Redaktører

Hans J. Lundager Jensen, Danmark
Katrine Frøkjær Baunvig, Danmark
Johanne Virenfeldt Christiansen
Tina Langholm Larsen, Aarhus Universitet