Erhverv og den lille by – indkaldelse af bidrag til nr. 1-2, 2020

2020-03-25

Erhvervshistorisk Årbog 2020 udkommer som et særnummer i december. Sommernummeret udkommer derfor ikke i år. Der bliver tale om et temanummer i samarbejde med Dansk Center for Byhistorie.

Temaet bliver: Erhverv og den lille bys modernitet

Samarbejdet er inspireret af seminaret Den lille bys historie 1850-2000, der blev afholdt 23. januar 2020 i Den Gamle By i Aarhus. Foredragene her viste det frugtbare i at anskue mindre byers udvikling i et modernitetsperspektiv, herunder et grundigt blik på betydningen af erhverv i bred forstand. Både købstæder, stationsbyer og andre mellemstore byer er de mest typiske i vores historie, men på flere måder også oversete.

Vi efterspørger derfor manuskripter, der beskæftiger sig med koblingen mellem den lille bys historie og erhvervsudviklingen. Det kan være industri, håndværk og handel, men også private eller offentlige institutioner, som i kraft af arbejdspladser m.m. har spillet en særlig rolle i udviklingen af mindre byer. Det kan være cases begrænset til enkelte lokaliteter, men også mere tværgående analyser af specifikke erhvervs betydning for sammenlignelige mindre byer. Vi modtager meget gerne artikelforslag fra museer, universitetsforskere, arkiver o. lign.

Temanummeret redigeres af Kenn Tarbensen (Rigsarkivet) og Mikkel Thelle (Dansk Center for Byhistorie).

Send gerne idéer inden 15. juni, også hvis du er i tvivl om relevansen. Alle godkendte artikler bliver fagfællebedømt, og endelig deadline er derfor 15. september 2020. Skrivevejledningen skal følges. Bidrag skal ikke indsendes via OJS, men pr. mail til redaktøren.