Om tidsskriftet

Fokus og område

Tidsskriftet Antropologi udkom første gang i 1977 under navnet "Stofskifte", men ændrede i 1990 navnet til det nuværende. Tidsskriftet udkommer som temanumre, to gange årligt. Som et af Nordens førende antropologiske tidsskrifter afspejler Tidsskriftet Antropologi de forskellige tendenser, retninger og interesser, som på ethvert tidspunkt eksisterer inden for den antropologiske forskning, ikke blot i Danmark, men også i det øvrige Skandinavien. Tidsskriftet Antropologi er således ikke ideologisk forpligtet, men søger i kraft af alsidig, tematisk spændvidde både at stille skarpt på vigtige igangværende diskussioner og at udpege nye mulige emner til videre afsøgning. Tidsskriftet Antropologi er i disse år i rivende udvikling både redaktionelt og indholdsmæssigt. Mens størstedelen af de allerede udkomne numre er blevet udarbejdet af en samlet redaktion, er det nu forskellige temaredaktioner, der forestår den konkrete bearbejdning af det enkelte nummer. Dette muliggør ikke blot større spændvidde og dynamik, men garanterer samtidig engagement og indlevelse, da temaredaktioner sammensættes af folk med særlig interesse for nummerets specifikke emne. Tidsskriftet Antropologi er 'peer reviewed'.

Peer review-proces

Bidrag publiceret i tidsskriftet skrives som regel ad flere omgange.

 Det indsendte manuskript peer reviewes af to anonyme anmeldere. Redaktionen sammenfatter på den baggrund kommentarer og eventuelle ændringsforslag og sender dem til forfatteren. Artiklen skrives færdig og afleveres med alle formalia i orden (jvf. oven- og nedenstående). Eventuelle yderligere rettelser foretages af redaktionen eller af forfatteren i samarbejde med redaktionen.

NB: Tidsskriftet er ikke forpligtet til at trykke bidrag, hverken opfordrede eller uopfordrede. Eventuel afvisning af tilsendt materiale sker på mail.

Publiceringshyppighed

Tidsskriftet publiceres to gange årligt. Det tilstræbes at der udkommer et nummer hvert akademisk semester.

Politik om Open Access

Dette tidsskrift tilbyder Open Access til tidsskriftets indhold et år efter udgivelse på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden.

Tidsskriftshistorik

Tidsskriftet Antropologi udkom første gang i 1977 under navnet "Stofskifte" (ISSN: 0108-1012), men ændrede i 1990 navnet til det nuværende. Tidsskriftet udkommer som temanumre, to gange årligt. Som et af Nordens førende antropologiske tidsskrifter afspejler Tidsskriftet Antropologi de forskellige tendenser, retninger og interesser, som på ethvert tidspunkt eksisterer inden for den antropologiske forskning, ikke blot i Danmark, men også i det øvrige Skandinavien. Tidsskriftet Antropologi er således ikke ideologisk forpligtet, men søger i kraft af alsidig, tematisk spændvidde både at stille skarpt på vigtige igangværende diskussioner og at udpege nye mulige emner til videre afsøgning. Tidsskriftet Antropologi er i disse år i rivende udvikling både redaktionelt og indholdsmæssigt. Mens størstedelen af de allerede udkomne numre er blevet udarbejdet af en samlet redaktion, er det nu forskellige temaredaktioner, der forestår den konkrete bearbejdning af det enkelte nummer. Dette muliggør ikke blot større spændvidde og dynamik, men garanterer samtidig engagement og indlevelse, da temaredaktioner sammensættes af folk med særlig interesse for nummerets specifikke emne. Tidsskriftet Antropologi er 'peer reviewed'.