Kristallklara e-tjänster - arbetet bakom kulisserna

Forfattere

  • Gabriella Sandström

DOI:

https://doi.org/10.7146/ksn.v0i0.104234

Nøgleord:

klarspråk, myndighetskommunikation, e-tjänster, användbarhet

Resumé

Språkrådet i Sverige delar varje år ut Klarspråkskristallen till en myndighet eller annan offentlig verksamhet som arbetat framgångsrikt med klarspråk. År 2016 var temat för priset klarspråk i e-tjänster. Jag har undersökt arbetsprocessen bakom tre av de nominerade bidragen. Trots att de skiljer sig åt när det gäller typ av tjänst, målgrupp och syfte har de mycket gemensamt. Exempelvis har alla e-tjänsterna utvecklats utifrån tidigare erfarenheter av och kunskaper om vad användarna tycker är svårt. Här följer några av de gemensamma framgångsfaktorerna:

• noggrann analys av användarnas behov utifrån exempelvis användartester och intervjuer
• tydliga effektmål
• nära samarbete mellan olika kompetenser
• enhetlig terminologi
• kontinuerliga utvärderingar och revideringar under projektets gång.

Summary

Each year the Language Council of Sweden awards a prize, the Plain Swedish Crystal, to a public authority or a local municipality for its plain language efforts. Each year’s Crystal has a different theme. In 2016, the theme was “plain language in e-services”. Of course, an eservice must be well functioning technically, but it is also important that the instructions are comprehensible to the user and that the tone is friendly. Looking through processes behind three services nominated for last year’s Crystal, I found several key factors that were common to them all, for example:

• Focus on the users – analyse their needs carefully
• Knowledge from earlier experiences about what users find difficult
• Close cooperation between developers, experts, lawyers, and language advisers
• Consistent and plain terminology
• Continuous evaluation and improvements.

Downloads

Publiceret

2018-04-12

Citation/Eksport

Sandström, G. (2018). Kristallklara e-tjänster - arbetet bakom kulisserna. Klart språk I Norden. https://doi.org/10.7146/ksn.v0i0.104234