Om tidsskriftet

Tidsskriftet Sprogforum formidler forskeres og praktikeres erfaringer, undersøgelser og ideer inden for sprog- og kulturpædagogik med henblik på fremmed- og andetsprogsundervisning i forskellige dele af uddannelsessystemet. Sprogforum tager temaer op, der er centrale for undervisning i sprog og kultur, og med relevans på tværs af fag, fx interkulturel kompetence, literacy, digitalisering af undervisning, læringsrum osv.

Sprogforum henvender sig til alle med interesse for sprog- og kulturundervisning: Sproglærere, undervisere på læreruddannelser, lærebogsforfattere, forskere, studerende og pædagogiske ledere.

Sprogforum udkommer to gange om året og belyser fra forskellige vinkler et aktuelt tema. Alle artikler er fagfællebedømt.

Sprogforum vil fremover blive udgivet online her på tidsskrift.dk. Sprogforum 74 vil udkomme både fysisk og digitalt. Herefter vil Sprogforum udelukkende blive udgivet digitalt.

Kommende numre

Nummer 78 Leg og spil

Nummer 79 Dekolonisering af sprog- og kulturpædagogikken (Læs Open Call)

Tidligere numre

Sprogforum tilbyder Open Access til tidsskriftets indhold efter 12 måneder fra udgivelsen, på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden. Find tidligere numre under Arkiver.

Tidsskriftet Sprogforum udgives af Forlaget Sprogforum.

Fra 2017 til 2023 er Sprogforum blevet udgivet af Roskilde Universitetsforlag.

Fra 2006 til og med 2017 udkom Sprogforum på Århus Universitetsforlag.

Fra 1994 til 2005 blev Sprogforum udgivet af Sprogpædagogisk Informationscenter under navnet INFODOK på Danmarks Pædagogiske Bibliotek.

Meddelelser

Nyeste nummer

Årg. 29 Nr. 77 (2023): Inkluderende sprogundervisning
					Se Årg. 29 Nr. 77 (2023): Inkluderende sprogundervisning

Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik nummer 77 indeholder følgende artikler:

 • Kronikken: “Fremmedsprog som tillægskompetence? Ja, tak” af Francesco Caviglia og Susana Silvia Fernández
 • “Lost in translanguaging? Er ‘stance’ et overset aspekt i den danske ‘oversættelse’ af translanguaging-begrebet til sprogpædagogisk praksis i folkeskolen?” af Ulla Lundqvist og Kirsten Kolstrup
 • “Niveaudeling i fremmedsprogsfagene i det danske gymnasium: En inkluderende strategi?” af Astrid Mus Rasmussen og Susana Silvia Fernández
 • “Et læreruddannelsesperspektiv på undervisning af flersprogede elever: Hvordan udeskole kan understøtte sprogpædagogiske aktiviteter” af Anja Bols Slåttvik og Karen Barfod
 • “Lærendes behov og mål – personlige læringsmål som værktøj i forbindelse med sprog som tillægskompetence” af Aase Voldgaard Larsen
 • “CEFR CV: Hvad er nyt, og hvordan bidrager det til at fremme flersprogethed og interkulturalitet i en mere inklusiv kvalitetsuddannelse for alle?” af Ana Kanareva-Dimitrovska
 • “Er verdensborgeren i sigte? Interkulturel læring i curriculum for Færøsk som andetsprog gældende for voksne” af Turid Thomsen
 • “Flere elever i tale via taskbaseret sprogundervisning” af Annette Søndergaard Gregersen og Bente Mosgaard Jørgensen

Publiceret: 2023-12-04

Hele nummeret

Kolofon

 • Kolofon

  Susanne Jacobsen Pérez, Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Risager, Lone Krogsgaard Svarstad, Jan Lindschouw

Forord

 • Forord

  Susanne Jacobsen Pérez, Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Risager, Lone Krogsgaard Svarstad, Jan Lindschouw

Kronikken

Temanyt og andet nyt

Kommende og hidtil udkomne udgivelser af Sprogforum

Se alle numre