Sprogforum. Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik https://tidsskrift.dk/spr <p>Tidsskriftet Sprogforum formidler forskeres og praktikeres erfaringer, undersøgelser og ideer inden for sprog- og kulturpædagogik med henblik på fremmed- og andetsprogsundervisning i forskellige dele af uddannelsessystemet. Sprogforum tager temaer op, der er centrale for undervisning i sprog og kultur, og med relevans på tværs af fag, fx interkulturel kompetence, literacy, digitalisering af undervisning, læringsrum osv.</p> <p>Sprogforum henvender sig til alle med interesse for sprog- og kulturundervisning: Sproglærere, undervisere på læreruddannelser, lærebogsforfattere, forskere, studerende og pædagogiske ledere.</p> <p>Sprogforum udkommer to gange om året og belyser fra forskellige vinkler et aktuelt tema. Alle artikler er fagfællebedømt.</p> <p><em>Sprogforum vil fremover blive udgivet online her på tidsskrift.dk. Sprogforum 74 vil udkomme både fysisk og digitalt. Herefter vil Sprogforum udelukkende blive udgivet digitalt.</em></p> <p><strong>Kommende numre</strong></p> <p>Nummer 78 Leg og spil</p> <p>Nummer 79 Dekolonisering af sprog- og kulturpædagogikken (<a href="https://samfundslitteratur.dk/sites/default/files/Open%20Call%20til%2079%20_.pdf" target="_blank" rel="noopener">Læs Open Call</a>)</p> <p><strong>Tidligere numre</strong></p> <p>Sprogforum tilbyder Open Access til tidsskriftets indhold efter 12 måneder fra udgivelsen, på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden. Find tidligere numre under <em>Arkiver</em>.</p> <p>Tidsskriftet Sprogforum udgives af Forlaget Sprogforum.</p> <p>Fra 2017 til 2023 er Sprogforum blevet udgivet af Roskilde Universitetsforlag.</p> <p>Fra 2006 til og med 2017 udkom Sprogforum på <em><a href="http://unipress.dk/tidsskrifter/sprogforum/" target="_self">Århus Universitetsforlag.</a></em></p> <div> <div> <p>Fra 1994 til 2005 blev <em>Sprogforum</em> udgivet af <em>Sprogpædagogisk Informationscenter</em> under navnet <em>INFODOK på Danmarks Pædagogiske Bibliotek.</em></p> </div> </div> da-DK <p>Fra 2024 deles ophavsretten mellem forfatteren og Forlaget Sprogforum.</p> <p>Artikler udgivet i Sprogforum må citeres, downloades og videresendes for ikke-kommerciel brug, under forudsætning af normal akademisk reference til forfatter(e) samt tidsskrift, årgang, nummer og sider. Artiklerne må kun genudgives med eksplicit tilladelse fra forfatter(e) og tidsskriftet.</p> <p>Til og med 2023 Deles ophavsretten mellem forfatteren og Roskilde Universitetsforlag.</p> <p> </p> susp@pha.dk (Susanne J. Pérez ) cecilielejre123@live.dk (Cecilie Lejre) Mon, 04 Dec 2023 09:57:06 +0100 OJS 3.3.0.13 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Kolofon https://tidsskrift.dk/spr/article/view/142103 Susanne Jacobsen Pérez, Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Risager, Lone Krogsgaard Svarstad, Jan Lindschouw Copyright (c) 2023 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/142103 Mon, 04 Dec 2023 00:00:00 +0100 Forord https://tidsskrift.dk/spr/article/view/142104 Susanne Jacobsen Pérez, Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Risager, Lone Krogsgaard Svarstad, Jan Lindschouw Copyright (c) 2023 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/142104 Mon, 04 Dec 2023 00:00:00 +0100 Fremmedsprog som tillægskompetence? Ja, tak https://tidsskrift.dk/spr/article/view/142107 Francesco Caviglia, Susana Silvia Fernández Copyright (c) 2023 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/142107 Mon, 04 Dec 2023 00:00:00 +0100 Lost in translanguaging? Er ‘stance’ et overset aspekt i den danske ‘oversættelse’ af translanguaging-begrebet til sprogpædagogisk praksis i folkeskolen? https://tidsskrift.dk/spr/article/view/142108 Ulla Lundqvist, Kirsten Kolstrup Copyright (c) 2023 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/142108 Mon, 04 Dec 2023 00:00:00 +0100 Niveaudeling i fremmedsprogsfagene i det danske gymnasium: En inkluderende strategi? https://tidsskrift.dk/spr/article/view/142109 Astrid Mus Rasmussen, Susana Silvia Fernández Copyright (c) 2023 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/142109 Mon, 04 Dec 2023 00:00:00 +0100 Et læreruddannelsesperspektiv på undervisning af flersprogede elever: Hvordan udeskole kan understøtte sprogpædagogiske aktiviteter https://tidsskrift.dk/spr/article/view/142110 Anja Bols Slåttvik, Karen Barfod Copyright (c) 2023 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/142110 Mon, 04 Dec 2023 00:00:00 +0100 Lærendes behov og mål – personlige læringsmål som værktøj i forbindelse med sprog som tillægskompetence https://tidsskrift.dk/spr/article/view/142111 Aase Voldgaard Larsen Copyright (c) 2023 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/142111 Mon, 04 Dec 2023 00:00:00 +0100 CEFR CV: Hvad er nyt, og hvordan bidrager det til at fremme flersprogethed og interkulturalitet i en mere inklusiv kvalitetsuddannelse for alle? https://tidsskrift.dk/spr/article/view/142112 Ana Kanareva-Dimitrovska Copyright (c) 2023 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/142112 Mon, 04 Dec 2023 00:00:00 +0100 Er verdensborgeren i sigte? Interkulturel læring i curriculum for Færøsk som andetsprog gældende for voksne https://tidsskrift.dk/spr/article/view/142113 Turid Thomsen Copyright (c) 2023 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/142113 Mon, 04 Dec 2023 00:00:00 +0100 Flere elever i tale via taskbaseret sprogundervisning https://tidsskrift.dk/spr/article/view/142114 Annette Søndergaard Gregersen, Bente Mosgaard Jørgensen Copyright (c) 2023 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/142114 Mon, 04 Dec 2023 00:00:00 +0100 Temanyt og Andet nyt https://tidsskrift.dk/spr/article/view/142115 Susanne Jacobsen Pérez Copyright (c) 2023 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/142115 Mon, 04 Dec 2023 00:00:00 +0100 Kommende og hidtil udkomne udgivelser af Sprogforum https://tidsskrift.dk/spr/article/view/142116 Susanne Jacobsen Pérez Copyright (c) 2023 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/142116 Mon, 04 Dec 2023 00:00:00 +0100