Ansvarshavende redaktør

Thomas Fibiger, Adjunkt ved Institut for Kultur og Samfund, Afdeling for Antropologi, Aarhus Universitet