udgiver af den trykte udgave, mens den elektroniske udgave er tilgængelig via Statsbiblioteket i Aarhus.

Redaktionsprocessen vil fra og med 2009 sker i Open Journal Systems. Forslag til artikler og anmeldelser sendes til redaktionen via den elektroniske adgang.