https://tidsskrift.dk/spr/issue/feed Sprogforum. Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik 2019-04-12T12:49:33+02:00 Louise Tranekjær louiset@ruc.dk Open Journal Systems https://tidsskrift.dk/spr/article/view/112847 Forord 2019-04-12T12:49:25+02:00 Sprogforums redaktion sprogforum@ruc.dk 2017-12-01T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2017 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/112848 Kolofon 2019-04-12T12:49:24+02:00 Aarhus Universitetsforlag sprogforum@ruc.dk 2017-12-01T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2017 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/112849 »Det har ikke noget med dansk at gøre« lidt om ekspertens rolle i medieomtaler af multietnisk ungdomsstil 2019-04-12T12:49:26+02:00 Pia Quist sprogforum@ruc.dk <div class="page" title="Page 9"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>I en diskussion på facebooksiden SPROGLABORATORIET om, hvorvidt det er i orden at anvende det engelske ord random i en dansk sætning, skrev en bruger, at »det svarer til at indtegne Anders And i Dannebrog«. (...)</p> </div> </div> </div> 2017-12-01T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2017 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/112850 Fra lesing til literacy – et perspektivskifte i undervisning og forskning 2019-04-12T12:49:27+02:00 Lise Iversen Kulbrandstad sprogforum@ruc.dk <div class="page" title="Page 13"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>I 2015 byttet en av verdens største interesseforening for forskere og lærere navn fra International Reading Association til International Literacy Association (ILA). (...)</p> </div> </div> </div> 2019-12-01T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2017 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/112851 På vej mod kritisk literacy i danskundervisningen i 4.klasse 2019-04-12T12:49:28+02:00 Line Møller Daugaard sprogforum@ruc.dk <div class="page" title="Page 20"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Skolens literacyundervisning sigter ikke alene mod, at eleverne lærer at anvende literacy; literacyundervisningen må ligeledes bidrage til, at eleverne lærer at forholde sig analytisk og kritisk til deres egen og andres brug af literacy.</p> </div> </div> </div> 2017-12-01T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2017 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/112852 Til forsvar for kritisk medie-literacy og digital etik 2019-04-12T12:49:29+02:00 Allan Luke sprogforum@ruc.dk Julian Sefton-Green sprogforum@ruc.dk Michael Svendsen Pedersen sprogforum@ruc.dk <div class="page" title="Page 28"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Wikileaks og falske nyheder; et amerikansk præsidentembede der varetages via twitter; Charlie Hebdo; (...)</p> </div> </div> </div> 2017-12-01T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2017 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/112853 Skriveridentitet og skrivepraktikker i elevperspektiv 2019-04-12T12:49:30+02:00 Karen Sonne Jakobsen sprogforum@ruc.dk <div class="page" title="Page 35"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Gymnasieelevers skrivekompetencer er gjort til et indsatsområde i den nye gymnasiereform som træder i kraft sommeren 2017. (...)</p> </div> </div> </div> 2017-12-01T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2017 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/112854 Børns semiotiske erfaringer i relation til Minecraft 2019-04-12T12:49:31+02:00 Kristine Kabel sprogforum@ruc.dk Lone Krogsgaard Svarstad sprogforum@ruc.dk Thorkild Hanghøj sprogforum@ruc.dk <div class="page" title="Page 43"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>I denne artikel lægger vi op til, at det er interessant for lærere i grund- skolen at vide noget om, hvilke semiotiske erfaringer på dansk og en- gelsk børn får gennem deres spilaktiviteter på sociale medier. (...)</p> </div> </div> </div> 2017-12-01T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2017 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/112855 Skriftlighed i engelsk og tysk i gymnasiets grundforløb 2019-04-12T12:49:31+02:00 Søren Nørrelund-Madsen sprogforum@ruc.dk Mette Lautrup Grøndvold sprogforum@ruc.dk <div class="page" title="Page 50"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Mange nye gymnasieelever oplever en større kulturel omstilling, nogle ligefrem et kulturchok, når de kommer fra folkeskolens skrive­ kultur til gymnasiets skrivekultur. (...)</p> </div> </div> </div> 2017-12-01T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2017 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/112857 Grundläggande litteracitetsundervisning för ungdomar och vuxna 2019-04-12T12:49:32+02:00 Qarin Franker sprogforum@ruc.dk <div class="page" title="Page 57"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Lärare som arbetar med ungdomar och vuxna som ska lära sig läsa och skriva samtidigt som de ska lära sig behärska ett helt nytt språk har ingen lätt uppgift. (...)</p> </div> </div> </div> 2017-12-01T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2017 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/112858 Skrivning og læsning i nutidens verden med multimodalitet og sociale medier 2019-04-12T12:49:32+02:00 Gunther Kress sprogforum@ruc.dk <div class="page" title="Page 66"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Der er mange forhold der trænger sig på i den aktuelle sproglærings- og undervisningsverden i Europa. De falder i to kategorier: sociale og kulturelle problemstillinger, og teknologiske problemstillinger. (...)</p> </div> </div> </div> 2017-12-01T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2017 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/112859 Børn som skabere af betydning og mening 2019-04-12T12:49:32+02:00 Søren Hattsen Balle sprogforum@ruc.dk Merete Olsen sprogforum@ruc.dk Michael Svendsen Pedersen sprogforum@ruc.dk <div class="page" title="Page 72"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p><span class="s2">Dette er artikel til rubrikken Åbne Sider.</span></p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> 2017-12-01T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2017 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/112860 Lytteforståelse og lytte­ undervisning 2019-04-12T12:49:33+02:00 Charlotte Øhrstrøm sprogforum@ruc.dk <div class="page" title="Page 79"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Inden for sprogforskning og undervisning har lytteforståelse ikke fået megen opmærksomhed. (...)</p> </div> </div> </div> 2017-12-01T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2017 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/112861 Godt nyt og andet godt nyt 2019-04-12T12:49:33+02:00 Sprogpædagogisk Informationscenter sprogforum@ruc.dk 2017-12-01T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2017 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag