Redaktionsgruppe

Moderredaktion
Alexandra Brandt Ryborg Jønsson
Barbara Ann Barrett
Dorthe Brogaard Kristensen
Lotte Buch Segal
Lærke Cecilie Anbert
Perle Møhl
Peter Henriques
Stine Krøijer (ansvarshavende redaktør)
Tina Gudrun Jensen

Administration
Klara Salmon, Studentermedhjælper