Meddelelser

Erhvervshistorisk Årbog 2019, 1

Velkommen til årets første udgave.

Vi begynder i det teoretiske hjørne med professor Finn Olesens bidrag om økonomen Milton Friedmans berømte tale i 1967 om pengepolitik – et vægtigt bidrag, der indvarslede monetarismen i økonomisk politik.

Stadsarkivar Henning Bro, Frederiksberg Stadsarkiv, beskriver indgående brand- og ambulancetjenesten i hovedstadsområdet fra 1850’erne til nutiden. Det er en historie om både offentlige og private aktører inden for – og på tværs – af kommunegrænser i den periode, hvor hovedstadsområdet voksede til en større byregion.

Endelig redegør museumsdirektør Anders Have Espersen, Museum Mors, for omvæltningerne på Morsø Jernstøberi i efterkrigstiden og frem til 1993, hvor bedriften i byen ophørte. Det handler især om omstillingen af produktionen fra de klassiske kakkelovne til fremstilling af køkkentøj, isenkram og kundegods.

Husk at de tidligere numre kan ses under Arkiver i bjælken foroven. En samlet oversigt over artikler fra 1949 ff. er senest bragt i bd. 2, 2016.

Artikelforslag til det kommende nummer bedes indsendt pr. mail til redaktøren allersenest 1. september 2019, men gerne før.

Vi ønsker alle god læsning – og rigtig god sommer.

Venlig hilsen

Redaktionen

 • Erhvervshistorisk Årbog 2023, 1-2

  2023-12-22

  Årbogen indledes med en grundig analyse af erhvervsudviklingen i Løgstør i 1960’erne i samspillet mellem lokalpolitik og erhvervsfolk. Det er Kim Ørsted Iversen fra Vesthimmerlands Museum, der fører os bag kulisserne i købstaden ved Limfjorden.

  Dertil kommer to erindringer. Vi publicerer erindringer af Preben Emil Olesen, som han indleverede til Erhvervsarkivet i 2004. Han beskriver indgående og uden omsvøb hans arbejde fra arbejdsdreng til mellemleder på århusianske maskinfabrikker fra 1948 til 2002. Endelig bringer vi Ole Ryolfs erindringer fra hans arbejde som shippingmand og som ansat ved Falcks vagtcentral fra 1970 til 2011. Begge erindringer giver os et spændende kig ind i den nyere tids arbejdsforhold, og rummer f.eks. forhold som tidsstudier og indførelse af EDB.

  Endelig bringer vi et essay af professor Finn Olesen, der introducerer os til økonomen Victoria Chick, der døde i januar 2023.

  Årbogen 2023 er et dobbeltnummer, da der ikke var stof nok til et sommernummer. Artikelforslag til 2024-årbogen bedes indsendt pr. mail til redaktøren allersenest 1. maj 2023, men gerne før. Skriv også gerne om idéer.

  Under Arkiver i bjælken foroven kan man læse alle numrene tilbage til 2012. De trykte bind af Erhvervshistorisk Årbog fra 1949 til 2011 er scannet og findes online hos Slægtsforskernes Bibliotek.

  Vi ønsker alle god læselyst og glædelig jul og godt nytår.

  Venlig hilsen

  Redaktionen

  Læs mere om Erhvervshistorisk Årbog 2023, 1-2
 • Erhvervshistorisk Årbog 2022:2 Tema: Krise

  2022-12-22

  Det andet nummer af årbogen er et lille temanummer, som vi har kaldt ”krise”. Året 2022 blev præget af diskussioner om økonomiske kriseløsninger foranlediget af høj inflation og stigende energipriser. Der blev indført et loft over huslejestigninger, men hjælper den slags? Cand. jur. Jens Frederik Hansen har analyseret huslejeloftet under 2. verdenskrig. Den næste artikel af ph.d. Kasper Thissenius Haunstrup Rathjen handler om Tyrafeltet og naturgas som forsyningssikkerhed under energikriser. I krisetider rører den økonomiske teori også på sig, og det handler professor Finn Olesens afsluttende artikel om.

  Under Arkiver i bjælken foroven kan man læse alle numrene tilbage til 2012. De trykte bind af Erhvervshistorisk Årbog fra 1949 til 2011 er scannet og findes online hos Slægtsforskernes Bibliotek.

  Artikelforslag til 2023-årbogen bedes indsendt pr. mail til redaktøren allersenest 1. maj 2023, men gerne før. Skriv også gerne om idéer.

  Vi ønsker alle glædelig jul og godt nytår.

  Venlig hilsen

  Redaktionen

  Læs mere om Erhvervshistorisk Årbog 2022:2 Tema: Krise
 • Erhvervshistorisk Årbog 2022:1

  2022-07-15

  Årbogen er tilbage med et sommernummer. Første artikel er møllehistorikeren Ole Jeppesens lange og grundige analyse af mølleriets udvikling i 1800-tallet, hvor erhvervet blev liberaliseret. Der er mange bolde i luften fx brødmel som ernæring. Museumsinspektør David Lynge Hein fra Grundfos Museum skriver dernæst om automatisering af værktøjsmaskiner på Grundfos fra 1950’erne sidste halvdel og op gennem 1960’erne. Teknologiudvikling for fuld udblæsning. Endelig plæderer tre økonomer fra Aalborg Universitet, Mikael Randrup Byrialsen, Robert Ayreton Bailey Smith og Finn Olesen, for brug af sektorbalanceanalyser til forståelse af den økonomiske udvikling fra 1950 til 2000.

  Under Arkiver i bjælken foroven kan man læse alle numrene tilbage til 2012. De trykte bind af Erhvervshistorisk Årbog fra 1949 til 2011 er scannet og findes online hos Slægtsforskernes Bibliotek.

  Artikelforslag til 2. udgave af 2022-årbogen bedes indsendt pr. mail til redaktøren allersenest 1. september 2022, men gerne før. Skriv også gerne om idéer.

  Vi ønsker alle god læsning – og god sommer.

  Venlig hilsen

  Redaktionen

  Læs mere om Erhvervshistorisk Årbog 2022:1
 • Erhvervshistorisk Årbog 2021

  2021-12-27

  Velkommen til årgang nr. 70 af årbogen. Vi byder i år på tre gode artikler. Først handler det om vandmøller og deres skæbne. Cand.mag. Lasse Hauberg Jessen analyserer møllerne. I en stor artikel går virksomhedshistoriker m.m. Jørgen Burchardt dernæst tæt på Cheminovas tidligste historie i Københavnsområdet og den udbredte brug af pesticider i midten af 1900-tallet. Endelig gransker professor Finn Olesen fra Aalborg Universitet usikkerhed som en faktor i økonomisk tænkning.

  Under Arkiver i bjælken foroven kan man læse alle numrene tilbage til 2012. De trykte bind af Erhvervshistorisk Årbog fra 1949 til 2011 er desuden blevet scannet og findes online hos Slægtsforskernes Bibliotek.

  Artikelforslag til 2022 bedes indsendt pr. mail til redaktøren allersenest 1. april 2022, men gerne før. Skriv også gerne om idéer.

  Vi ønsker alle god læsning – og godt nytår.

  Venlig hilsen

  Redaktionen

  Læs mere om Erhvervshistorisk Årbog 2021
 • Temanummer: Erhverv og den lille bys modernitet

  2020-12-24

  Årets nummer af Erhvervshistorisk Årbog er et temanummer om ”Erhverv og den lille bys modernitet”, der er blevet til i et samarbejde mellem Dansk Center for Byhistorie og Rigsarkivet.  Vi indleder med et mindeord for dr.phil. Jørgen Fink.  Redaktørerne giver herpå en lille introduktion til temaet. De fem artikler kommer herefter vidt omkring i landet – fra Faxe til Ringkøbing og Struer, over landets husholdningsskoler – og retur til hovedstadsmetropolens sommerhusområder.

  Vi ønsker god læsning.

  Artikelforslag til 2021 bedes tilsendt redaktionen inden 1. marts.

  Godt nytår fra redaktionen

  Læs mere om Temanummer: Erhverv og den lille bys modernitet
 • Erhverv og den lille by – indkaldelse af bidrag til nr. 1-2, 2020

  2020-03-25

  Erhvervshistorisk Årbog 2020 udkommer som et særnummer i december. Sommernummeret udkommer derfor ikke i år. Der bliver tale om et temanummer i samarbejde med Dansk Center for Byhistorie.

  Temaet bliver: Erhverv og den lille bys modernitet

  Samarbejdet er inspireret af seminaret Den lille bys historie 1850-2000, der blev afholdt 23. januar 2020 i Den Gamle By i Aarhus. Foredragene her viste det frugtbare i at anskue mindre byers udvikling i et modernitetsperspektiv, herunder et grundigt blik på betydningen af erhverv i bred forstand. Både købstæder, stationsbyer og andre mellemstore byer er de mest typiske i vores historie, men på flere måder også oversete.

  Vi efterspørger derfor manuskripter, der beskæftiger sig med koblingen mellem den lille bys historie og erhvervsudviklingen. Det kan være industri, håndværk og handel, men også private eller offentlige institutioner, som i kraft af arbejdspladser m.m. har spillet en særlig rolle i udviklingen af mindre byer. Det kan være cases begrænset til enkelte lokaliteter, men også mere tværgående analyser af specifikke erhvervs betydning for sammenlignelige mindre byer. Vi modtager meget gerne artikelforslag fra museer, universitetsforskere, arkiver o. lign.

  Temanummeret redigeres af Kenn Tarbensen (Rigsarkivet) og Mikkel Thelle (Dansk Center for Byhistorie).

  Send gerne idéer inden 15. juni, også hvis du er i tvivl om relevansen. Alle godkendte artikler bliver fagfællebedømt, og endelig deadline er derfor 15. september 2020. Skrivevejledningen skal følges. Bidrag skal ikke indsendes via OJS, men pr. mail til redaktøren.

  Læs mere om Erhverv og den lille by – indkaldelse af bidrag til nr. 1-2, 2020
 • Erhvervshistorisk Årbog 2019, 2

  2019-12-20

  Årets anden udgivelse rummer tre artikler. Først kan man læse om landprang, ulovlig handel på landet i 1800-tallets første halvdel. Det er seniorforsker Asbjørn Romvig Thomsen, Rigsarkivet, der på baggrund af grundige kildestudier har analyseret det særlige og meget spændende emne under den sene enevælde. Museumsinspektør Kim Ørsted Iversen, Vesthimmerlands Museum, har også gravet dybt i arkiverne for at undersøge sognerådets rolle i erhvervsudviklingen i Farsø Kommune i 1960’erne. Endelig har professor Finn Olesen, Aalborg Universitet, skrevet en kommentar til Jørgen Finks nye bog ”Vækstspiral og vækstregime”.

  Fik du ikke læst første nummer, så det kan det læses under Arkiver i bjælken foroven (hvor alle numrene tilbage til 2012 findes). Her var der artikler om økonomen Milton Friedman, brand- og ambulancetjenesten i hovedstadsområdet fra 1850’erne og frem, samt om Morsø Jernstøberi.

  Artikelforslag til det kommende nummer bedes indsendt pr. mail til redaktøren allersenest 1. april 2020, men gerne før. Skriv også gerne om idéer.

  Vi ønsker alle god læsning – og glædelig jul og godt nytår.

  Venlig hilsen

  Redaktionen

  Læs mere om Erhvervshistorisk Årbog 2019, 2
 • Erhvervshistorisk Årbog 2019, 1

  2019-06-13

  Erhvervshistorisk Årbog 2019, 1

  Velkommen til årets første udgave.

  Vi begynder i det teoretiske hjørne med professor Finn Olesens bidrag om økonomen Milton Friedmans berømte tale i 1967 om pengepolitik – et vægtigt bidrag, der indvarslede monetarismen i økonomisk politik.

  Stadsarkivar Henning Bro, Frederiksberg Stadsarkiv, beskriver indgående brand- og ambulancetjenesten i hovedstadsområdet fra 1850’erne til nutiden. Det er en historie om både offentlige og private aktører inden for – og på tværs – af kommunegrænser i den periode, hvor hovedstadsområdet voksede til en større byregion.

  Endelig redegør museumsdirektør Anders Have Espersen, Museum Mors, for omvæltningerne på Morsø Jernstøberi i efterkrigstiden og frem til 1993, hvor bedriften i byen ophørte. Det handler især om omstillingen af produktionen fra de klassiske kakkelovne til fremstilling af køkkentøj, isenkram og kundegods.

  Husk at de tidligere numre kan ses under Arkiver i bjælken foroven. En samlet oversigt over artikler fra 1949 ff. er senest bragt i bd. 2, 2016.

  Artikelforslag til det kommende nummer bedes indsendt pr. mail til redaktøren allersenest 1. september 2019, men gerne før.

  Vi ønsker alle god læsning – og rigtig god sommer.

  Venlig hilsen

  Redaktionen

  Læs mere om Erhvervshistorisk Årbog 2019, 1
 • Erhvervshistorisk Årbog 2018, 2

  2018-12-21

  Årets anden udgivelse rummer to artikler, der igen viser bredden i den erhvervshistoriske forskning. Skolehistorikeren, seniorforsker Christian Larsen, Rigsarkivet, har analyseret skolelæreres jordlodder i årene fra 1780 til 1900, hvor læreren også forventedes at være den gode landmand. Adjunkt Martin Ottovay Jørgensen, Aalborg Universitet, bringer resultatet af en undersøgelse af bjærgningsselskabet Svitzers rolle ved oprydningen i Suez-kanalen efter krisen i 1956, en historie om private entreprenørers virke under et mildt sagt speget internationalt diplomati.

  Fik du ikke læst første nummer, så det kan det læses under Arkiver i bjælken foroven. Her handlede det om kinafart i 1700-tallet, byggemarkedernes udvikling i 1900-tallets sidste årtier, og okkerværket i Løvskal i 1900-tallets første halvdel.

  Artikelforslag til det kommende nummer bedes indsendt pr. mail til redaktøren allersenest 1. april 2019, men gerne før.

  Vi ønsker alle god læsning – og glædelig jul og godt nytår.

  Venlig hilsen

  Redaktionen

   

  Læs mere om Erhvervshistorisk Årbog 2018, 2
 • Erhvervshistorisk Årbog 2018, 1

  2018-08-17

  Som alle andre tidsskrifter på tidsskrift.dk er Erhvervshistorisk Årbog nu udkommet i en ny og frisk opsætning, hvor det bl.a. er lettere at tilgå artiklerne. Det gælder også de ældre artikler, der kan findes under ”Arkiver”.

  Årets første nummer rummer tre artikler, der kommer vidt omkring. Museumsinspektør Benjamin Asmussen, M/S Museet for Søfart, sætte fokus på netværk i 1700-tallets erhvervsliv – på baggrund af hans ph.d.-afhandling om kinafarten, der blev forsvaret med succes på CBS i juni måned. Museumsinspektør Mette Mortensen, Kroppedal Museum, tager fremkomsten af byggemarkeder fra 1960’erne og i de følgende årtier under grundig behandling, og endelig bringer vi et virksomhedsportræt, idet fhv. naturvejleder Johannes Lund Rasmussen tegner et billede af okkerværket i Løvskal fra 1910’erne til 1960’erne.

  Artikelforslag til det kommende nummer bedes indsendt pr. mail til redaktøren allersenest 1. oktober 2018.

  Vi ønsker alle god læsning.

  Venlig hilsen redaktionen.

  Læs mere om Erhvervshistorisk Årbog 2018, 1
 • Erhvervshistorisk Årbog 2017, 2

  2017-12-23

  Dette års sidste udgave indeholder først en interessant artikel om vejtransportens udvikling. Forfatteren Jørgen Burchardt, Danmarks Tekniske Museum, beskriver udviklingen i et langt perspektiv – og peger på behov for yderligere forskning. Den anden artikel er skrevet af fhv. isenkræmmer Børge Møller, som i 1950’ernes sidste halvdel var med til at tiltrække industrivirksomheder til Jetsmark Kommune – som dengang var det område i Danmark med den største arbejdsløshed.

   

  Læs mere om Erhvervshistorisk Årbog 2017, 2
 • Erhvervshistorisk Årbog 2017, 1

  2017-07-10

  Dette års første udgave rummer tre artikler, der spænder bredt. Et trekløver fra Aalborg Universitet, Thomas Jensen, Andreas Bjerregaard Laursen og Bo Poulsen, har undersøgt rentabiliteten i den danske kapervirksomhed under Napoleonskrigene. Lektor Ole Jeppesen har foretaget en meget grundig gennemgang af debatten om dansk mølleri i de vigtige år fra 1884 til 1895, hvor især toldspørgsmålet pressede sig på. Endelig har Henrik Mølgaard Frandsen sat fokus på forhistorien bag det nuværende Business Region Aarhus.

  Vi kommer således vidt omkring – og ønsker god læsning.

  Artikelforslag til det kommende nummer bedes indsendt pr. mail til redaktøren senest 1. september 2017.

  Vi ønsker alle en god sommer.

  Venlig hilsen redaktionen.

  Læs mere om Erhvervshistorisk Årbog 2017, 1
 • Erhvervshistorisk Årbog 2016, 2

  2016-12-19

  Dette års andet halvbind rummer to artikler. Den første er skrevet af stadsarkivar Henning Bro, Frederiksberg Stadsarkiv. Den handler meget aktuelt om hyrevognskørsel i hovedstadsområdet gennem tiderne. Den anden er forfattet af Kasper Sandberg Sørensen, der er gymnasielærer i Odense. Han har skrevet om identitets- og ledelsesforhold i arbejderbevægelsens kooperative virksomheder.

  Endelig bringer vi denne gang en længe savnet samlet indholdsfortegnelse til Erhvervshistorisk Årbog fra 1949 til og med denne udgave.

  Vi ønsker god læsning.

  Artikelforslag til det kommende nummer bedes indsendt pr. mail til redaktionen senest 15. februar 2017.

  Vi ønsker alle glædelig jul og godt nytår.

  Venlig hilsen redaktionen.

  Læs mere om Erhvervshistorisk Årbog 2016, 2
 • Erhvervshistorisk Årbog 2016, 1

  2016-07-07

  Det er 65. årgang, som vi tager hul på, og det er nu femte år, hvor årbogen udkommer som et digitalt tidsskrift i to årlige halvbind – lige til at udskrive eller gemme på pc’en. Denne gang byder vi på en artikel om økonomisk historisk teori, en virksomhedsartikel og en forskningsoversigt.

  Professor Finn Olesen indleder med en artikel om Keynes i anledning af 80-året for udgivelsen af ”General Theory”, et skelsættende værk i den økonomiske teori. Lektor Bo Poulsen og museumsleder Anne Dorthe Holm skriver om færgeselskabet Lillebelts-Overfarten i et forretningsmæssigt perspektiv. Sidst men ikke mindst har museumsinspektør Flemming Petersen fra Energimuseet skrevet en lang og hidtil meget savnet forskningsoversigt over den internationale og danske forskning i energihistorie; en oversigt, der peger ud i fremtiden.

  Vi ønsker god læsning.

  Artikelforslag til det kommende nummer bedes indsendt pr. mail til redaktøren senest 15. august 2016.

  Vi ønsker alle en god sommer.

  Venlig hilsen redaktionen.

  Læs mere om Erhvervshistorisk Årbog 2016, 1
 • Erhvervshistorisk Årbog 2015, 2

  2015-12-22

  Dette års andet halvbind rummer to artikler, begge skrevet af forskere ved Rigsarkivet Aarhus. Henrik Knudsen sætter fokus på udvikling og fremstilling af neutrondoteret silicium hos Topsil, en innovationshistorie om halvledere. Henrik Mølgaard Frandsen gennemgår den østjyske lufthavnsdebat i midten af 1990’erne – en debat, der i 2015 blussede op igen.

  Vi ønsker god læsning.

  Artikelforslag til det kommende nummer, der også er et allroundnummer, bedes indsendt senest 15. februar 2016.

  Redaktionen ønsker alle glædelig jul og godt nytår.

  Læs mere om Erhvervshistorisk Årbog 2015, 2
 • Erhvervshistorisk Årbog 2015, 1

  2015-07-08

  Vi indleder denne gang med en teoretisk artikel om økonomisk vækst med udgangspunkt i et essay, som Keynes skrev i 1930 om de økonomiske muligheder for børnebørnene. Dernæst handler det om Sukkerordningerne af 1930 og 1932, der blev indført for at sikre den danske sukkerproduktion. Der var tale om de første af 1930’ernes kriseordninger for landbruget, og emnet er derved en vigtig brik til forståelse af forholdet mellem stat, marked og organisationer i kriseårene. Endelig byder vi på en artikel om den store 1888-udstilling i København og det omfattende arkivmateriale, der er bevaret i Industriforeningens arkiv. Det er svært at finde rundt i, men med artiklen får vi en grundig indføring i de forskellige arkivserier, som kan belyse de mange forskellige sektorer, der deltog i udstillingen.

  Redaktionen ønsker alle god sommer.  

  Læs mere om Erhvervshistorisk Årbog 2015, 1
 • Erhvervshistorisk Årbog 2014, 1

  2014-06-25

  Årets første udgave er som tidligere en omnibusudgave med blandede artikler. Denne gang kan man læse om økonomisk teori under økonomiske kriser, udviklingen af Randers, Grenaa og Ebeltoft som handelsbyer i 1800-tallets sidste halvdel, teknologiudviklingen i fiskerflådens motorisering, de mange aktører bag havvindmølleparkerne, udflytning af dansk industri til Thailand og Kina – og til sidst et virksomhedsportræt af C. Schous Fabriker som baggrund for etableringen af Schous Sæbehus i Den Gamle Bys 1927-kvarter.

  Redaktionen ønsker alle god fornøjelse – og god sommer.

  Læs mere om Erhvervshistorisk Årbog 2014, 1
 • Erhvervshistorisk Årbog 2013, 2

  2013-12-19

  The Danish Yearbook of Business History hereby presents the first volume only written in English. The volume cover aspects of Danish business history since 1970. The five authors analyze four different industries: The textile industry, the furniture industry, the shipbuilding and marine equipment industry, and finally the shipbuilding industry and the formation of spin-off companies instead.

  Læs mere om Erhvervshistorisk Årbog 2013, 2
 • Erhvervshistorisk Årbog 2012, 2

  2012-12-20
  I 2012 er Erhvervshistorisk Årbog for første gang udkommet som internetbaseret årbog til fri download for alle interesserede. Første nummer udkom i juni som en omnibusudgave med blandede artikler. Da vi nu ikke er bundet af den trykte årbogs rammer med én årlig udgave, har vi opdelt årbogen i to ”halvbind”, hvoraf det andet, efterårsnummeret, er et temanummer. Det første følger her. Læs mere om Erhvervshistorisk Årbog 2012, 2
 • Erhvervshistorisk Årbog 2012, 1

  2011-08-23

  Erhvervsarkivet lancerer hermed Erhvervshistorisk Årbog som afløser for den trykte årbog, der er udgivet fra 1949 til 2011.

  Erhvervshistorisk Årbog har tyngdepunkt i artikler om dansk erhvervslivs historie efter 1750, men er åben for artikler om andre emner, der har en erhvervshistorisk relevans.

  Erhvervshistorisk Årbog udkommer med henholdsvis et bredt og generelt nummer om foråret og et temanummer om efteråret. Deadlines for artikler er 15. januar og 15. august.

  Læs mere om Erhvervshistorisk Årbog 2012, 1