Meddelelser

Erhvervshistorisk Årbog 2022:2 Tema: Krise

2022-12-22

Det andet nummer af årbogen er et lille temanummer, som vi har kaldt ”krise”. Året 2022 blev præget af diskussioner om økonomiske kriseløsninger foranlediget af høj inflation og stigende energipriser. Der blev indført et loft over huslejestigninger, men hjælper den slags? Cand. jur. Jens Frederik Hansen har analyseret huslejeloftet under 2. verdenskrig. Den næste artikel af ph.d. Kasper Thissenius Haunstrup Rathjen handler om Tyrafeltet og naturgas som forsyningssikkerhed under energikriser. I krisetider rører den økonomiske teori også på sig, og det handler professor Finn Olesens afsluttende artikel om.

Under Arkiver i bjælken foroven kan man læse alle numrene tilbage til 2012. De trykte bind af Erhvervshistorisk Årbog fra 1949 til 2011 er scannet og findes online hos Slægtsforskernes Bibliotek.

Artikelforslag til 2023-årbogen bedes indsendt pr. mail til redaktøren allersenest 1. maj 2023, men gerne før. Skriv også gerne om idéer.

Vi ønsker alle glædelig jul og godt nytår.

Venlig hilsen

Redaktionen

Læs mere om Erhvervshistorisk Årbog 2022:2 Tema: Krise

Nyeste nummer

Årg. 71 Nr. 2 (2022): Erhvervshistorisk Årbog 2022:2
Se alle numre