Redaktører

Hans J. Lundager Jensen, Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet
Katrine Frøkjær Baunvig, ¨Center for Grundtvigforskning, Aarhus Universitet
Johanne Virenfeldt Christiansen, Religionsstudier, Institut for Historie, Syddansk Universitet