Sprogforum. Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik https://tidsskrift.dk/spr Aarhus Universitetsforlag da-DK Sprogforum. Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik 0909-9328 <p>Deles mellem forfatteren og Aarhus Universitetsforlag.</p> <p>Artikler udgivet i Sprogforum må citeres, downloades og videresendes for ikke-kommerciel brug, under forudsætning af normal akademisk reference til forfatter(e) samt tidsskrift, årgang, nummer og sider. Artiklerne må kun genudgives med eksplicit tilladelse fra forfatter(e) og tidsskriftet.</p> <p>&nbsp;</p> Forord https://tidsskrift.dk/spr/article/view/112847 Sprogforums redaktion Copyright (c) 2017 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag 2017-12-01 2017-12-01 23 65 3 7 Kolofon https://tidsskrift.dk/spr/article/view/112848 Aarhus Universitetsforlag Copyright (c) 2017 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag 2017-12-01 2017-12-01 23 65 2 2 »Det har ikke noget med dansk at gøre« lidt om ekspertens rolle i medieomtaler af multietnisk ungdomsstil https://tidsskrift.dk/spr/article/view/112849 <div class="page" title="Page 9"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>I en diskussion på facebooksiden SPROGLABORATORIET om, hvorvidt det er i orden at anvende det engelske ord random i en dansk sætning, skrev en bruger, at »det svarer til at indtegne Anders And i Dannebrog«. (...)</p> </div> </div> </div> Pia Quist Copyright (c) 2017 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag 2017-12-01 2017-12-01 23 65 8 11 Fra lesing til literacy – et perspektivskifte i undervisning og forskning https://tidsskrift.dk/spr/article/view/112850 <div class="page" title="Page 13"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>I 2015 byttet en av verdens største interesseforening for forskere og lærere navn fra International Reading Association til International Literacy Association (ILA). (...)</p> </div> </div> </div> Lise Iversen Kulbrandstad Copyright (c) 2017 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag 2019-12-01 2019-12-01 23 65 12 18 På vej mod kritisk literacy i danskundervisningen i 4.klasse https://tidsskrift.dk/spr/article/view/112851 <div class="page" title="Page 20"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Skolens literacyundervisning sigter ikke alene mod, at eleverne lærer at anvende literacy; literacyundervisningen må ligeledes bidrage til, at eleverne lærer at forholde sig analytisk og kritisk til deres egen og andres brug af literacy.</p> </div> </div> </div> Line Møller Daugaard Copyright (c) 2017 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag 2017-12-01 2017-12-01 23 65 19 26 Til forsvar for kritisk medie-literacy og digital etik https://tidsskrift.dk/spr/article/view/112852 <div class="page" title="Page 28"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Wikileaks og falske nyheder; et amerikansk præsidentembede der varetages via twitter; Charlie Hebdo; (...)</p> </div> </div> </div> Allan Luke Julian Sefton-Green Michael Svendsen Pedersen Copyright (c) 2017 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag 2017-12-01 2017-12-01 23 65 27 33 Skriveridentitet og skrivepraktikker i elevperspektiv https://tidsskrift.dk/spr/article/view/112853 <div class="page" title="Page 35"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Gymnasieelevers skrivekompetencer er gjort til et indsatsområde i den nye gymnasiereform som træder i kraft sommeren 2017. (...)</p> </div> </div> </div> Karen Sonne Jakobsen Copyright (c) 2017 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag 2017-12-01 2017-12-01 23 65 34 41 Børns semiotiske erfaringer i relation til Minecraft https://tidsskrift.dk/spr/article/view/112854 <div class="page" title="Page 43"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>I denne artikel lægger vi op til, at det er interessant for lærere i grund- skolen at vide noget om, hvilke semiotiske erfaringer på dansk og en- gelsk børn får gennem deres spilaktiviteter på sociale medier. (...)</p> </div> </div> </div> Kristine Kabel Lone Krogsgaard Svarstad Thorkild Hanghøj Copyright (c) 2017 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag 2017-12-01 2017-12-01 23 65 42 48 Skriftlighed i engelsk og tysk i gymnasiets grundforløb https://tidsskrift.dk/spr/article/view/112855 <div class="page" title="Page 50"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Mange nye gymnasieelever oplever en større kulturel omstilling, nogle ligefrem et kulturchok, når de kommer fra folkeskolens skrive­ kultur til gymnasiets skrivekultur. (...)</p> </div> </div> </div> Søren Nørrelund-Madsen Mette Lautrup Grøndvold Copyright (c) 2017 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag 2017-12-01 2017-12-01 23 65 49 55 Grundläggande litteracitetsundervisning för ungdomar och vuxna https://tidsskrift.dk/spr/article/view/112857 <div class="page" title="Page 57"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Lärare som arbetar med ungdomar och vuxna som ska lära sig läsa och skriva samtidigt som de ska lära sig behärska ett helt nytt språk har ingen lätt uppgift. (...)</p> </div> </div> </div> Qarin Franker Copyright (c) 2017 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag 2017-12-01 2017-12-01 23 65 56 64 Skrivning og læsning i nutidens verden med multimodalitet og sociale medier https://tidsskrift.dk/spr/article/view/112858 <div class="page" title="Page 66"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Der er mange forhold der trænger sig på i den aktuelle sproglærings- og undervisningsverden i Europa. De falder i to kategorier: sociale og kulturelle problemstillinger, og teknologiske problemstillinger. (...)</p> </div> </div> </div> Gunther Kress Copyright (c) 2017 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag 2017-12-01 2017-12-01 23 65 65 70 Børn som skabere af betydning og mening https://tidsskrift.dk/spr/article/view/112859 <div class="page" title="Page 72"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p><span class="s2">Dette er artikel til rubrikken Åbne Sider.</span></p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> Søren Hattsen Balle Merete Olsen Michael Svendsen Pedersen Copyright (c) 2017 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag 2017-12-01 2017-12-01 23 65 71 77 Lytteforståelse og lytte­ undervisning https://tidsskrift.dk/spr/article/view/112860 <div class="page" title="Page 79"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Inden for sprogforskning og undervisning har lytteforståelse ikke fået megen opmærksomhed. (...)</p> </div> </div> </div> Charlotte Øhrstrøm Copyright (c) 2017 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag 2017-12-01 2017-12-01 23 65 78 84 Godt nyt og andet godt nyt https://tidsskrift.dk/spr/article/view/112861 Sprogpædagogisk Informationscenter Copyright (c) 2017 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag 2017-12-01 2017-12-01 23 65 85 89