Redaktionsgruppe

Redaktionen
Sprogforum redigeres af en fast redaktionsgruppe med baggrund i en bred redaktionel storgruppe – og med bidrag fra Sprogpædagogisk Informationscenter på AU Library, Campus Emdrup (DPB).

Sprogforums faste redaktionsgruppe
Den faste redaktionsgruppe udgøres af Susanne J. Pérez (ansvarsh.), Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Risager, Lone Krogsgaard Svarstad, Jan Juhl Lindschouw og Marnie Lai. De kan kontaktes her:

Susanne Pérez: susp@pha.dk
Jan Lindschouw: janl@hum.ku.dk
Bergthora Kristjansdottir: bekr@edu.au.dk
Karen Risager: risager@ruc.dk
Lone Krogsgaard Svarstad: losv@kp.dk
Marnie Lai: marnie.lai@gmail.com

Cecilie Lejre (studentermedhjælper): cecilielejre123@live.dk

Sprogforums redaktionelle storgruppe
Sprogforums storgruppe udgøres af en bred vifte af praktikere, konsulenter og forskere inden for sprog- og kulturundervisning i Danmark. I rekrutteringen af medlemmer til den redaktionelle storgruppe stiles der efter geografisk spredning, repræsentation fra mange forskellige typer og niveauer af sprog- og kulturundervisning samt diversitet i sprog. Se listen over storgruppens medlemmer nedenfor.

Den redaktionelle storgruppe bestemmer temaerne for Sprogforums enkelte numre, og storgruppens medlemmer indgår i temaredaktionerne til de enkelte Sprogforum-numre. Herudover udgør storgruppen en vigtig sparringspartner for den faste redaktion i forhold til at drøfte den overordnede redaktionelle linje og til at have fingeren på pulsen inden for sprog- og kulturundervisningsområdet. Den redaktionelle storgruppe samles to gange årligt (januar og august) til storgruppemøde. Møderne er inden for de senere år foregået som hybridmøder, således at alle medlemmer, uanset geografisk placering, kunne deltage i dem.

 

Temaredaktionerne
Temaredaktionerne for de enkelte temanumre sammensættes på storgruppemøderne og består altid af en temaredaktør fra Sprogforums faste redaktionsgruppe, samt medlemmer fra storgruppen med ekspertise eller interesse inden for temanummerets område. At indgå i en temaredaktion indebærer, at man er med til at udfærdige call’et for temanummeret, gennemgå og godkende indgåede abstracts og lave opsøgende arbejde i forhold til yderligere relevante skribenter. Temaredaktionens medlemmer varetager kommunikationen med de accepterede forfattere omkring indsendelse af artikler, og de står for den første gennemlæsning, kommentering og godkendelse af de indgåede artikler. Temaredaktionen overgiver herefter artiklerne til den faste redaktion, der står for den videre kommunikation med forfatterne, fagfællebedømmere og forlaget.
 

Ønsker du at blive medlem af Sprogforums storgruppe?
Er du interesseret i at blive medlem af Sprogforums storgruppe, kan du sende en mail til ansvarshavende redaktør Louise Tranekjær: louiset@ruc.dk, hvorefter redaktionen tager stilling i forhold til Sprogforums kerneområde og storgruppens sammensætning.
 

Storgruppens medlemmer
Brandt-Nilsson, Bettina
Caviglia, Francesco
Fernández, Susana S.
Friedrichsen, Annegret
Gregersen, Annette S.
Hermann, Mette
Holmen, Anne
Huse Bahn, Rikke
Jacobsen, Susanne Karen
Jakobsen, Anne Sofie
Kanareva, Ana
Kirkebæk, Mads Jakob
Kristjansdottir, Bergthora
Krogsgaard Svarstad, Lone
Larsen, Sanne
Lindschouw, Jan
Maikal, Kader
Maslo, Elina
Meidell Sigsgaard, Anna-Vera
Nielsen, Mia
Pérez, Susanne
Risager, Karen
Rørbech, Helle
Sabih, Joshua
Sprogpædagogisk Informationscenter
Svendsen Pedersen, Michael
Tobiesen Meyer, Bente
Tranekjær, Louise
von Holst Pedersen, Jette