Meddelelser

TIDSSKRIFTET ANTROPOLOGI SØGER NYE REDAKTIONSMEDLEMMER

2022-05-25

Kunne du tænke dig at få erfaring med redaktionelt arbejde og indblik i, hvad der rører sig i dansk antropologi? Så læs med her – vi søger nemlig nye redaktionsmedlemmer i Tidsskriftet Antropologi! 

Tidsskriftet Antropologi udkom første gang i 1977 under navnet "Stofskifte", men ændrede i 1990 navnet til det nuværende. Som et af Nordens førende antropologiske tidsskrifter, afspejler Tidsskriftet Antropologi de forskellige tendenser, tematikker og analytiske vinklinger, som på ethvert tidspunkt er på spil inden for den antropologiske forskning. Tidsskriftet udkommer som temanumre to gange årligt. Du kan læse mere om Tidsskriftet Antropologi her: Tidsskriftet Antropologi – Københavns Universitet (ku.dk)  –  og du og du kan se tidligere numre her: Arkiver | Tidsskriftet Antropologi. Tidsskriftet udkommer nemlig både i trykt form og online som open source.

Redaktionen på Tidsskriftet Antropologi består lige nu af 9 redaktører, og vi leder efter 3-4 nye redaktører, som har lyst til at tage del i redaktionsarbejdet. Som medlem af redaktionen på Tidsskriftet Antropologi bidrager man til den redaktionelle proces som redaktør på andres tekster og indgår, sammen med en anden redaktør fra moderredaktionen, i forskellige temaredaktioner som bindeled til moderredaktionen. Som redaktør på Tidsskriftet Antropologi deltager man desuden i redaktionsmøder 4-5 gange årligt.

Du skal være færdiguddannet antropolog (eller kandidat fra en lignende uddannelse) for at indgå i redaktionen, men det er ikke en forudsætning, at du har erfaring med redaktionelt arbejde – den nuværende redaktion skal nok sørge for at klæde dig godt på til rollen som redaktør.

Lyder det som noget for dig? Har du lyst til at få indblik i den seneste nye antropologiske forskning i Danmark og Norden, og at forslå nye temaer? Så skriv til os på tidsskrift@anthro.ku.dk.

Læs mere om TIDSSKRIFTET ANTROPOLOGI SØGER NYE REDAKTIONSMEDLEMMER

Nyeste nummer

Nr. 85 (2022): Virus
					Se Nr. 85 (2022): Virus

Meget er hændt, siden callet til dette temanummer blev formuleret i april 2020. De seneste to år har været præget af usikkerhed, begrænsninger i folks sociale liv, mundbind, coronatests og vaccinationer. Her to år efter er vi i Danmark ved at vende tilbage til et liv, som det så ud før coronakrisen, men med en bevidsthed om, at virussen er kommet for at blive, og at vi skal lære at leve med den.

Publiceret: 2023-02-21
Se alle numre

Tidsskriftet Antropologi udkom første gang i 1977 under navnet "Stofskifte", men ændrede i 1990 navnet til det nuværende. Tidsskriftet udkommer som temanumre, to gange årligt. Som et af Nordens førende antropologiske tidsskrifter afspejler Tidsskriftet Antropologi de forskellige tendenser, retninger og interesser, som på ethvert tidspunkt eksisterer inden for den antropologiske forskning, ikke blot i Danmark, men også i det øvrige Skandinavien. Tidsskriftet Antropologi er således ikke ideologisk forpligtet, men søger i kraft af alsidig, tematisk spændvidde både at stille skarpt på vigtige igangværende diskussioner og at udpege nye mulige emner til videre afsøgning. Tidsskriftet Antropologi er i disse år i rivende udvikling både redaktionelt og indholdsmæssigt. Mens størstedelen af de allerede udkomne numre er blevet udarbejdet af en samlet redaktion, er det nu forskellige temaredaktioner, der forestår den konkrete bearbejdning af det enkelte nummer. Dette muliggør ikke blot større spændvidde og dynamik, men garanterer samtidig engagement og indlevelse, da temaredaktioner sammensættes af folk med særlig interesse for nummerets specifikke emne. Tidsskriftet Antropologi er 'peer reviewed'.