Meddelelser

Erhvervshistorisk Årbog 2019, 2

2019-12-20

Årets anden udgivelse rummer tre artikler. Først kan man læse om landprang, ulovlig handel på landet i 1800-tallets første halvdel. Det er seniorforsker Asbjørn Romvig Thomsen, Rigsarkivet, der på baggrund af grundige kildestudier har analyseret det særlige og meget spændende emne under den sene enevælde. Museumsinspektør Kim Ørsted Iversen, Vesthimmerlands Museum, har også gravet dybt i arkiverne for at undersøge sognerådets rolle i erhvervsudviklingen i Farsø Kommune i 1960’erne. Endelig har professor Finn Olesen, Aalborg Universitet, skrevet en kommentar til Jørgen Finks nye bog ”Vækstspiral og vækstregime”.

Fik du ikke læst første nummer, så det kan det læses under Arkiver i bjælken foroven (hvor alle numrene tilbage til 2012 findes). Her var der artikler om økonomen Milton Friedman, brand- og ambulancetjenesten i hovedstadsområdet fra 1850’erne og frem, samt om Morsø Jernstøberi.

Artikelforslag til det kommende nummer bedes indsendt pr. mail til redaktøren allersenest 1. april 2020, men gerne før. Skriv også gerne om idéer.

Vi ønsker alle god læsning – og glædelig jul og godt nytår.

Venlig hilsen

Redaktionen

Læs mere om Erhvervshistorisk Årbog 2019, 2