Jordens Folk https://tidsskrift.dk/jf da-DK <p>Ophavsret tilfalder forfatter og tidsskriftet.</p> kmbach@cas.au.dk (Katrine Mandrup Bach) kontakt@etnografiskforening.dk (Frederik von Lillienskjold Hjortshøj) Thu, 12 Oct 2023 15:43:02 +0200 OJS 3.3.0.13 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Introduktion https://tidsskrift.dk/jf/article/view/141260 Cecil Marie Schou Pallesen Copyright (c) 2023 https://tidsskrift.dk/jf/article/view/141260 Thu, 12 Oct 2023 00:00:00 +0200 Kufferter, rygsække og boarding kort https://tidsskrift.dk/jf/article/view/141261 <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>I denne artikel undersøger vi hjemlighed som en stemning og en praksis, der skabes i mellemrummet mellem det, som ellers italesættes som fast grund eller stabile kilder til tilhørsforhold. Kilder såsom nationalitet, etnicitet, religion, seksuel orientering eller kønsidentitet. Vi skal møde to kvinder og en antropolog i Amman, Jordan, og gennem deres forskellige erfaringsverdener og mulighedshorisonter se taktikker for hjemlighed udspille sig. Disse taktikker er præget af en grad af forunderlighed eller queerness, idet de udfordrer dominerende normer for, hvad det at høre hjemme kan og bør være. Med andre ord får vi et fokus på erfaringer med at skabe plads til en følelse af hjemlighed i møder, stemninger og bevægelser, nærmere end i allerede eksisterende steder, strukturer eller fællesskaber.</p> </div> </div> </div> Marie R. B. Odgaards Copyright (c) 2023 https://tidsskrift.dk/jf/article/view/141261 Thu, 12 Oct 2023 00:00:00 +0200 Mellem kollegaskab og bofællesskab https://tidsskrift.dk/jf/article/view/141264 <div class="page" title="Page 1"> <div class="section"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>De seneste år er mange statslige arbejdspladser blevet ‘udflyttet’ fra hovedstaden til det øvrige Danmark. Baseret på et etnografisk casestudie af en statsinstitutions omplacering fra København til Nakskov fokuserer artiklen på den pendlertilværelse og de fælles pendlerhushold, som opstod blandt nogle af de medarbejdere, der beholdt deres job. En samtidighed af kollegaskab og bofællesskab som halvdelen af ugen får de samboende kollegers arbejdsliv og hjemmeliv til at flyde sammen på nye måder.</p> </div> </div> </div> </div> Birgitte Romme Larsen Copyright (c) 2023 https://tidsskrift.dk/jf/article/view/141264 Thu, 12 Oct 2023 00:00:00 +0200 Nyt hjem i midlertidig bolig https://tidsskrift.dk/jf/article/view/141265 <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>I denne artikel besøger vi Rose, Jeanne og Grace og deres børn i familiernes nye hjem i tre danske provinsbyer. Besøgene giver indblik i nogle af de udfordringer, kvoteflygtningefamilier fra DR Congo oplever, når de genbosættes i Danmark fra flygtningelejre i Rwanda og indkvarteres i midlertidige boliger. Her bliver de, blandt meget andet, konfronteret med hjemmets anderledes beskaffenhed og de sociale normer, der knytter sig til hjem og hushold i Danmark.</p> </div> </div> </div> Emilie Lund Mortensen, Mikkel Rytter Copyright (c) 2023 https://tidsskrift.dk/jf/article/view/141265 Thu, 12 Oct 2023 00:00:00 +0200 Hjemlighed digitaliseret https://tidsskrift.dk/jf/article/view/141266 <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>‘Smart home’-teknologier – gadgets og apparater, der kan automatisere forskellige processer i hjemmet – fylder i stigende grad danskernes hjem. Men hvordan redefineres hjemmets rum, når robotstøvsugeren, taleassistenten og automatiseret lysstyring flytter ind? Denne artikel viser, at teknologien bidrager til en ny digitaliseret hjemlighed, med en række sociale implikationer til følge. Da hjemmets beboere ofte har forskellige forudsætninger for og interesse i at interagere med teknologien, kan nye domæner for kontrol opstå med betydning for kønsroller og fordelingen af husligt arbejde.</p> </div> </div> </div> Line Kryger Aagaard Copyright (c) 2023 https://tidsskrift.dk/jf/article/view/141266 Thu, 12 Oct 2023 00:00:00 +0200 “Det hedder vores hjem” https://tidsskrift.dk/jf/article/view/141268 <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>I det sydlige Indien er hjemmet per definition fælles, selv hvis det kun bebos af en enkelt person. Til gengæld føler mange sig hjemme flere steder. I denne artikel undersøger jeg hjemlighed som et relativt og relationelt fænomen, der er tæt forbundet til forholdet mellem person, familie, kaste og klasse.</p> </div> </div> </div> Caroline Johanne Lillelund Copyright (c) 2023 https://tidsskrift.dk/jf/article/view/141268 Thu, 12 Oct 2023 00:00:00 +0200 “Det er et scoretrick at sige, at jeg kommer herfra” https://tidsskrift.dk/jf/article/view/141270 <div class="page" title="Page 1"> <div class="section"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Denne artikel handler om at høre til et sted. Med udgangspunkt i et empirisk materiale genereret mellem 2011 og 2022 undersøger jeg, hvordan et specifikt sted får betydning for måder at føle sig hjemme og høre til på, og hvordan stedet kan sætte sig i og på kroppen.</p> </div> </div> </div> </div> Ida Wentzel Winther Copyright (c) 2023 https://tidsskrift.dk/jf/article/view/141270 Thu, 12 Oct 2023 00:00:00 +0200 Kroppen i Danmark – sjælen i Ukraine https://tidsskrift.dk/jf/article/view/141278 <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Siden den russiske invasion af Ukraine den 24. februar 2022 har op mod 8 millioner ukrainere forladt deres hjem og søgt tilflugt i de omkringliggende lande. Lige knap 40.000 af disse har søgt om midlertidigt ophold i Danmark. Vi mennesker skaber hjem, uanset hvor vi bor. Og måske træder betydningen af ‘hjem’ allertydeligst frem, når man som flygtning oplever at miste det? Men kan man overhovedet føle sig hjemme, når man befinder sig i et fremmed land og éts hjemland er i krig?</p> </div> </div> </div> Jeanette Lykkegård Copyright (c) 2023 https://tidsskrift.dk/jf/article/view/141278 Thu, 12 Oct 2023 00:00:00 +0200 Et liv som antropolog: Peter Sig Kristensen https://tidsskrift.dk/jf/article/view/141263 <div class="page" title="Page 1"> <div class="section"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Peter Sig Kristensen er uddannet antropolog fra Aarhus Universitet. Han arbejder i Viborg Kommune med fritidserhverv og som byrådsmedlem for Enhedslisten i Silkeborg Kommune. I dette portræt fortæller Peter, hvordan hans virke både som medarbejder og politiker er inspireret af og foreneligt med antropologien.</p> </div> </div> </div> </div> Ala Jamal Zareini Copyright (c) 2023 https://tidsskrift.dk/jf/article/view/141263 Thu, 12 Oct 2023 00:00:00 +0200 Etnografisk tekst https://tidsskrift.dk/jf/article/view/141279 Ala Jamal Zareini Copyright (c) 2023 https://tidsskrift.dk/jf/article/view/141279 Thu, 12 Oct 2023 00:00:00 +0200