Nr. 73 - Åbent nummer

2021-05-21

I løbet af 2021 har RvT publiceret hele tre numre, helt eller delvis. Nr. 71 om religion, natur og dyr og nr. 72 om religion og covid-pendemien i Danmark er afsluttede. Nr. 73 er et åbent nummer, der samler en række artikler om hver sine religionsvidenskabelige emner. Nummerets artikler publiceres løbende og de er foreløbigt tilgængelige som præ-publikationer uden den endelige paginering.