Om tidsskriftet

Fokus og område

Erhvervshistorisk Årbog har tyngdepunkt i artikler om dansk erhvervslivs historie efter 1750, men er åben for artikler om andre emner, der her erhvervshistorisk relevans. Det kan være såvel teori/metode som andre eller større geografiske områders erhvervshistorie eller tilgrænsende emner af mere socialhistorisk eller kulturhistorisk art.

Politik om Open Access

Dette tidsskrift tilbyder øjeblikkelig Open Acess til tidsskriftets indhold på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden.

Gebyrer

Vi tager ingen gebyrer i forbindelse med bedømmelse og udgivelse af artikler.

Arkivering

Statsbiblioteket arkiverer vores artikler

Tidsskriftshistorik

Erhvervshistorisk Årbog er udkommet siden 1949 og var et vigtigt led i profileringen af den nyoprettede institution Erhvervsarkivet. Den har repræsenteret en kontinuitet i den danske erhvervshistoriske forskning.