Oplysninger til forfattere

Manuskriptet sendes som fil til: Hans J. Lundager Jensen: hj@cas.au.dk ; Katrine Frøkjær Baunvig: baunvig@cas.au.dk ; eller Johanne Louise Christiansen: jchr@sdu.dk .  Manuskriptet bør være formateret i Word eller i et andet program, som er let at konvertere til Word.

Artiklerne indledes med abstracts på engelsk og dansk, hver på max. 10 linjer, samt en liste på 5-7 keywords (på engelsk), der angiver de væsentligste emner, der omtales i artiklen.

Artiklen afsluttes med oplysninger om forfatterens for- og efternavn, stillingsbetegnelse (hvis relevant) og akademisk titel eller grad, institutions- eller privat­adresse samt e-mailadresse

Fed skrift og understregning anvendes ikke. Vi anbefaler en sparsom brug af kursivering. Værk­titler, der nævnes i hovedtekst og noter, kursiveres. Anførelse af tekster på andre sprog end de euro­pæiske hovedsprog ledsages af en over­sættelse.

Dobbelt citationstegn anvendes kun ved egentlige citater; ellers bruges enkelte anførselstegn. Citater, som er længere end tre linjer, skrives som indrykket afsnit og uden citationstegn.

Henvisninger til primærtekster, fx steder i Bibelen, Koranen eller litterære og filosofiske klassikere, bør følge praksis i dansk forsk­ning (hvis der er en sådan).

Artikler ledsages af en litteraturliste, der nævner de værker, som er anvendt. Her angives (i denne rækkefølge) forfatterens fulde efternavn og fornavn, værkets udgivelsesår, værkets titel, forlag og by. Bogtitler og navne på tidsskrifter angives i kursiv. Titler på artikler sættes i dobbelt anførselstegn. Navne på tidsskrifter skrives helt ud. Ved artikler fra tidsskrifter eller samle­værker anføres sidetal uden p. eller s. Fx:

Rappaport, Roy
1999 Ritual and Religion in the Making of Humanity, Cambridge University Press, Cambridge.

Sinding Jensen, Jeppe
2003 “Pascal Boyer: Den ganske historie om al religion (nogensinde)”, Religionsvidenskabeligt Tidsskrift 43, 53-69.

Hvis den anførte tekst er et bidrag til et samleværk, markeres dette med et ‘in:’ efterfulgt af udgiver, titel osv. Ved flere forfattere eller udgivere anføres et & før den sidstnævnte. Udgiver og/eller redaktør markeres med ed. eller eds. (editor/editores). Fx:

Braun, Willi
2000 “Religion”, in: Willi Braun & Russell T. McCutcheon, eds., Guide to the Study of Religion, Cassell, London, 3-18.

Er der flere værker af samme forfatter med samme udgivelsesår, tilføjes udgivelsesåret a, b osv.

I tekst og noter henvises normalt til litteraturen ved at nævne efternavn, årstal og sidetal i en parentes, fx (Rappaport 1999, 24). Henvises der til to sider, skrives første sidetal efterfulgt af et f uden punktum, fx (Rappaport 1999, 24f). Henvises der til flere sider, nævnes den første og den sidste, fx (Rappaport 1999, 23-68). Henvises til flere titler i samme parentes, adskilles disse med semikolon (Rappaport 1999, 24; Sinding Jensen 2003, 53). Henvises der i samme parentes til flere titler af samme forfatter, gentages efternavnet ikke, og årstal + sidetal adskilles med semikolon (Rappaport 1978, 175; 1990a, 2-6; 1990b, 34-38).

Henvisning til internetsider anføres så vidt muligt med forfatter, årstal og URL-adresse. Adressen tilføjes ‘set’ samt dato. Fx:

Detienne, Marcel
1979 “The Greeks Aren't Like the Others”, Dionysos Slain, Johns Hopkins University Press, Baltimore; http://www.jhu.edu/cultures/detienne.html (set 16.11.2005).

NB: internetadresser anvendes så vidt muligt ikke i brødtekst eller i fodnoter.

Noter sættes som fodnoter. Noter bør indeholde henvisninger og yderligere, korte oplysninger, som ikke kan inddrages i teksten. Notemarkeringen bør så vidt muligt sættes efter sætningens punktum.