Om tidsskriftet

Tidsskriftet Sprogforum formidler forskeres og praktikeres erfaringer, undersøgelser og ideer inden for sprog- og kulturpædagogik med henblik på fremmed- og andetsprogsundervisning i forskellige dele af uddannelsessystemet. Sprogforum tager temaer op, der er centrale for undervisning i sprog og kultur, og med relevans på tværs af fag, fx interkulturel kompetence, literacy, digitalisering af undervisning, læringsrum osv.

Sprogforum henvender sig til alle med interesse for sprog- og kulturundervisning: Sproglærere, undervisere på læreruddannelser, lærebogsforfattere, forskere, studerende og pædagogiske ledere.

Sprogforum udkommer to gange om året og belyser fra forskellige vinkler et aktuelt tema. Alle artikler er fagfællebedømt.

Sprogforum vil fremover blive udgivet online her på tidsskrift.dk. Sprogforum 74 vil udkomme både fysisk og digitalt. Herefter vil Sprogforum udelukkende blive udgivet digitalt.

Kommende numre

Nummer 76 Didaktik 
Nummer 77 Inkluderende sprogundervisning (Læs Open Call)

Tidligere numre

Sprogforum tilbyder Open Access til tidsskriftets indhold efter 12 måneder fra udgivelsen, på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden. Find tidligere numre under Arkiver.

Meddelelser

Nyeste nummer

Årg. 28 Nr. 75 (2022): Evaluering
					Se Årg. 28 Nr. 75 (2022): Evaluering

Del af serien Sprogforum

Tidsskrift for Sprog- og kulturpædagogik nummer 75 indeholder følgende artikler:

 • Kronikken: “En flygtning er en flygtning er en flygtning” af Bergthóra Kristjánsdóttir
 • “Sprogevaluering: Begrebets historie og dimensioner” af Dea Jespersen
 • “Bottom-up-implementering af Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog i Danmark” af Slobodanka Dimova og Joyce Kling
 • “En sprogforsker på skulderen – om aktionsforskning som katalysator for selvevaluering og sproglig bevidsthed” af Camilla Franziska Hansen, Sebastian Becher, Ole Christian Hansen og Karen Aarøe
 • “Hvad gør Google Translate ved evalueringspraksis?” af Danièle Eychenne
 • “Lærerkognition i sprogevaluering” af Slobodanka Dimova og Joyce Kling
 • “Løbende evaluering – et redskab til at øge motivation og kursistansvar” af Lea Beliaeva Bander
 • “Sprogforståelser og sproglig evaluering i daginstitutioner” af Lars Holm og Annegrethe Ahrenkiel
 • “Digitale teknologier i grundskolens fremmedsprogsundervisning” af Mette Vedsgaard Christensen, Juljana Gjata Hjorth Jacobsen, Nanna Jørgensen og Ida Gyde Hansen
 • “Sprog som tillægskompetence: Hvilke sprog og hvorfor?” af Kamilla Kraft, Sanne Larsen og Anne Holmen
 • “Anmeldelse af FLUGT, Refugee Museum of Denmark” af Bergthóra Kristjánsdóttir
Publiceret: 2023-02-20

Kolofon

Forord

Kommende og hidtil udkomne udgivelser af Sprogforum

Se alle numre