Meddelelser

Anne Knudsen

2022-04-28
I begyndelsen af denne måned døde antropolog, skribent og redaktør Anne Knudsen. Anne var en fremtrædende og stærk stemme i dansk antropologi, og var blandt andet medstifter og mangeårig redaktør af Tidsskriftet Antropologi, der udkom første gang under navnet Stofskifte i 1977, men som i 1990 ændrede navn til det nuværende. Vi skylder Anne en stor tak for hendes arbejde for og med antropologien, og for at stifte og redigere Tidsskriftet Antropologi, der den dag i dag fortsat er blandt Nordens førende antropologiske tidsskrifter.   Inger Sjørslev, Lektor Emeritus ved Institut for Antropologi, Københavns Universitet, har skrevet en nekrolog om Anne Knudsen, som bliver bragt i det kommende nummer af Tidsskriftet Antropologi, ’Virus’ (nr. 85), der udkommer til sommer.  Nekrologen kan allerede læses online her: Tidsskriftet Antropologi-Facebook.   Æret være Anne Knudsens minde. Læs mere om Anne Knudsen

Nyeste nummer

Nr. 84 (2021): Bøn
					Se Nr. 84 (2021): Bøn

Hvad vil det sige at bede? Hvilke ideer om virkning og virkelighed er indlejret i forskellige former for bønspraksis? Og hvordan kunne bøn fungere som en komparativ ramme for en antropologisk beskæftigelse med sociale dynamikker? Disse temaer ønsker vi at stille skarpt på i dette temanummer gennem en udforskning af konkrete typer af engagement med bøn. Behøver bøn fx altid at være religiøs? Og hvordan kan bøn fungere som en prisme til at undersøge både engagerede former for åndelig og spirituel selv-kultivering samtidig med, at bøn ofte henvender sig til konkrete eller forestillede andre, også i mindre direkte engagerede former for praksis? Hvilke ideer om selv, anden og helgener, gud eller andre religiøse magter konfigureres i den konkrete bøn?

I den antropologiske litteratur har der været et stærkt fokus på magi, ritualer og på kroppen, hvilket Marcel Mauss har bidraget til ved at formulere et sæt af teoretiske rammer. Mindre kendt er det, at Mauss også arbejdede på en doktorafhandling om bøn (1909). I denne afhandling var Mauss optaget af, hvordan bøn aldrig blot er en individuel praksis, men derimod en fundamental social praksis, hvorigennem et bredere sæt af forventninger bliver artikuleret. Det er netop disse sociale forventninger, som dette temanummer afsøger. Hvilke forventninger er indlejret i og omkring bøn? Og hvad er relationen mellem bøn som en integreret del af hverdagspraksis, en selvets teknologi, og et engagement med bøn, der primært finder sted i krisesituationer, hvor andre former for menneskeligt mellemværende synes udfordrede? 

Temaredaktion: Andreas Bandak, Heiko Henkel, Lærke Anbert og Katinka Schyberg

Publiceret: 2021-12-20

Hele nummeret

Se alle numre

Tidsskriftet Antropologi udkom første gang i 1977 under navnet "Stofskifte", men ændrede i 1990 navnet til det nuværende. Tidsskriftet udkommer som temanumre, to gange årligt. Som et af Nordens førende antropologiske tidsskrifter afspejler Tidsskriftet Antropologi de forskellige tendenser, retninger og interesser, som på ethvert tidspunkt eksisterer inden for den antropologiske forskning, ikke blot i Danmark, men også i det øvrige Skandinavien. Tidsskriftet Antropologi er således ikke ideologisk forpligtet, men søger i kraft af alsidig, tematisk spændvidde både at stille skarpt på vigtige igangværende diskussioner og at udpege nye mulige emner til videre afsøgning. Tidsskriftet Antropologi er i disse år i rivende udvikling både redaktionelt og indholdsmæssigt. Mens størstedelen af de allerede udkomne numre er blevet udarbejdet af en samlet redaktion, er det nu forskellige temaredaktioner, der forestår den konkrete bearbejdning af det enkelte nummer. Dette muliggør ikke blot større spændvidde og dynamik, men garanterer samtidig engagement og indlevelse, da temaredaktioner sammensættes af folk med særlig interesse for nummerets specifikke emne. Tidsskriftet Antropologi er 'peer reviewed'.