Redaktionsgruppe

Redaktører

Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen, Danmark (hovedredaktør). Artikler sendes til hovedredaktøren.

Kasper Bro Larsen, Aarhus Universitet, Danmark (anmeldelsesredaktør)

Bo Kristian Holm, Aarhus Universitet, Danmark

Anna Vind, Københavns Universitet, Danmark

Nils Arne Pedersen, Aarhus Universitet, Danmark

Jesper Høgenhaven, Københavns Universitet, Danmark

 

Rådgivende udvalg

AARHUS UNIVERSITET

Jan Dietrich, Eve-Marie Becker, Kasper Bro Larsen, Carsten Bach-Nielsen, Ulla Schmidt, Ulrik Becker Nissen, Peter Lodberg, Anders-Christian Jacobsen, Else Marie Wiberg Pedersen, Marie Vejrup Nielsen

KØBENHAVNS UNIVERSITET

Anne Katrine de Hemmer Gudme, Søren Holst, Mads Peter Karlsen, Gitte Buch-Hansen, Heike Omerzu, Lars Cyril Nørgaard, Carsten Pallesen, Iben Damgaard, Niels Henrik Gregersen, Christine Svinth-Værge Põder, Thomas Hoffmann, Annika Hvithamar, Lilian Munk Rösing