Sprog som tillægskompetence: Hvilke sprog og hvorfor?

Forfattere

  • Kamilla Kraft
  • Sanne Larsen
  • Anne Holmen

Referencer

Bojsen, H. (red.) (2018). Hvis du ikke kan sproget…: Om flersprogethed og læring på RUC’s sprogprofiler.

Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.

Kraft, K. (2020). Transience and tunnel esperanto: A study of multilingualism, work and relationship-building on a tunnel mining project. International Journal of the Sociology of Language, 264, 163-186.

Larsen, S., Daryai-Hansen, P. & Holmen, A. (2016). Flersproget internationalisering på Københavns Universitet og Roskilde Universitet. Sprogforum, 62, 51-57.

Lønsmann, D. (2011). Language ideologies in a Danish company with English as a corporate language: ‘It has to be English’.

Journal of Multilingual & Multicultural Development, 36 (4), 339-356.

Mortensen, J. & Lønsmann, D. (red.) (2021). The sociolinguistic complexity of international higher education: Student perspectives on language ideologies and social inclusion. Studier i Parallelsproglighed, Københavnerstudier i Tosprogethed, bind C10. København:

Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet.

Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet (2017). Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet. Lokaliseret 29. oktober 2021 på ncff.dk/fileadmin/ NCFF/Dokumenter/strategi-forstyrkelse-af-fremmedsprog-iuddannelsessystemet.pdf.

Downloads

Publiceret

2023-02-20

Citation/Eksport

Kraft, K., Larsen, S., & Holmen, A. (2023). Sprog som tillægskompetence: Hvilke sprog og hvorfor?. Sprogforum. Tidsskrift for Sprog- Og kulturpædagogik, 28(75), 9. Hentet fra https://tidsskrift.dk/spr/article/view/136124

Nummer

Sektion

Artikler