Meddelelser

 • Artikler til Jordens Folk

  2023-06-17

  Jordens Folk er et bredt formidlende, fagfællebedømt etnografisk tidsskrift, der henvender sig til alle med interesse i etnografi og de verdener, etnografien undersøger.

  Jordens Folk modtager kun abstracts til aktuelle calls. Se disse under 'Aktuelle calls' på vores hjemmeside: www.etnografiskforening.dkAbstracts og evt. efterfølgende artikler indsendes til den mailadresse, der er angivet i det aktuelle call.

  Hvis du har ideer til et temanummer og eventuelt har lyst til at være gæsteredaktør, så skriv et par linjer til ansvarshavende redaktør – Katrine Mandrup Bach, kmbach@cas.au.dk

  Som artikelforfatter skal du overholde nogle retningslinjer, der grundet det bredere publikum er anderledes end dem, der almindeligvis gælder for et videnskabeligt fagtidsskrift. Det er vigtigt, at du, når du indsender artiklen til review, har læst forfattervejledningen grundigt og sikrer dig, at du overholder krav til artikellængde, skrivestil mv. Artikler, som ikke opfylder kravene, kan afvises af redaktionen.

  Retningslinjer, aktuelle calls med videre kan findes på vores hjemmeside: http://etnografiskforening.dk/jordens-folk/

  De bedste hilsner, Redaktionen

  Læs mere om Artikler til Jordens Folk