Meddelelser

Call for papers: SoMe (92)

2023-08-31

SoMe-tidsalderen er over os. Vi orienterer os politisk efter tweets og tager del i verdensomspændende aktioner gennem „hashtags“. Vi booster selvtilliden med „likes“, „retweets“, „subscribers“ og „views“, mens „life hacks“ og „tutorials“ på TikTok hjælper os til en lettere hverdag. Medier som LinkedIn, Facebook og Instagram gør det muligt at „connecte“ i interessefællesskaber, holde kontakt med fysiske og virtuelle bekendtskaber. Det er her, vi netværker vores arbejdsliv og holder os opdateret socialt, men det er også her, forskellige verdenssyn kommer til udtryk i form af fake news-fora eller „trolls“, som har til formål at vildlede, manipulere og i værste fald chikanere modtageren. Antropologer og medieforskere vil hævde, at vores sociale liv, hverdagspraksisser og forståelser af os selv er forandret som et resultat af sociale mediers indtog i stort set alle sfærer af vores liv. Den sociale verden formes med andre ord gennem SoMe, og uanset hvilket felt man bevæger sig ind i som antropolog, bliver det vanskeligt at komme uden om sociale medier.

Med temanummeret SoMe ønsker vi derfor at gøre status over, hvordan SoMe som felt har udviklet sig inden for antropologien, og hvordan antropologien har udviklet sig ved at engagere sig i dette felt. Temanummeret inviterer antropologer og forskere forankret i den sociale og samfundsvidenskabelige faglighed til at bidrage, men er også åbent for tværfaglige arbejder. Vi er interesserede i alle aspekter af og perspektiver på SoMe-feltet, men vi opfordrer i særdeleshed til at indsende bidrag, der berører et eller flere af nedenstående tematikker.

Brugere og forbrugere af sociale medier

Med dette tema indbyder vi til forskning om personer og grupper, for hvem sociale medier er en central, integreret del af det sociale liv. Det kan omhandle grupper og personer, der bruger sociale mediefora til at dele og få specifik viden, for eksempel om sygdom, eller til aktivt at fremme mærkesager, politiske dagsordener, personlig karriere eller identitetsskabelse, for eksempel aktivistiske bevægelser eller influencere. Desuden inviterer vi kritiske perspektiver på SoMe som en uomgængelig del af det sociale liv. Det er ligeledes under dette tema, vi opfordrer til bidrag, som omhandler „trolling“, konspirationsnetværker og kriminelle netværk, fora og „dark web“.

Sociale medier som metodisk redskab

Dette tema inviterer til bidrag, der reflekterer over feltarbejde på og/eller gennem sociale medier. Her forstås sociale medier som en felt, der former og transformerer brugen af mere traditionelle etnografiske metoder – for eksempel observationer, interviews eller samtaler – i nye retninger. Sociale medier kan således give mulighed for at gentænke felten og føje til vores forståelser af forholdet mellem fysiske og virtuelle rum. Under dette tema opfordrer vi desuden til bidrag, der fokuserer på, hvordan antropologien har udviklet sig gennem brugen af sociale medier, der for eksempel har givet mulighed for at sammensætte felten uafhængigt af geografi eller opsøge og udforske felten uden at have fysisk adgang.

Bag om og rundt om SoMe

Dette tema udforsker de tekniske, sociale og økonomiske strukturer, der ligger bag sociale medieplatforme. Her er vi særligt interesserede i bidrag, som fokuserer på algoritmer, der faciliterer funktioner og derfor vores medieadfærd, og den „backend“ af professionelle, der koder de digitale landskaber, vi færdes i, når vi bruger SoMe. Vi opfordrer ligeledes til bidrag, der omhandler de ikke-intentionelle sammenhænge, vi indgår i på grund af vores brug og forbrug af SoMe, for eksempel udvinding af data, som bliver købt, solgt og brugt til alt fra forskning til målrettet markedsføring, holdningsmanipulation, terrorbekæmpelse mv.

Temaredaktion: My Madsen, Mai Hedegaard Heiselberg, Astrid Boe Hüttel, Emilie Mølholm Kjærulff, Anne Marie Hastrup Kristensen, Lærke Cecilie Anbert og Dorthe Brogård Kristensen

Forslag til artikler (abstract på maks. 300 ord) sendes til tidsskrift.antropologi@ anthro.ku.dk senest 1. november 2023.

Læs mere om Call for papers: SoMe (92)

Nyeste nummer

Nr. 85 (2022): Virus
					Se Nr. 85 (2022): Virus

Meget er hændt, siden callet til dette temanummer blev formuleret i april 2020. De seneste to år har været præget af usikkerhed, begrænsninger i folks sociale liv, mundbind, coronatests og vaccinationer. Her to år efter er vi i Danmark ved at vende tilbage til et liv, som det så ud før coronakrisen, men med en bevidsthed om, at virussen er kommet for at blive, og at vi skal lære at leve med den.

Publiceret: 2023-02-21
Se alle numre

Tidsskriftet Antropologi udkom første gang i 1977 under navnet "Stofskifte", men ændrede i 1990 navnet til det nuværende. Tidsskriftet udkommer som temanumre, to gange årligt. Som et af Nordens førende antropologiske tidsskrifter afspejler Tidsskriftet Antropologi de forskellige tendenser, retninger og interesser, som på ethvert tidspunkt eksisterer inden for den antropologiske forskning, ikke blot i Danmark, men også i det øvrige Skandinavien. Tidsskriftet Antropologi er således ikke ideologisk forpligtet, men søger i kraft af alsidig, tematisk spændvidde både at stille skarpt på vigtige igangværende diskussioner og at udpege nye mulige emner til videre afsøgning. Tidsskriftet Antropologi er i disse år i rivende udvikling både redaktionelt og indholdsmæssigt. Mens størstedelen af de allerede udkomne numre er blevet udarbejdet af en samlet redaktion, er det nu forskellige temaredaktioner, der forestår den konkrete bearbejdning af det enkelte nummer. Dette muliggør ikke blot større spændvidde og dynamik, men garanterer samtidig engagement og indlevelse, da temaredaktioner sammensættes af folk med særlig interesse for nummerets specifikke emne. Tidsskriftet Antropologi er 'peer reviewed'.