Redaktionsgruppe

Moderredaktion

Stine Krøijer (ansvarshavende redaktør)

Astrid Grue

Barbara Ann Barrett

Bo Wagner Sørensen 

Dorthe Brogaard Kristensen

Dorthe Nyland Sørensen

Jørgern Skrubbeltrang

Christian Gorm Hansen

Lotte Buch Segal

My Madsen

Torbjörn Friberg

 

Administration

Clara Elizabeth Folkmann von Stöcken Musaeus, Studentermedhjælper