Nyeste nummer

Årg. 85 Nr. 3-4 (2022)
					Se Årg. 85 Nr. 3-4 (2022)
Publiceret: 2022-12-19

Hele nummeret

Redaktionel information

Forord

Se alle numre

Redaktion: Bo Kristian Holm, Kasper Bro Larsen, Nils Arne Pedersen, Johanne Stubbe Tegbjærg Kristensen og Jesper Høgenhaven.

Rådgivende udvalg: Jan Dietrich, Eve-Marie Becker, Carsten Bach-Nielsen, Ulla Schmidt, Ulrik Becker Nissen, Peter Lodberg, Anders-Christian Jacobsen, Else Marie Wiberg Pedersen, Marie Vejrup Nielsen, Anne Katrine de Hemmer Gudme, Søren Holst, Gitte Buch-Hansen, Heike Omerzu, Christine Svinth-Værge Pôder, Niels Henrik Gregesen, Iben Damgaard, Carsten Pallesen, Thomas Hoffmann, Annika Hvithamar, Lilian Munk Rösing, Mads Peter Karlsen

Danmarks førende fagteologiske tidsskrift. Udgives af Forlaget eksistensen i samarbejde med Det Teologiske Fakultet i København og Afdeling for Teologi på Aarhus Universitet og modtager støtte fra Chr. P. Hansen og Hustrus Fond for Almenvelgørende formål.