Sprogforum. Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik https://tidsskrift.dk/spr <p>Tidsskriftet Sprogforum formidler forskeres og praktikeres erfaringer, undersøgelser og ideer inden for sprog- og kulturpædagogik med henblik på fremmed- og andetsprogsundervisning i forskellige dele af uddannelsessystemet. Sprogforum tager temaer op, der er centrale for undervisning i sprog og kultur, og med relevans på tværs af fag, fx interkulturel kompetence, literacy, digitalisering af undervisning, læringsrum osv.</p> <p>Sprogforum henvender sig til alle med interesse for sprog- og kulturundervisning: Sproglærere, undervisere på læreruddannelser, lærebogsforfattere, forskere, studerende og pædagogiske ledere.</p> <p>Sprogforum udkommer to gange om året og belyser fra forskellige vinkler et aktuelt tema. Alle artikler er fagfællebedømt.</p> <p><em>Sprogforum vil fremover blive udgivet online her på tidsskrift.dk. Vi er i gang med at opdatere websiden. Sprogforum 74 vil udkomme både fysisk og digitalt. Herefter vil Sprogforum udelukkende blive udgivet digitalt.</em></p> <p><strong>Kommende numre</strong></p> <p>Nummer 74 Motivation<br />Nummer 75 Evaluering<br />Nummer 76 Didaktik (Læs <a href="https://samfundslitteratur.dk/sites/default/files/SPROGforum%2076%20-%20Open%20Call.pdf" target="_blank" rel="noopener">Open Call</a>)</p> <p><strong>Tidligere numre</strong></p> <p>Sprogforum tilbyder Open Access til tidsskriftets indhold efter 12 måneder fra udgivelsen, på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden. Find tidligere numre under <em>Arkiver</em>.</p> Roskilde Universitetsforlag da-DK Sprogforum. Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik 0909-9328 <p>Deles mellem forfatteren og Roskilde Universitetsforlag.</p> <p>Artikler udgivet i Sprogforum må citeres, downloades og videresendes for ikke-kommerciel brug, under forudsætning af normal akademisk reference til forfatter(e) samt tidsskrift, årgang, nummer og sider. Artiklerne må kun genudgives med eksplicit tilladelse fra forfatter(e) og tidsskriftet.</p> <p> </p> Kolofon https://tidsskrift.dk/spr/article/view/132170 Lone Krogsgaard Svarstad Jan Lindschouw Ana Kanareva-Dimitrovska Joshua Sabih Anna-Vera Meidell Sigsgaard Copyright (c) 2022 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag 2022-06-22 2022-06-22 27 73 Forord https://tidsskrift.dk/spr/article/view/132171 Lone Krogsgaard Svarstad Jan Lindschouw Ana Kanareva-Dimitrovska Joshua Sabih Anna-Vera Meidell Sigsgaard Copyright (c) 2022 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag 2021-12-01 2021-12-01 27 73 Er sprogbrugsprognoser ramt af lingua franca-syndromet? https://tidsskrift.dk/spr/article/view/132172 Susanne Jacobsen Pérez Copyright (c) 2022 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag 2021-12-01 2021-12-01 27 73 Overgange og brobygning – teori og praksis https://tidsskrift.dk/spr/article/view/132173 Ana Kanareva-Dimitrovska Mette Skovgaard Andersen Hanne Wacher Kjærgaard Copyright (c) 2022 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag 2021-12-01 2021-12-01 27 73 Akademisk literacy i engelsk, fransk, spansk og tysk – et brobygningsperspektiv https://tidsskrift.dk/spr/article/view/132176 Jan Lindschouw Dorte Albrechtsen Lars Behnke Joyce Kling Sanne Larsen Natalia Morollón Martí Cilia Reebirk Anna Sandberg Copyright (c) 2022 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag 2021-12-01 2021-12-01 27 73 Akademisk literacy i engelsk i et brobygningsperspektiv https://tidsskrift.dk/spr/article/view/132177 Joyce Kling Sanne Larsen Dorte Albrechtsen Copyright (c) 2022 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag 2021-12-01 2021-12-01 27 73 Akademisk literacy i fransk i et brobygningsperspektiv https://tidsskrift.dk/spr/article/view/132178 Cilia Reebirk Jan Lindschouw Copyright (c) 2022 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag 2021-12-01 2021-12-01 27 73 Akademisk literacy i spansk i et brobygningsperspektiv https://tidsskrift.dk/spr/article/view/132179 Natalia Morollón Martí Copyright (c) 2022 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag 2021-12-01 2021-12-01 27 73 Akademisk literacy i tysk i et brobygningsperspektiv https://tidsskrift.dk/spr/article/view/132180 Lars Behnke Anna Sandberg Copyright (c) 2022 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag 2021-12-01 2021-12-01 27 73 Brobygning til sproguddannelser på universitetet: Fem praksisanbefalinger https://tidsskrift.dk/spr/article/view/132181 Kristine Bundgaard Lotte Dam Rikke Hartmann Haugaard Copyright (c) 2022 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag 2021-12-01 2021-12-01 27 73 Brobygning mellem videregående uddannelse og erhvervsliv i tysk og fransk – en behovsanalyse https://tidsskrift.dk/spr/article/view/132182 Irene Simonsen Lene Dreisig Sørensen Lise Lotte Weilgaard Christensen Copyright (c) 2022 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag 2021-12-01 2021-12-01 27 73 Queering af sprog- og kulturundervisningen – behovet for at arbejde imod den heteronormative dominans i engelskundervisningen https://tidsskrift.dk/spr/article/view/132183 Paula Tebbens Copyright (c) 2022 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag 2021-12-01 2021-12-01 27 73 Temanyt 73 – Brobygning https://tidsskrift.dk/spr/article/view/132184 Sprogpædagogisk Informationscenter Copyright (c) 2022 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag 2021-12-01 2021-12-01 27 73 Andet nyt https://tidsskrift.dk/spr/article/view/132185 Sprogpædagogisk Informationscenter Copyright (c) 2022 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag 2021-12-01 2021-12-01 27 73