Sprogforum. Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik https://tidsskrift.dk/spr <p>Tidsskriftet Sprogforum formidler forskeres og praktikeres erfaringer, undersøgelser og ideer inden for sprog- og kulturpædagogik med henblik på fremmed- og andetsprogsundervisning i forskellige dele af uddannelsessystemet. Sprogforum tager temaer op, der er centrale for undervisning i sprog og kultur, og med relevans på tværs af fag, fx interkulturel kompetence, literacy, digitalisering af undervisning, læringsrum osv.</p> <p>Sprogforum henvender sig til alle med interesse for sprog- og kulturundervisning: Sproglærere, undervisere på læreruddannelser, lærebogsforfattere, forskere, studerende og pædagogiske ledere.</p> <p>Sprogforum udkommer to gange om året og belyser fra forskellige vinkler et aktuelt tema. Alle artikler er fagfællebedømt.</p> <p><em>Sprogforum vil fremover blive udgivet online her på tidsskrift.dk. Vi er i gang med at opdatere websiden. Sprogforum 74 vil udkomme både fysisk og digitalt. Herefter vil Sprogforum udelukkende blive udgivet digitalt.</em></p> <p><strong>Kommende numre</strong></p> <p>Nummer 74 Motivation<br />Nummer 75 Evaluering<br />Nummer 76 Didaktik (Læs <a href="https://samfundslitteratur.dk/sites/default/files/SPROGforum%2076%20-%20Open%20Call.pdf" target="_blank" rel="noopener">Open Call</a>)</p> <p><strong>Tidligere numre</strong></p> <p>Sprogforum tilbyder Open Access til tidsskriftets indhold efter 12 måneder fra udgivelsen, på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden. Find tidligere numre under <em>Arkiver</em>.</p> da-DK <p>Deles mellem forfatteren og Roskilde Universitetsforlag.</p> <p>Artikler udgivet i Sprogforum må citeres, downloades og videresendes for ikke-kommerciel brug, under forudsætning af normal akademisk reference til forfatter(e) samt tidsskrift, årgang, nummer og sider. Artiklerne må kun genudgives med eksplicit tilladelse fra forfatter(e) og tidsskriftet.</p> <p> </p> louiset@ruc.dk (Louise Tranekjær, lektor) louiset@ruc.dk (Louise Tranekjær, lektor) Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0200 OJS 3.3.0.10 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Kolofon https://tidsskrift.dk/spr/article/view/133008 Louise Tranekjær, Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Risager, Lone Krogsgaard Svarstad, Susanne Jacobsen Pérez, Jan Lindschouw Copyright (c) 2022 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/133008 Wed, 06 Jul 2022 00:00:00 +0200 Forord https://tidsskrift.dk/spr/article/view/133009 Bergthóra Kristjánsdóttir, Susanne Pérez, Ana Kanareva-Dimitrovska, Anne Sofie Jakobsen, Annette Søndergaard Gregersen, Susana Silvia Fernandez Copyright (c) 2022 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/133009 Wed, 06 Jul 2022 00:00:00 +0200 “Flersprogethed” – hæmsko eller drivkraft for sproglæring? https://tidsskrift.dk/spr/article/view/133010 Rawand Samal Jalal Copyright (c) 2022 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/133010 Wed, 06 Jul 2022 00:00:00 +0200 Motivation og differentiering i fremmedsprogsundervisningen https://tidsskrift.dk/spr/article/view/133011 Astrid Mus Rasmussen Copyright (c) 2022 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/133011 Wed, 06 Jul 2022 00:00:00 +0200 Gymnasieelevers motivation i spanskfaget https://tidsskrift.dk/spr/article/view/133012 Dina Omar Copyright (c) 2022 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/133012 Wed, 06 Jul 2022 00:00:00 +0200 Flersprogethed i sprogfagenes læreplaner https://tidsskrift.dk/spr/article/view/133028 Natascha Drachmann Copyright (c) 2022 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/133028 Wed, 06 Jul 2022 00:00:00 +0200 Gymnasieelevers opfattelse af vigtigheden og brugbarheden af fransk og spansk https://tidsskrift.dk/spr/article/view/133029 Eva Frisdahl Staal, Isabella Bredbjerg Copyright (c) 2022 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/133029 Wed, 06 Jul 2022 00:00:00 +0200 Motivationsorienteringer i tyskundervisningen. En kvantitativ og kvalitativ undersøgelse på tværs af uddannelsesniveauer https://tidsskrift.dk/spr/article/view/133031 Petra Daryai-Hansen, Anne-Marie Fischer-Rasmussen, Katalin Fenyvesi, Mirjam Gebauer, Katja Gorbahn, Camilla Franziska Hansen Copyright (c) 2022 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/133031 Wed, 06 Jul 2022 00:00:00 +0200 Investering i identitet som motivation i tilegnelsen af dansk for voksne https://tidsskrift.dk/spr/article/view/133032 Randi Mellergaard Baun Copyright (c) 2022 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/133032 Wed, 06 Jul 2022 00:00:00 +0200 Elevcentrerede og autonomifremmende feedbackformer som motivationsstrategi https://tidsskrift.dk/spr/article/view/133033 Susana S. Fernández Copyright (c) 2022 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/133033 Wed, 06 Jul 2022 00:00:00 +0200 Småbørns muligheder for deltagelse i udvikling af sprog i dagtilbud https://tidsskrift.dk/spr/article/view/133034 Ulla Kofoed Copyright (c) 2022 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/133034 Wed, 06 Jul 2022 00:00:00 +0200 Kønsidentitet i sproget – med eksempler fra dansk og fransk https://tidsskrift.dk/spr/article/view/133036 Hanne Leth Andersen Copyright (c) 2022 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/133036 Wed, 06 Jul 2022 00:00:00 +0200 Danska på svenskt språkbad i Finland – 15-åringar läser på ett grannspråk https://tidsskrift.dk/spr/article/view/133039 Eeva-Liisa Nyqvist Copyright (c) 2022 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/133039 Wed, 06 Jul 2022 00:00:00 +0200 Temanyt og andet nyt https://tidsskrift.dk/spr/article/view/133037 Sprogpædagogisk Informationscenter Copyright (c) 2022 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/133037 Wed, 06 Jul 2022 00:00:00 +0200