Om tidsskriftet

Tidsskriftet Sprogforum formidler forskeres og praktikeres erfaringer, undersøgelser og ideer inden for sprog- og kulturpædagogik med henblik på fremmed- og andetsprogsundervisning i forskellige dele af uddannelsessystemet. Sprogforum tager temaer op, der er centrale for undervisning i sprog og kultur, og med relevans på tværs af fag, fx interkulturel kompetence, literacy, digitalisering af undervisning, læringsrum osv.

Sprogforum henvender sig til alle med interesse for sprog- og kulturundervisning: Sproglærere, undervisere på læreruddannelser, lærebogsforfattere, forskere, studerende og pædagogiske ledere.

Sprogforum udkommer to gange om året og belyser fra forskellige vinkler et aktuelt tema. Alle artikler er fagfællebedømt.

Sprogforum danner ramme om en pædagogisk og teoretisk debat om fremmed- og andetsprogsundervisning.
Sprogforum er stedet, hvor undervisere udveksler erfaringer, ideer og eksperimenter på tværs af sprog, institutioner og traditioner. Forskere formidler undersøgelser og resultater for at bidrage til forøget viden og fornyelse . undervisere peger på områder, hvor der er behov for forskning Sprogforum omhandler alle sider af sprog- og kultur-undervisning og sætter hver gang fokus på et bestemt tema. Der har f.eks. været temaer som: Kommunikativ sprogundervisning, sproglig viden og bevidsthed, interkulturel pædagogik, ordforråd, tidligt begyndersprog og genrepædagogik.

Ud over temarelaterede artikler indeholder hvert nummer Åbne sider med artikler der ligger uden for temaet, en sprogpolitisk kronik samt et link til en litteraturoversigt udarbejdet af Sprogpædagogisk Informationscenter med de nyeste udgivelser inden for sprog og kulturpædagogikområdet samt litteratur som knytter sig til temaet på det pågældende nummer.

Sprogforum udkom første gang i 1994. Det udgives af Roskilde Universitetsforlag og redigeres af fagfolk med et vidtstrakt netværk i den sprog- og kulturpædagogiske verden. Tidsskriftet er fagfællebedømt.

Politik om Open Access

Dette tidsskrift tilbyder Open Access til tidsskriftets indhold efter 12 måneder fra udgivelsen, på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden.