Erhvervshistorisk Årbog 2022:1

2022-07-15

Årbogen er tilbage med et sommernummer. Første artikel er møllehistorikeren Ole Jeppesens lange og grundige analyse af mølleriets udvikling i 1800-tallet, hvor erhvervet blev liberaliseret. Der er mange bolde i luften fx brødmel som ernæring. Museumsinspektør David Lynge Hein fra Grundfos Museum skriver dernæst om automatisering af værktøjsmaskiner på Grundfos fra 1950’erne sidste halvdel og op gennem 1960’erne. Teknologiudvikling for fuld udblæsning. Endelig plæderer tre økonomer fra Aalborg Universitet, Mikael Randrup Byrialsen, Robert Ayreton Bailey Smith og Finn Olesen, for brug af sektorbalanceanalyser til forståelse af den økonomiske udvikling fra 1950 til 2000.

Under Arkiver i bjælken foroven kan man læse alle numrene tilbage til 2012. De trykte bind af Erhvervshistorisk Årbog fra 1949 til 2011 er scannet og findes online hos Slægtsforskernes Bibliotek.

Artikelforslag til 2. udgave af 2022-årbogen bedes indsendt pr. mail til redaktøren allersenest 1. september 2022, men gerne før. Skriv også gerne om idéer.

Vi ønsker alle god læsning – og god sommer.

Venlig hilsen

Redaktionen