Nyeste nummer

2017: Sprog og kommunikation i digital borgerbetjening - Rapport fra Nordisk klarsprogskonference på Schæffergården, 4.-5. maj 2017
					Se 2017: Sprog og kommunikation i digital borgerbetjening - Rapport fra Nordisk klarsprogskonference på Schæffergården, 4.-5. maj 2017
Publiceret: 2018-04-12

Kolofon og indholdsfortegnelse

Forord

Artikler

Om forfatterne

Se alle numre

 

Velkommen til Klart språk i Norden-online

Arbejdsgruppen, som hører under netværket for sprognævnene i Norden, har især to fokusområder, klarsprogskonferencer og udvikling af en strategi for det videre klarsprogsarbejde i Norden. Ordet klarsprog bruges, især på svensk, som et modsætningsord til bureaukratsprog, skrankepavesprog og kancellisprog. Formålet med klarsprogsarbejdet er, at offentlige myndigheder skal udtrykke sig til borgerne på en klar, forståelig og ensartet måde.

Der arrangeres en klarsprogskonference  ca. hvert andet år i et samarbejde mellem de nordiske sprognævn.