Sprogforum. Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik https://tidsskrift.dk/spr <p>Tidsskriftet Sprogforum formidler forskeres og praktikeres erfaringer, undersøgelser og ideer inden for sprog- og kulturpædagogik med henblik på fremmed- og andetsprogsundervisning i forskellige dele af uddannelsessystemet. Sprogforum tager temaer op, der er centrale for undervisning i sprog og kultur, og med relevans på tværs af fag, fx interkulturel kompetence, literacy, digitalisering af undervisning, læringsrum osv.</p> <p>Sprogforum henvender sig til alle med interesse for sprog- og kulturundervisning: Sproglærere, undervisere på læreruddannelser, lærebogsforfattere, forskere, studerende og pædagogiske ledere.</p> <p>Sprogforum udkommer to gange om året og belyser fra forskellige vinkler et aktuelt tema. Alle artikler er fagfællebedømt.</p> <p><em>Sprogforum vil fremover blive udgivet online her på tidsskrift.dk. Sprogforum 74 vil udkomme både fysisk og digitalt. Herefter vil Sprogforum udelukkende blive udgivet digitalt.</em></p> <p><strong>Kommende numre</strong></p> <p>Nummer 77 Inkluderende sprogundervisning </p> <p>Nummer 78 Leg og spil</p> <p>Nummer 79 Dekolonisering af sprog- og kulturpædagogikken (<a href="https://samfundslitteratur.dk/sites/default/files/Open%20Call%20til%2079%20_.pdf" target="_blank" rel="noopener">Læs Open Call</a>)</p> <p><strong>Tidligere numre</strong></p> <p>Sprogforum tilbyder Open Access til tidsskriftets indhold efter 12 måneder fra udgivelsen, på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden. Find tidligere numre under <em>Arkiver</em>.</p> Roskilde Universitetsforlag da-DK Sprogforum. Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik 0909-9328 <p>Deles mellem forfatteren og Roskilde Universitetsforlag.</p> <p>Artikler udgivet i Sprogforum må citeres, downloades og videresendes for ikke-kommerciel brug, under forudsætning af normal akademisk reference til forfatter(e) samt tidsskrift, årgang, nummer og sider. Artiklerne må kun genudgives med eksplicit tilladelse fra forfatter(e) og tidsskriftet.</p> <p> </p> Kolofon https://tidsskrift.dk/spr/article/view/142103 Susanne Jacobsen Pérez Bergthóra Kristjánsdóttir Karen Risager Lone Krogsgaard Svarstad Jan Lindschouw Copyright (c) 2023 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag 2023-12-04 2023-12-04 29 77 Forord https://tidsskrift.dk/spr/article/view/142104 Susanne Jacobsen Pérez Bergthóra Kristjánsdóttir Karen Risager Lone Krogsgaard Svarstad Jan Lindschouw Copyright (c) 2023 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag 2023-12-04 2023-12-04 29 77 Fremmedsprog som tillægskompetence? Ja, tak https://tidsskrift.dk/spr/article/view/142107 Francesco Caviglia Susana Silvia Fernández Copyright (c) 2023 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag 2023-12-04 2023-12-04 29 77 Lost in translanguaging? Er ‘stance’ et overset aspekt i den danske ‘oversættelse’ af translanguaging-begrebet til sprogpædagogisk praksis i folkeskolen? https://tidsskrift.dk/spr/article/view/142108 Ulla Lundqvist Kirsten Kolstrup Copyright (c) 2023 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag 2023-12-04 2023-12-04 29 77 Niveaudeling i fremmedsprogsfagene i det danske gymnasium: En inkluderende strategi? https://tidsskrift.dk/spr/article/view/142109 Astrid Mus Rasmussen Susana Silvia Fernández Copyright (c) 2023 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag 2023-12-04 2023-12-04 29 77 Et læreruddannelsesperspektiv på undervisning af flersprogede elever: Hvordan udeskole kan understøtte sprogpædagogiske aktiviteter https://tidsskrift.dk/spr/article/view/142110 Anja Bols Slåttvik Karen Barfod Copyright (c) 2023 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag 2023-12-04 2023-12-04 29 77 Lærendes behov og mål – personlige læringsmål som værktøj i forbindelse med sprog som tillægskompetence https://tidsskrift.dk/spr/article/view/142111 Aase Voldgaard Larsen Copyright (c) 2023 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag 2023-12-04 2023-12-04 29 77 CEFR CV: Hvad er nyt, og hvordan bidrager det til at fremme flersprogethed og interkulturalitet i en mere inklusiv kvalitetsuddannelse for alle? https://tidsskrift.dk/spr/article/view/142112 Ana Kanareva-Dimitrovska Copyright (c) 2023 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag 2023-12-04 2023-12-04 29 77 Er verdensborgeren i sigte? Interkulturel læring i curriculum for Færøsk som andetsprog gældende for voksne https://tidsskrift.dk/spr/article/view/142113 Turid Thomsen Copyright (c) 2023 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag 2023-12-04 2023-12-04 29 77 Flere elever i tale via taskbaseret sprogundervisning https://tidsskrift.dk/spr/article/view/142114 Annette Søndergaard Gregersen Bente Mosgaard Jørgensen Copyright (c) 2023 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag 2023-12-04 2023-12-04 29 77 Temanyt og Andet nyt https://tidsskrift.dk/spr/article/view/142115 Susanne Jacobsen Pérez Copyright (c) 2023 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag 2023-12-04 2023-12-04 29 77 Kommende og hidtil udkomne udgivelser af Sprogforum https://tidsskrift.dk/spr/article/view/142116 Susanne Jacobsen Pérez Copyright (c) 2023 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag 2023-12-04 2023-12-04 29 77