Om tidsskriftet

Tidsskriftet Sprogforum formidler forskeres og praktikeres erfaringer, undersøgelser og ideer inden for sprog- og kulturpædagogik med henblik på fremmed- og andetsprogsundervisning i forskellige dele af uddannelsessystemet. Sprogforum tager temaer op, der er centrale for undervisning i sprog og kultur, og med relevans på tværs af fag, fx interkulturel kompetence, literacy, digitalisering af undervisning, læringsrum osv.

Sprogforum henvender sig til alle med interesse for sprog- og kulturundervisning: Sproglærere, undervisere på læreruddannelser, lærebogsforfattere, forskere, studerende og pædagogiske ledere.

Sprogforum udkommer to gange om året og belyser fra forskellige vinkler et aktuelt tema. Alle artikler er fagfællebedømt.

Sprogforum vil fremover blive udgivet online her på tidsskrift.dk. Vi er i gang med at opdatere websiden. Sprogforum 74 vil udkomme både fysisk og digitalt. Herefter vil Sprogforum udelukkende blive udgivet digitalt.

Kommende numre

Nummer 74 Motivation
Nummer 75 Evaluering
Nummer 76 Didaktik (Læs Open Call)

Tidligere numre

Sprogforum tilbyder Open Access til tidsskriftets indhold efter 12 måneder fra udgivelsen, på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden. Find tidligere numre under Arkiver.

Meddelelser

Nyeste nummer

Årg. 28 Nr. 74 (2022): Motivation
					Se Årg. 28 Nr. 74 (2022): Motivation
Publiceret: 2022-06-30

Kolofon

  • Kolofon

    Louise Tranekjær, Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Risager, Lone Krogsgaard Svarstad, Susanne Jacobsen Pérez, Jan Lindschouw

Forord

  • Forord

    Bergthóra Kristjánsdóttir, Susanne Pérez, Ana Kanareva-Dimitrovska, Anne Sofie Jakobsen, Annette Søndergaard Gregersen, Susana Silvia Fernandez

Godt nyt og andet godt nyt: Bibliografi

Se alle numre