Arkiver

 • Inkluderende sprogundervisning
  Årg. 29 Nr. 77 (2023)

  Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik nummer 77 indeholder følgende artikler:

  • Kronikken: “Fremmedsprog som tillægskompetence? Ja, tak” af Francesco Caviglia og Susana Silvia Fernández
  • “Lost in translanguaging? Er ‘stance’ et overset aspekt i den danske ‘oversættelse’ af translanguaging-begrebet til sprogpædagogisk praksis i folkeskolen?” af Ulla Lundqvist og Kirsten Kolstrup
  • “Niveaudeling i fremmedsprogsfagene i det danske gymnasium: En inkluderende strategi?” af Astrid Mus Rasmussen og Susana Silvia Fernández
  • “Et læreruddannelsesperspektiv på undervisning af flersprogede elever: Hvordan udeskole kan understøtte sprogpædagogiske aktiviteter” af Anja Bols Slåttvik og Karen Barfod
  • “Lærendes behov og mål – personlige læringsmål som værktøj i forbindelse med sprog som tillægskompetence” af Aase Voldgaard Larsen
  • “CEFR CV: Hvad er nyt, og hvordan bidrager det til at fremme flersprogethed og interkulturalitet i en mere inklusiv kvalitetsuddannelse for alle?” af Ana Kanareva-Dimitrovska
  • “Er verdensborgeren i sigte? Interkulturel læring i curriculum for Færøsk som andetsprog gældende for voksne” af Turid Thomsen
  • “Flere elever i tale via taskbaseret sprogundervisning” af Annette Søndergaard Gregersen og Bente Mosgaard Jørgensen

 • Undervisningsplanlægning
  Årg. 29 Nr. 76 (2023)

  Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik nummer 76 indeholder følgende artikler:

  • Kronikken: “Sprogbevidste sprogstudier: overvejelser over fremmedsprogsstudierne og det nye Sprogløft” af Lars Behnke og Anna Sandberg
  • “Interkulturel og sproglig læring: en Cyklus-Task-Chunks tilgang” af Lone K. Svarstad, Jette von Holst-Pedersen, Catherine Watson, Helene Ae Hee Bang Appel og Stephanie Kim Löbl
  • “En Cyclus-Task-Chunks tilgang: lærer- og elevperspektiver” af Jette von Holst-Pedersen, Lone K. Svarstad og Stephanie Kim Löbl
  • “Samarbejde mellem fransk og samfundsfag i gymnasiet: en metode til at øge elevernes motivation og styrke deres interkulturelle kompetence” af Christine Léturgie, Henriette Bisgaard Dittmer og Maria Kindt
  • “Fra aktivister til aktivisme: faglig bearbejdning af indholdet i engelsk” af Susanne K. Jacobsen og Robert Lee Revier
  • “Sproglige aktiviteter med fagligt indhold: puslesætninger i natur-teknologiundervisningen” af Anna-Vera Meidell Sigsgaard, Dorte Maiken Lohse og Kamille Skinhøj
  • “Hvert fag sin forståelse – og sit sprog: fagspecifik sprogbaseret undervisning med SFL" af Grethe Kjær Jacobsen, Ruth Mulvad og Anette Vestergaard Nielsen
  • “At lære dansk i Frankrig” af Camilla Åkerblom og Cilia Reebirk
  • “Machine translation literacy: maskinoversættelse i fremmedsprogundervisningen på videregående uddannelser” af Kristine Bundgaard og Tina Paulsen Christensen
  • “Læs og forstå med Google Translate eller DeepL – når det giver mening” af Danièle Edith Eychenne
  • “Anmeldelse af antologien Sproglig og kulturel mangfoldighed i læremidler til sprogundervisning i Norden. Dansk og svensk som fremmedsprog, andetsprog, førstesprog, nabosprog og transitsprog (redigeret af Karen Risager)” af Tom Steffensen
 • Evaluering
  Årg. 28 Nr. 75 (2022)

  Del af serien Sprogforum

  Tidsskrift for Sprog- og kulturpædagogik nummer 75 indeholder følgende artikler:

  • Kronikken: “En flygtning er en flygtning er en flygtning” af Bergthóra Kristjánsdóttir
  • “Sprogevaluering: Begrebets historie og dimensioner” af Dea Jespersen
  • “Bottom-up-implementering af Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog i Danmark” af Slobodanka Dimova og Joyce Kling
  • “En sprogforsker på skulderen – om aktionsforskning som katalysator for selvevaluering og sproglig bevidsthed” af Camilla Franziska Hansen, Sebastian Becher, Ole Christian Hansen og Karen Aarøe
  • “Hvad gør Google Translate ved evalueringspraksis?” af Danièle Eychenne
  • “Lærerkognition i sprogevaluering” af Slobodanka Dimova og Joyce Kling
  • “Løbende evaluering – et redskab til at øge motivation og kursistansvar” af Lea Beliaeva Bander
  • “Sprogforståelser og sproglig evaluering i daginstitutioner” af Lars Holm og Annegrethe Ahrenkiel
  • “Digitale teknologier i grundskolens fremmedsprogsundervisning” af Mette Vedsgaard Christensen, Juljana Gjata Hjorth Jacobsen, Nanna Jørgensen og Ida Gyde Hansen
  • “Sprog som tillægskompetence: Hvilke sprog og hvorfor?” af Kamilla Kraft, Sanne Larsen og Anne Holmen
  • “Anmeldelse af FLUGT, Refugee Museum of Denmark” af Bergthóra Kristjánsdóttir
 • Motivation
  Årg. 28 Nr. 74 (2022)

 • Brobygning
  Årg. 27 Nr. 73 (2021)

 • Forside af Sprogforum nummer 72: Digitale ressourcer.

  Digitale ressourcer
  Årg. 27 Nr. 72 (2021)

 • Forside af Sprogforum nummer 71: FN's verdensmål.

  FN’s Verdensmål
  Årg. 26 Nr. 71 (2020)

 • Forside af Sprogforum nummer 70: Mundtlighed og performativitet.

  Mundtlighed og performativitet
  Årg. 26 Nr. 70 (2020)

 • Dannelse
  Årg. 25 Nr. 69 (2019)

 • Læringsrum
  Årg. 25 Nr. 68 (2019)

 • Innovation og kreativitet
  Årg. 24 Nr. 67 (2018)

 • Sproget på arbejde
  Årg. 24 Nr. 66 (2018)

 • Literacy
  Årg. 23 Nr. 65 (2017)

 • Genrepædagogik
  Årg. 22 Nr. 63 (2016)

 • Sprog, kultur og viden
  Årg. 22 Nr. 62 (2016)

 • Læringsmål
  Årg. 21 Nr. 61 (2015)

 • Læremidler uden grænser
  Årg. 20 Nr. 59 (2014)

 • Begyndersprog
  Årg. 20 Nr. 58 (2014)

 • Verdensborger
  Årg. 18 Nr. 55 (2012)

 • It NU
  Årg. 18 Nr. 54 (2012)

 • Coorporative Learning
  Årg. 17 Nr. 53 (2011)

1-25 af 83