https://tidsskrift.dk/spr/issue/feed Sprogforum. Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik 2023-12-04T09:57:06+01:00 Susanne Pérez susannep@ruc.dk Open Journal Systems <p>Tidsskriftet Sprogforum formidler forskeres og praktikeres erfaringer, undersøgelser og ideer inden for sprog- og kulturpædagogik med henblik på fremmed- og andetsprogsundervisning i forskellige dele af uddannelsessystemet. Sprogforum tager temaer op, der er centrale for undervisning i sprog og kultur, og med relevans på tværs af fag, fx interkulturel kompetence, literacy, digitalisering af undervisning, læringsrum osv.</p> <p>Sprogforum henvender sig til alle med interesse for sprog- og kulturundervisning: Sproglærere, undervisere på læreruddannelser, lærebogsforfattere, forskere, studerende og pædagogiske ledere.</p> <p>Sprogforum udkommer to gange om året og belyser fra forskellige vinkler et aktuelt tema. Alle artikler er fagfællebedømt.</p> <p><em>Sprogforum vil fremover blive udgivet online her på tidsskrift.dk. Sprogforum 74 vil udkomme både fysisk og digitalt. Herefter vil Sprogforum udelukkende blive udgivet digitalt.</em></p> <p><strong>Kommende numre</strong></p> <p>Nummer 77 Inkluderende sprogundervisning </p> <p>Nummer 78 Leg og spil</p> <p>Nummer 79 Dekolonisering af sprog- og kulturpædagogikken (<a href="https://samfundslitteratur.dk/sites/default/files/Open%20Call%20til%2079%20_.pdf" target="_blank" rel="noopener">Læs Open Call</a>)</p> <p><strong>Tidligere numre</strong></p> <p>Sprogforum tilbyder Open Access til tidsskriftets indhold efter 12 måneder fra udgivelsen, på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden. Find tidligere numre under <em>Arkiver</em>.</p> https://tidsskrift.dk/spr/article/view/142103 Kolofon 2023-11-30T09:53:32+01:00 Susanne Jacobsen Pérez sprogforum@ruc.dk Bergthóra Kristjánsdóttir sprogforum@ruc.dk Karen Risager sprogforum@ruc.dk Lone Krogsgaard Svarstad sprogforum@ruc.dk Jan Lindschouw sprogforum@ruc.dk 2023-12-04T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/142104 Forord 2023-11-30T10:02:58+01:00 Susanne Jacobsen Pérez sprogforum@ruc.dk Bergthóra Kristjánsdóttir sprogforum@ruc.dk Karen Risager sprogforum@ruc.dk Lone Krogsgaard Svarstad sprogforum@ruc.dk Jan Lindschouw sprogforum@ruc.dk 2023-12-04T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/142107 Fremmedsprog som tillægskompetence? Ja, tak 2023-11-30T10:31:20+01:00 Francesco Caviglia caviglia@edu.au.dk Susana Silvia Fernández romssf@cc.au.dk 2023-12-04T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/142108 Lost in translanguaging? Er ‘stance’ et overset aspekt i den danske ‘oversættelse’ af translanguaging-begrebet til sprogpædagogisk praksis i folkeskolen? 2023-11-30T10:47:56+01:00 Ulla Lundqvist ullun6458@oslomet.no Kirsten Kolstrup kilk@kp.dk 2023-12-04T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/142109 Niveaudeling i fremmedsprogsfagene i det danske gymnasium: En inkluderende strategi? 2023-11-30T10:54:55+01:00 Astrid Mus Rasmussen geramr@edu.au.dk Susana Silvia Fernández romssf@cc.au.dk 2023-12-04T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/142110 Et læreruddannelsesperspektiv på undervisning af flersprogede elever: Hvordan udeskole kan understøtte sprogpædagogiske aktiviteter 2023-11-30T10:58:21+01:00 Anja Bols Slåttvik abs@via.dk Karen Barfod ksba@via.dk 2023-12-04T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/142111 Lærendes behov og mål – personlige læringsmål som værktøj i forbindelse med sprog som tillægskompetence 2023-11-30T11:01:55+01:00 Aase Voldgaard Larsen voldgaard@ikl.aau.dk 2023-12-04T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/142112 CEFR CV: Hvad er nyt, og hvordan bidrager det til at fremme flersprogethed og interkulturalitet i en mere inklusiv kvalitetsuddannelse for alle? 2023-11-30T11:32:33+01:00 Ana Kanareva-Dimitrovska aekakd@cc.au.dk 2023-12-04T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/142113 Er verdensborgeren i sigte? Interkulturel læring i curriculum for Færøsk som andetsprog gældende for voksne 2023-11-30T11:35:32+01:00 Turid Thomsen turid@nam.fo 2023-12-04T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/142114 Flere elever i tale via taskbaseret sprogundervisning 2023-11-30T11:39:32+01:00 Annette Søndergaard Gregersen ASGR@kp.dk Bente Mosgaard Jørgensen bmj@cc.au.dk 2023-12-04T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/142115 Temanyt og Andet nyt 2023-11-30T11:42:59+01:00 Susanne Jacobsen Pérez sprogforum@ruc.dk 2023-12-04T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/142116 Kommende og hidtil udkomne udgivelser af Sprogforum 2023-11-30T11:45:01+01:00 Susanne Jacobsen Pérez sprogforum@ruc.dk 2023-12-04T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag