https://tidsskrift.dk/spr/issue/feed Sprogforum. Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik 2022-06-30T00:00:00+02:00 Louise Tranekjær, lektor louiset@ruc.dk Open Journal Systems <p>Tidsskriftet Sprogforum formidler forskeres og praktikeres erfaringer, undersøgelser og ideer inden for sprog- og kulturpædagogik med henblik på fremmed- og andetsprogsundervisning i forskellige dele af uddannelsessystemet. Sprogforum tager temaer op, der er centrale for undervisning i sprog og kultur, og med relevans på tværs af fag, fx interkulturel kompetence, literacy, digitalisering af undervisning, læringsrum osv.</p> <p>Sprogforum henvender sig til alle med interesse for sprog- og kulturundervisning: Sproglærere, undervisere på læreruddannelser, lærebogsforfattere, forskere, studerende og pædagogiske ledere.</p> <p>Sprogforum udkommer to gange om året og belyser fra forskellige vinkler et aktuelt tema. Alle artikler er fagfællebedømt.</p> <p><em>Sprogforum vil fremover blive udgivet online her på tidsskrift.dk. Vi er i gang med at opdatere websiden. Sprogforum 74 vil udkomme både fysisk og digitalt. Herefter vil Sprogforum udelukkende blive udgivet digitalt.</em></p> <p><strong>Kommende numre</strong></p> <p>Nummer 74 Motivation<br />Nummer 75 Evaluering<br />Nummer 76 Didaktik (Læs <a href="https://samfundslitteratur.dk/sites/default/files/SPROGforum%2076%20-%20Open%20Call.pdf" target="_blank" rel="noopener">Open Call</a>)</p> <p><strong>Tidligere numre</strong></p> <p>Sprogforum tilbyder Open Access til tidsskriftets indhold efter 12 måneder fra udgivelsen, på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden. Find tidligere numre under <em>Arkiver</em>.</p> https://tidsskrift.dk/spr/article/view/133008 Kolofon 2022-06-22T13:13:56+02:00 Louise Tranekjær sprogforum@ruc.dk Bergthóra Kristjánsdóttir sprogforum@ruc.dk Karen Risager sprogforum@ruc.dk Lone Krogsgaard Svarstad sprogforum@ruc.dk Susanne Jacobsen Pérez sprogforum@ruc.dk Jan Lindschouw sprogforum@ruc.dk 2022-07-06T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/133009 Forord 2022-06-22T13:20:16+02:00 Bergthóra Kristjánsdóttir sprogforum@ruc.dk Susanne Pérez sprogforum@ruc.dk Ana Kanareva-Dimitrovska sprogforum@ruc.dk Anne Sofie Jakobsen sprogforum@ruc.dk Annette Søndergaard Gregersen sprogforum@ruc.dk Susana Silvia Fernandez sprogforum@ruc.dk 2022-07-06T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/133010 “Flersprogethed” – hæmsko eller drivkraft for sproglæring? 2022-06-22T13:27:49+02:00 Rawand Samal Jalal RSJ@kp.dk 2022-07-06T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/133011 Motivation og differentiering i fremmedsprogsundervisningen 2022-06-22T13:34:31+02:00 Astrid Mus Rasmussen geramr@edu.au.dk 2022-07-06T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/133012 Gymnasieelevers motivation i spanskfaget 2022-06-22T13:45:21+02:00 Dina Omar dina.o@outlook.dk 2022-07-06T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/133028 Flersprogethed i sprogfagenes læreplaner 2022-06-23T09:31:25+02:00 Natascha Drachmann ndr@hum.ku.dk 2022-07-06T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/133029 Gymnasieelevers opfattelse af vigtigheden og brugbarheden af fransk og spansk 2022-06-23T09:37:37+02:00 Eva Frisdahl Staal eva.frisdahl@gmail.com Isabella Bredbjerg isabellabredbjerg@gmail.com 2022-07-06T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/133031 Motivationsorienteringer i tyskundervisningen. En kvantitativ og kvalitativ undersøgelse på tværs af uddannelsesniveauer 2022-06-23T09:42:52+02:00 Petra Daryai-Hansen petra.dhansen@hum.ku.dk Anne-Marie Fischer-Rasmussen ama@ucn.dk Katalin Fenyvesi katalin@sdu.dk Mirjam Gebauer gebauer@hum.aau.dk Katja Gorbahn katja.gorbahn@cc.au.dk Camilla Franziska Hansen cfha@ucsyd.dk 2022-07-06T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/133032 Investering i identitet som motivation i tilegnelsen af dansk for voksne 2022-06-23T09:53:09+02:00 Randi Mellergaard Baun randibaun@gmail.com 2022-07-06T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/133033 Elevcentrerede og autonomifremmende feedbackformer som motivationsstrategi 2022-06-23T10:08:44+02:00 Susana S. Fernández romssf@cc.au.dk 2022-07-06T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/133034 Småbørns muligheder for deltagelse i udvikling af sprog i dagtilbud 2022-06-23T10:44:20+02:00 Ulla Kofoed ukofoed@outlook.dk 2022-07-06T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/133036 Kønsidentitet i sproget – med eksempler fra dansk og fransk 2022-06-23T11:17:51+02:00 Hanne Leth Andersen ha@ruc.dk 2022-07-06T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/133039 Danska på svenskt språkbad i Finland – 15-åringar läser på ett grannspråk 2022-06-23T14:44:40+02:00 Eeva-Liisa Nyqvist eeva-liisa.nyqvist@helsinki.fi 2022-07-06T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag https://tidsskrift.dk/spr/article/view/133037 Temanyt og andet nyt 2022-06-23T11:27:04+02:00 Sprogpædagogisk Informationscenter sprogforum@ruc.dk 2022-07-06T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Forfatteren og Roskilde Universitetsforlag