Om tidsskriftet

Tidsskriftet Sprogforum formidler forskeres og praktikeres erfaringer, undersøgelser og ideer inden for sprog- og kulturpædagogik med henblik på fremmed- og andetsprogsundervisning i forskellige dele af uddannelsessystemet. Sprogforum tager temaer op, der er centrale for undervisning i sprog og kultur, og med relevans på tværs af fag, fx interkulturel kompetence, literacy, digitalisering af undervisning, læringsrum osv.

Sprogforum henvender sig til alle med interesse for sprog- og kulturundervisning: Sproglærere, undervisere på læreruddannelser, lærebogsforfattere, forskere, studerende og pædagogiske ledere.

Sprogforum udkommer to gange om året og belyser fra forskellige vinkler et aktuelt tema. Alle artikler er fagfællebedømt.

Sprogforum vil fremover blive udgivet online her på tidsskrift.dk. Sprogforum 74 vil udkomme både fysisk og digitalt. Herefter vil Sprogforum udelukkende blive udgivet digitalt.

Kommende numre

Nummer 77 Inkluderende sprogundervisning 

Nummer 78 Leg og spil

Nummer 79 Dekolonisering af sprog- og kulturpædagogikken (Læs Open Call)

Tidligere numre

Sprogforum tilbyder Open Access til tidsskriftets indhold efter 12 måneder fra udgivelsen, på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden. Find tidligere numre under Arkiver.

Meddelelser

Nyeste nummer

Årg. 29 Nr. 76 (2023): Undervisningsplanlægning
					Se Årg. 29 Nr. 76 (2023): Undervisningsplanlægning

Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik nummer 76 indeholder følgende artikler:

 • Kronikken: “Sprogbevidste sprogstudier: overvejelser over fremmedsprogsstudierne og det nye Sprogløft” af Lars Behnke og Anna Sandberg
 • “Interkulturel og sproglig læring: en Cyklus-Task-Chunks tilgang” af Lone K. Svarstad, Jette von Holst-Pedersen, Catherine Watson, Helene Ae Hee Bang Appel og Stephanie Kim Löbl
 • “En Cyclus-Task-Chunks tilgang: lærer- og elevperspektiver” af Jette von Holst-Pedersen, Lone K. Svarstad og Stephanie Kim Löbl
 • “Samarbejde mellem fransk og samfundsfag i gymnasiet: en metode til at øge elevernes motivation og styrke deres interkulturelle kompetence” af Christine Léturgie, Henriette Bisgaard Dittmer og Maria Kindt
 • “Fra aktivister til aktivisme: faglig bearbejdning af indholdet i engelsk” af Susanne K. Jacobsen og Robert Lee Revier
 • “Sproglige aktiviteter med fagligt indhold: puslesætninger i natur-teknologiundervisningen” af Anna-Vera Meidell Sigsgaard, Dorte Maiken Lohse og Kamille Skinhøj
 • “Hvert fag sin forståelse – og sit sprog: fagspecifik sprogbaseret undervisning med SFL" af Grethe Kjær Jacobsen, Ruth Mulvad og Anette Vestergaard Nielsen
 • “At lære dansk i Frankrig” af Camilla Åkerblom og Cilia Reebirk
 • “Machine translation literacy: maskinoversættelse i fremmedsprogundervisningen på videregående uddannelser” af Kristine Bundgaard og Tina Paulsen Christensen
 • “Læs og forstå med Google Translate eller DeepL – når det giver mening” af Danièle Edith Eychenne
 • “Anmeldelse af antologien Sproglig og kulturel mangfoldighed i læremidler til sprogundervisning i Norden. Dansk og svensk som fremmedsprog, andetsprog, førstesprog, nabosprog og transitsprog (redigeret af Karen Risager)” af Tom Steffensen
Publiceret: 2023-06-19

Kolofon

 • Kolofon

  Susanne Jacobsen Pérez, Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Risager, Lone Krogsgaard Svarstad, Jan Lindschouw

Forord

 • Forord

  Susanne Jacobsen Pérez, Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Risager, Lone Krogsgaard Svarstad, Jan Lindschouw

Artikler

Temanyt og andet nyt

Kommende og hidtil udkomne udgivelser af Sprogforum

Se alle numre