Indsendelser

Du skal Login eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af indsendelse

Som en del af indsendelsesprocessen skal forfattere afkrydse, at deres indsendelse overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
  • Manuskriptet er ikke tidligere blevet publiceret, og det er heller ikke sendt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret (eller der er angivet en forklaring under kommentarfeltet 'Kommentarer til redaktøren').
  • Manuskriptfilen er i et OpenOffice, Microsoft Word-, RTF- eller WordPerfect-dokumentfilformat.
  • Der er angivet URL-adresser til referencerne, hvor de er tilgængelige.
  • Teksten er skrevet med enkelt linjeafstand, benytter en 12-punktsskrifttype og anvender kursiv i stedet for understregning (med undtagelse af URL-adresser), og alle illustrationer, figurer og tabeller er placeret i teksten på passende steder i stedet for til sidst.
  • Teksten opfylder de stilistiske og bibliografiske krav, der er beskrevet under Retningslinjer for forfattere , som findes under Om tidsskriftet.
  • Hvis du fremsender et dokument til en sektion af tidsskriftet, der har undergået peer review, er instruktionerne under Sikring af en blindbedømmelse blevet fulgt.

Retningslinjer for forfattere

En artikel i TIDSSKRIFTET ANTROPOLOGI skal maximalt være på 7.000 ord inkl. noter, men ekskl. litteraturliste.

Den bør følge gældende retskrivning på et af de skandinaviske sprog. Oversættelse af artikler fra tysk engelsk eller fransk vil kun undtagelsesvis forekomme. Der skrives med dobbelt linjeafstand og standardmargin, og manus fremsendes som tekstfil, ikke pdf.

Bidrag, der publiceres i TA, skrives som regel ad flere omgange. Det indsendte manuskript fagfællebedømmes af to anonyme anmeldere. Redaktionen sammenfatter på den baggrund kommentarer og eventuelle ændringsforslag og sender dem til forfatteren. Artiklen skrives færdig og afleveres med alle formalia i orden (jf. oven- og nedenstående). Eventuelle yderligere rettelser foretages af redaktionen eller af forfatteren i samarbejde med redaktionen.

 

NB: Tidsskriftet er ikke forpligtet til at trykke bidrag, hverken opfordrede eller uopfordrede. Eventuel afvisning af tilsendt materiale sker på mail.

Et manuskript består af følgende elementer:

-titel samt eventuel uddybende undertitel

-forfatternavn(e)

- 6 nøgleord

-tekst på dansk, svensk eller norsk forsynet med underrubrikker

-noter

-litteraturliste

-eventuelle illustrationer med billedtekster og angivelser af omtrentlig placering i teksten

-engelsk resumé på maks. 270 ord

-forfatteroplysninger (navn, grad og institutionstilknytning) på cirka tre linier

Citater anbringes i teksten i ,,gåseøjne”, hvis de er korte. Længere citater anbringes som selvstændige afsnit indrykket fra venstrekant. Citater på fremmedsprog skal oversættes.

 

Undgå lige højrekant og anden unødig design.

Litteraturhenvisninger anbringes i teksten i parentes (Efternavn 1993:123).

Noter placeres efter teksten med referencenummer anbragt i teksten i firkantede parenteser. [1]

Indskriv noterne manuelt – brug ikke tekstbehandlingsprogrammets fod- eller slutnotefunktion.

Litteraturlisten placeres til sidst. Referencerne opstilles alfabetisk efter efternavn og kronologisk for en forfatter, som har flere tekster på listen.

Opstillingsrecepten er:

Forfatternavn, Fornavn

1993 Bogtitel. Udgivelsesby: Forlag.

Forfatternavn, Fornavn

1993 Artikelnavn. Tidsskrifttitel årgang (nr.): sidetal.

 

Artiklers DOI skal medtages (ny bestemmelse fra 2019)

For praktisk vejledning se tidligere numre af TA på https://tidsskrift.dk/

Artikelforfattere modtager ikke økonomisk vederlag, men får tre eksemplarer af tidsskriftet.

 

Tidsskriftet opererer med flere mulige formater:

Artikel            Bidrag på maks. 7000 ord inkl. noter

Enquete          Et kort og kondenseret bidrag der belyser temaet

Interview        Kan have artiklens længde; afsæt i temarelevant emne eller person

Position           Et kortere bidrag af debatkarakter

Review            En kort oversigtsartikel om temaet belyst gennem udvalgt litteratur

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

De navne og adresser, der angives på dette tidsskrifts websted, vil udelukkende blive anvendt til tidsskriftets angivne formål og vil ikke blive gjort tilgængelige til andre formål eller for andre parter.