Meddelelser

Erhvervshistorisk Årbog 2018, 1

2018-08-17

Som alle andre tidsskrifter på tidsskrift.dk er Erhvervshistorisk Årbog nu udkommet i en ny og frisk opsætning, hvor det bl.a. er lettere at tilgå artiklerne. Det gælder også de ældre artikler, der kan findes under ”Arkiver”.

Årets første nummer rummer tre artikler, der kommer vidt omkring. Museumsinspektør Benjamin Asmussen, M/S Museet for Søfart, sætte fokus på netværk i 1700-tallets erhvervsliv – på baggrund af hans ph.d.-afhandling om kinafarten, der blev forsvaret med succes på CBS i juni måned. Museumsinspektør Mette Mortensen, Kroppedal Museum, tager fremkomsten af byggemarkeder fra 1960’erne og i de følgende årtier under grundig behandling, og endelig bringer vi et virksomhedsportræt, idet fhv. naturvejleder Johannes Lund Rasmussen tegner et billede af okkerværket i Løvskal fra 1910’erne til 1960’erne.

Artikelforslag til det kommende nummer bedes indsendt pr. mail til redaktøren allersenest 1. oktober 2018.

Vi ønsker alle god læsning.

Venlig hilsen redaktionen.

Læs mere om Erhvervshistorisk Årbog 2018, 1

Nyeste nummer

Årg. 67 Nr. 1 (2018): Erhvervshistorisk Årbog
Se alle numre