Meddelelser

Erhvervshistorisk Årbog 2023, 1-2

2023-12-22

Årbogen indledes med en grundig analyse af erhvervsudviklingen i Løgstør i 1960’erne i samspillet mellem lokalpolitik og erhvervsfolk. Det er Kim Ørsted Iversen fra Vesthimmerlands Museum, der fører os bag kulisserne i købstaden ved Limfjorden.

Dertil kommer to erindringer. Vi publicerer erindringer af Preben Emil Olesen, som han indleverede til Erhvervsarkivet i 2004. Han beskriver indgående og uden omsvøb hans arbejde fra arbejdsdreng til mellemleder på århusianske maskinfabrikker fra 1948 til 2002. Endelig bringer vi Ole Ryolfs erindringer fra hans arbejde som shippingmand og som ansat ved Falcks vagtcentral fra 1970 til 2011. Begge erindringer giver os et spændende kig ind i den nyere tids arbejdsforhold, og rummer f.eks. forhold som tidsstudier og indførelse af EDB.

Endelig bringer vi et essay af professor Finn Olesen, der introducerer os til økonomen Victoria Chick, der døde i januar 2023.

Årbogen 2023 er et dobbeltnummer, da der ikke var stof nok til et sommernummer. Artikelforslag til 2024-årbogen bedes indsendt pr. mail til redaktøren allersenest 1. maj 2023, men gerne før. Skriv også gerne om idéer.

Under Arkiver i bjælken foroven kan man læse alle numrene tilbage til 2012. De trykte bind af Erhvervshistorisk Årbog fra 1949 til 2011 er scannet og findes online hos Slægtsforskernes Bibliotek.

Vi ønsker alle god læselyst og glædelig jul og godt nytår.

Venlig hilsen

Redaktionen

Læs mere om Erhvervshistorisk Årbog 2023, 1-2

Nyeste nummer

Årg. 72 Nr. 1-2 (2023): Erhvervshistorisk Årbog 2023, 1-2
Se alle numre