Årg. 28 Nr. 75 (2022): Evaluering

					Se Årg. 28 Nr. 75 (2022): Evaluering

Del af serien Sprogforum

Tidsskrift for Sprog- og kulturpædagogik nummer 75 indeholder følgende artikler:

 • Kronikken: “En flygtning er en flygtning er en flygtning” af Bergthóra Kristjánsdóttir
 • “Sprogevaluering: Begrebets historie og dimensioner” af Dea Jespersen
 • “Bottom-up-implementering af Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog i Danmark” af Slobodanka Dimova og Joyce Kling
 • “En sprogforsker på skulderen – om aktionsforskning som katalysator for selvevaluering og sproglig bevidsthed” af Camilla Franziska Hansen, Sebastian Becher, Ole Christian Hansen og Karen Aarøe
 • “Hvad gør Google Translate ved evalueringspraksis?” af Danièle Eychenne
 • “Lærerkognition i sprogevaluering” af Slobodanka Dimova og Joyce Kling
 • “Løbende evaluering – et redskab til at øge motivation og kursistansvar” af Lea Beliaeva Bander
 • “Sprogforståelser og sproglig evaluering i daginstitutioner” af Lars Holm og Annegrethe Ahrenkiel
 • “Digitale teknologier i grundskolens fremmedsprogsundervisning” af Mette Vedsgaard Christensen, Juljana Gjata Hjorth Jacobsen, Nanna Jørgensen og Ida Gyde Hansen
 • “Sprog som tillægskompetence: Hvilke sprog og hvorfor?” af Kamilla Kraft, Sanne Larsen og Anne Holmen
 • “Anmeldelse af FLUGT, Refugee Museum of Denmark” af Bergthóra Kristjánsdóttir
Publiceret: 2023-02-20

Kolofon

Forord

Kommende og hidtil udkomne udgivelser af Sprogforum