Indsendelser

Du skal Login eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af indsendelse

Som en del af indsendelsesprocessen skal forfattere afkrydse, at deres indsendelse overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
 • Manuskriptet er ikke tidligere blevet publiceret, og det er heller ikke sendt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret (eller der er angivet en forklaring under kommentarfeltet 'Kommentarer til redaktøren').
 • Manuskriptfilen er i et OpenOffice, PDF, Microsoft Word- eller RTF-format.
 • Teksten opfylder de stilistiske og bibliografiske krav, der er beskrevet under Retningslinjer for forfattere , som findes under Om tidsskriftet.
 • Manuskriptet opfylder kravene til Sikring af blindbedømmelse.

Retningslinjer for forfattere

Jordens Folk er et populærvidenskabeligt tidsskrift, der henvender sig til en bred skare af etnografisk interesserede. Som artikelforfatter bør du overholde nogle journalistiske og typografiske retningslinier, der er anderledes end dem, der gælder en videnskabelig artikel.

Journalistisk:

 • Sværhedsgraden svarer til en aviskronik.

 • Placer det vigtige, særlige, det nye og spændende helt fremme i artiklen.

 • Gør stoffet levende. Sproget skal være enkelt og klart.

 • Anvend som indgangsvinkel gerne konkrete personer, begivenheder, sceniske beskrivelse, casestories, sproglige billeder eller hvad du ellers kan finde på af visuelt appellerende midler.

 • Brug kun fagtermer hvor det er strengt nødvendigt. Fagudtryk, fremmedord og gloser fra felten skal oversættes, første gang de bruges.>

 • Sæt punktummer og kommaer. På redaktionen bruger vi grammatisk komma.

 • Undgå forkortelser. Skriv cirka, blandt andet, for eksempel og så videre.

Billeder/illustrationer:

 • Det er vigtigt, at du indsætter illustrationer i din artikel. 5-10 stykker! Primært fotos i sort/hvid eller farver, men kort, tegninger, stik og andet grafisk billedmateriale er meget velkomment.

 • Fotos skal ikke indsættes i selve artiklen, men uploades som 'supplerende filer' i .jpg eller .jpeg-format.
 • Skriv en kort billedtekst til hver illustration. Dette gøres i feltet 'beskrivelse', når du uploader billedet.

 • Anfør ophavsretten til billedet i billedteksten. Hvis du selv har taget alle billederne, så skriv blot til sidst i artiklen: Alle fotos af forfatteren.Det er forfatterens eget ansvar at overholde loven om copyright.

Omfang:

 • Artiklen må højst fylde 20.000 enheder med mellemrum.

Typografi:

 • Ved citat af fremmede gloser skal du bruge kursiv >

 • Ved direkte citater: Brug "gåseøjne". Ved indirekte citater og andre variationer skal du bruge 'det enkelte anførselstegn'. Eksempel:"Hakuna matata", siger Juma hele tiden. Det betyder 'ingen problemer'.

Manuskriptet:

Artiklen afleveres opstillet i følgende orden:

 • Titel: (rubrik) Kort og præcis og gerne lidt overraskende - tænk på titlen som en krog til at fange læserens opmærksomhed med.

 • Forfatter: Dit navn.

 • Manchet: (underrubrik) 2-5 linier som i få ord introducerer det centrale budskab i artiklen og skærper læserens lyst til at vide mere.

 • Underoverskrifter: (mellemrubrikker) For hver 4-5 afsnit/indryk laves en mindre overskrift.

 • Litteratur: Udelad eller begræns henvisninger mest muligt. Henvis for eksempel på én af følgende måder:

  • Hele diskussionen er afstedkommet af Mona Monster, som i en artikel i bogen "Snapsen Antropologi’ satte fokus på...”

  • Det var med bogen ’Snapsens Antropologi’, at Poul Monster og Lars Høg omsider satte fokus på snapsens...”

  • Mona Monster skrev helt tilbage i 1999 om den voldsomme bølgegang, og siden er der...”

  • (Altså: brug ikke parenteser med årstal og sidetal)

Videre læsning:

Din artikel bør indeholde højst tre forslag til videre læsning. De opgives sidst i artiklen samt i feltet 'Referencer', der udfyldes, når du uploader manuskriptet.

Denne litteratur skal opføres som i eksemplerne nedenfor:

 • Gudrunsdottir, Gudrun. Hvordan du skriver gode artikler. Peders Forlag. København 1997.

 • Larsen, Lars. Hvordan du hurtigt kommer langt væk. I: Al rejse er en udflugt. Larsens Forlag. Herning 1996.

 • Monster, Mona. Trængsler ved ækvator. I: P. Monster & L. Høg (red) Snapsens Antropologi. Aalborg 1999. Pedersen, Peder. Hjemvendelsen søde notater. I: Tidskrift för den höga Norden, 1995: 2.

Biografi:

2-3 linier: Dit navn, uddannelse, feltarbejde, ansættelse og nuværende faglige interesse i stikord eller andre relevante oplysninger i relation til artiklen.

Resumé:

Selve manuskriptet skal ikke indeholde et resumé, men du vil blive bedt om at skrive et, når du uploader din artikel. Et udførligt resumé gør det nemmere for interesserede at finde frem til din artikel online.

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

De navne og adresser, der angives på dette tidsskrifts websted, vil udelukkende blive anvendt til tidsskriftets angivne formål og vil ikke blive gjort tilgængelige til andre formål eller for andre parter.