Årg. 29 Nr. 77 (2023): Inkluderende sprogundervisning

					Se Årg. 29 Nr. 77 (2023): Inkluderende sprogundervisning

Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik nummer 77 indeholder følgende artikler:

 • Kronikken: “Fremmedsprog som tillægskompetence? Ja, tak” af Francesco Caviglia og Susana Silvia Fernández
 • “Lost in translanguaging? Er ‘stance’ et overset aspekt i den danske ‘oversættelse’ af translanguaging-begrebet til sprogpædagogisk praksis i folkeskolen?” af Ulla Lundqvist og Kirsten Kolstrup
 • “Niveaudeling i fremmedsprogsfagene i det danske gymnasium: En inkluderende strategi?” af Astrid Mus Rasmussen og Susana Silvia Fernández
 • “Et læreruddannelsesperspektiv på undervisning af flersprogede elever: Hvordan udeskole kan understøtte sprogpædagogiske aktiviteter” af Anja Bols Slåttvik og Karen Barfod
 • “Lærendes behov og mål – personlige læringsmål som værktøj i forbindelse med sprog som tillægskompetence” af Aase Voldgaard Larsen
 • “CEFR CV: Hvad er nyt, og hvordan bidrager det til at fremme flersprogethed og interkulturalitet i en mere inklusiv kvalitetsuddannelse for alle?” af Ana Kanareva-Dimitrovska
 • “Er verdensborgeren i sigte? Interkulturel læring i curriculum for Færøsk som andetsprog gældende for voksne” af Turid Thomsen
 • “Flere elever i tale via taskbaseret sprogundervisning” af Annette Søndergaard Gregersen og Bente Mosgaard Jørgensen

Publiceret: 2023-12-04

Hele nummeret

Kolofon

 • Kolofon

  Susanne Jacobsen Pérez, Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Risager, Lone Krogsgaard Svarstad, Jan Lindschouw

Forord

 • Forord

  Susanne Jacobsen Pérez, Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Risager, Lone Krogsgaard Svarstad, Jan Lindschouw

Kronikken

Temanyt og andet nyt

Kommende og hidtil udkomne udgivelser af Sprogforum