Om tidsskriftet

Sprogforum vil fremover blive udgivet online her på tidsskrift.dk. Vi er i gang med at opdatere websiden. 

Sprogforum 74 vil udkomme både fysisk og digitalt. Herefter vil Sprogforum udelukkende blive udgivet digitalt.

 

Fokus og område

Målgruppe:
Sprogforum henvender sig til alle med interesse for sprog- og kulturundervisning: sproglærere, efteruddannere, lærebogsforfattere, forskere og studerende - og de samme grupper bidrager med artikler om alle sider af sprog- og kulturundervisning.


Formål:
Sprogforum danner ramme om en pædagogisk og teoretisk debat om fremmed- og andetsprogsundervisning.
Sprogforum er stedet, hvor undervisere udveksler erfaringer, ideer og eksperimenter på tværs af sprog, institutioner og traditioner. Forskere formidler undersøgelser og resultater for at bidrage til forøget viden og fornyelse . undervisere peger på områder, hvor der er behov for forskning Sprogforum omhandler alle sider af sprog- og kultur-undervisning og sætter hver gang fokus på et bestemt tema. Der har f.eks. været temaer som: Kommunikativ sprogundervisning, sproglig viden og bevidsthed, interkulturel pædagogik, ordforråd, tidligt begyndersprog og genrepædagogik.


Ud over temarelaterede artikler indeholder hvert nummer Åbne Sider, en sprogpolitisk kronik og Godt Nyt/Andet Godt Nyt med oplysninger om de nyeste publikationer fra AU Library, Campus Emdrup (DPB) inden for temaet.

Sprogforum udkom første gang i 1994. Det udgives af Aarhus Universitetsforlag og redigeres af fagfolk med et vidtstrakt netværk i den sprog- og kulturpædagogiske verden. Tidsskriftet er fagfællebedømt.

Politik om Open Access

Dette tidsskrift tilbyder Open Access til tidsskriftets indhold efter seks måneder fra udgivelsen, på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden.

Tidsskriftshistorik

Sprogforum udkom første gang i 1994.