Meddelelser

Artikler til Jordens Folk

2023-06-17

Jordens Folk er et bredt formidlende, fagfællebedømt etnografisk tidsskrift, der henvender sig til alle med interesse i etnografi og de verdener, etnografien undersøger.

Jordens Folk modtager kun abstracts til aktuelle calls. Se disse under 'Aktuelle calls' på vores hjemmeside: www.etnografiskforening.dkAbstracts og evt. efterfølgende artikler indsendes til den mailadresse, der er angivet i det aktuelle call.

Hvis du har ideer til et temanummer og eventuelt har lyst til at være gæsteredaktør, så skriv et par linjer til ansvarshavende redaktør – Katrine Mandrup Bach, kmbach@cas.au.dk

Som artikelforfatter skal du overholde nogle retningslinjer, der grundet det bredere publikum er anderledes end dem, der almindeligvis gælder for et videnskabeligt fagtidsskrift. Det er vigtigt, at du, når du indsender artiklen til review, har læst forfattervejledningen grundigt og sikrer dig, at du overholder krav til artikellængde, skrivestil mv. Artikler, som ikke opfylder kravene, kan afvises af redaktionen.

Retningslinjer, aktuelle calls med videre kan findes på vores hjemmeside: http://etnografiskforening.dk/jordens-folk/

De bedste hilsner, Redaktionen

Læs mere om Artikler til Jordens Folk

Nyeste nummer

Årg. 57 Nr. 1 (2022): Oprør
					Se Årg. 57 Nr. 1 (2022): Oprør
Publiceret: 2023-06-14

Hele nummeret

Forord

  • Oprør

    Carolina Sánchez Boe, Kathrine Dalsgaard, Mads Emil Kjersgaard, Mathias Sosnowski Krabbe, Thomas Fibiger
    2-7
Se alle numre

Jordens Folk er et populærvidenskabeligt etnografisk tidsskrift, der udgives af Dansk Etnografisk Forening med støtte fra Kulturministeriet og Undervisningsministeriets Tips- og Lottomidler.