Jordens Folk https://tidsskrift.dk/jf da-DK <p>Ophavsret tilfalder forfatter og tidsskriftet.</p> etnocmsp@cas.au.dk (Cecil Marie Skou Pallesen) kontakt@etnografiskforening.dk (svares kun sporadisk juni-august) (Frederik von Lillienskjold Hjortshøj) tir, 01 sep 2020 00:00:00 +0200 OJS 3.2.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Kære læser https://tidsskrift.dk/jf/article/view/127059 Cecil Marie Schou Pallesen Copyright (c) 2021 https://tidsskrift.dk/jf/article/view/127059 tir, 01 sep 2020 00:00:00 +0200 Byen, smitten og den delelige krop https://tidsskrift.dk/jf/article/view/127061 <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Med virusudbruddet i Danmark i marts 2020 sker en ændring af byrummet, dets genstande og brugere. Byboernes forestillinger om sig selv ændrer sig, særligt angående den kropslige afgræsning og kontrol. Kroppen deles på radikal vis med andre, og smitten problematiserer forestillingen om den etisk og biologisk sammenhængende krop, der knytter sig til vores hverdagsliv i byen. Dette viser sig i en række interviews med københavnere og aarhusianere fra begyndelsen af C O V I D -udbruddet.</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> Mikkel Bille, Mikkel Thelle Copyright (c) 2021 https://tidsskrift.dk/jf/article/view/127061 tir, 01 sep 2020 00:00:00 +0200 I COVID-19 karantæne på Egmont Kollegiet https://tidsskrift.dk/jf/article/view/127064 <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>I foråret 2020 blev livet på Egmont Kollegiet vendt på hovedet. Stedet er kendt for dets unikke fællesskab, vilde fester, foranderlige flirts og forelskelser på tværs af kollegiegangene. Men da COVID-19 spreder sig</p> <p>i Danmark, opstår der små gangfællesskaber præget af frygt og social kontrol. For at beskytte sig mod smitte, griber beboerne ind i hinandens privatliv med retningslinjer, der rækker ud over sundhedsvæsenets anbefalinger. Artiklen giver et indblik i unges håndtering af en alvorlig smittefare, og i hvordan</p> <p>en virus, i tæt forbindelse med sundhedsmæssige og politiske anbefalinger, kan føre til forhandling af samvær, kærlighedsliv og moralitet.</p> </div> </div> </div> Malthe Rye Thomsen Copyright (c) 2021 https://tidsskrift.dk/jf/article/view/127064 tir, 01 sep 2020 00:00:00 +0200 I klasser for sig https://tidsskrift.dk/jf/article/view/127065 <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Myndighedernes retningslinjer for at forebygge smittespredning ændrede danske skolebørns hverdag radikalt. I denne artikel undersøger jeg, hvordan kravet om at minimere fysisk kontakt og sikre afstand mellem børnene på en skole medførte forandringer, som skabte både fysiske, sociale og symbolske grænser for og mellem børnene.</p> </div> </div> </div> Charlotte Nørholm Copyright (c) 2021 https://tidsskrift.dk/jf/article/view/127065 tir, 01 sep 2020 00:00:00 +0200 Psykisk sårbarhed og kalenderens opløsning under Corona https://tidsskrift.dk/jf/article/view/127066 <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>I artiklen beskriver vi, hvordan og hvorfor flere af de psykisk sårbare oplever at få det bedre, og diskuterer den momentane følelse af forenkling, normalisering og ligestilling som mulige forklaringer på, at vores egne og eksperternes negative forventninger ikke nødvendigvis holder stik.</p> </div> </div> </div> Gitte Vandborg Rasmussen, Cathrine Dahlgren Garbers Copyright (c) 2021 https://tidsskrift.dk/jf/article/view/127066 tir, 01 sep 2020 00:00:00 +0200 Et udvidet moralsk laboratorium https://tidsskrift.dk/jf/article/view/127067 <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>I denne artikel har vi fokus på begravelseshandlingen i den klasse af ritualer som Arnold van Gennep – og senere antropologen Victor Turner – har ka- rakteriseret som overgangsriter, der er kendt for at udspille sig, når menne- sker skifter social status i fællesskabet. Med begravelseshandlingen som det antropologiske omdrejningspunkt undersøger vi, hvordan det kulturkristne begravelsesritual i Danmark strukturelt måtte genskabes som en direkte føl- ge af regeringens retningslinjer ift. COVID-19, og hvordan denne genska- belse influerede afskeds- og sorgprocessen.</p> </div> </div> </div> Kenni Hede, Hanne Bess Boelsbjerg Copyright (c) 2021 https://tidsskrift.dk/jf/article/view/127067 tir, 01 sep 2020 00:00:00 +0200 Når konspirationsteori bliver til konspiration https://tidsskrift.dk/jf/article/view/127068 <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Denne artikel handler om, hvordan levefællesskaber i Danmark oplever og erfarer COVID-19 pandemiens<br>politiske slagside, og om hvordan disse samfund konspirerer mod det danske demokrati og den offentlige, politiske debat.</p> </div> </div> </div> Malthe Lehrmann Copyright (c) 2021 https://tidsskrift.dk/jf/article/view/127068 tir, 01 sep 2020 00:00:00 +0200 Staten, smitten og synderne https://tidsskrift.dk/jf/article/view/127069 <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Da den israelske regering i marts indførte restriktioner mod smittespredning af COVID-19, blev disse først forkastet af størstedelen af Israels ultraortodokse jøder. Restriktionerne, som var implementeret af “de sekulære statsautoriteter”, konfliktede med det religiøse liv. Men som smitten accelererede, begyndte ultraortodokse rabbinere at indføre statens restriktioner gennem religiøse koncepter; at følge restriktionerne var nu at vise loyalitet over for Gud. Ikke over for staten.</p> </div> </div> </div> Therese Thim Copyright (c) 2021 https://tidsskrift.dk/jf/article/view/127069 tir, 01 sep 2020 00:00:00 +0200 Introduktion: Corona-etnografier https://tidsskrift.dk/jf/article/view/127062 <p>Oversigt over nummeret.</p> Marie Louise Tørring, Jens Seeberg Copyright (c) 2021 Marie Louise Tørring, Jens Seeberg https://tidsskrift.dk/jf/article/view/127062 tir, 01 sep 2020 00:00:00 +0200 Repair: En digital studenterudstilling https://tidsskrift.dk/jf/article/view/127070 <div class="page" title="Page 1"> <div class="section"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Som årlig tradition, opsætter 4. semester på antropologi i Aarhus en udstilling på Moesgaard Museum i løbet af juni måned som en del af kurset Antropologisk Vidensformidling. Som konsekvens af COVID-19, kunne udstillingen i år ikke opsættes i fysiske rammer. I sidste øjeblik blev der dog udtænkt et alternativ. Vi fik i stedet lov til at udvikle en – for os – hidtil uafprøvet formidlingsform: Digital udstilling. I denne artikel beskriver vi vores oplevelse af de ændrede forhold under pandemien, mulighederne og begrænsningerne for det digitale medie som formidlingsplatform, samt hvordan vi håndterede mødet med et antropologisk grundvilkår: at blive kastet ud i ukendt territorium.</p> </div> </div> </div> </div> Emilia Djomina Hansen, Marius Marques Siersbæk, Mathilde Bjerring Eriksen Copyright (c) 2021 https://tidsskrift.dk/jf/article/view/127070 tir, 01 sep 2020 00:00:00 +0200 Hytta https://tidsskrift.dk/jf/article/view/127071 <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Hvordan formidler man antropologisk forskning til et bredt, ikke-akade- misk publikum? Marianne E. Lien og Simone Abram givet et bud på det i bogen Hytta. Fire vegger rundt en drøm. Med sine mange stemningsfulde fotografier, en del af dem hel- eller dobbeltsides, og et lettilgængeligt sprog er bogen både underholdende og interessant for antropologer såvel som for andre, som synes hytteliv, slægtskab og familie er spændende temaer.</p> </div> </div> </div> Cecil Marie Schou Pallesen Copyright (c) 2021 https://tidsskrift.dk/jf/article/view/127071 tir, 01 sep 2020 00:00:00 +0200