RvT 68: religiøse reformer og reformationer - samt andre bidrag

2018-09-24

Reformer, reformationer og revolutioner er velkendte fænomener i religionernes historie. Mens den mest kendte er den protestantiske reformation i 1500-tallet, er den ældst kendte den omvæltning som skete i Egypten ca. 1350-1330 under kong Akhnaton. Siden da har pludselige og markante, og undertiden også voldelige, religiøse forandringer været velkendte. Dette nummer af RvT rummer en generel indledning samt artikler af Margit Warburg om reformationsfejringer i Danmark igennem historien, Jørn Borup om buddhistiske reformer, og Tim Rudbøg om hermetiske reformer i 1400--og 1500-tallet. Nummeret indeholder desuden to artikler udsprunget af et seminar i anledning af Armin W. Geertz' 70-¨årsdag, en artikel om bibelsk inspirerede kogebøger samt en kontrakritik af anmeldelsen i RvT 67 af Michael Rothsteins bog Regnskovens religion