Redaktionsgruppe

Redaktører

Pia Jarvad, Dansk Sprognævn, Danmark
Margrethe Kvarenes, Språkrådet, Norge
Aino Piehl, Institutet för de inhemska språken, Finland
Eva Olovsson, Institutet för språk och folkminnen, Sverige
Ari Páll Kristinsson, Háskóli Íslands, Island
Eivor Sommardahl, Institutet för de inhemska språken, Finland