Om tidsskriftet

Fokus og område

Dansk Teologisk Tidsskrift (DTT) udkom første gang i 1938 og er Danmarks førende fagteologiske tidsskrift. Bag tidsskriftet står de teologiske fagmiljøer ved Det teologiske Fakultet på Københavns Universitet og AFdeling for Teologi, Aarhus Universitet. Tidskriftet udgives af Forlaget eksistensen. DTT har som mål at dække hele den teologiske fagvifte med en særlig forpligtigelse til at sørge for en publikationskanal af høj akademisk standard til rådighed for behandlingen af emner inden for eller med forbindelse til dansk teologi og kirkehistorie. DTT er peer reviewed og har et bredt sammensat rådgivningspanel med førende danske forskere inden for hele den teologiske fagrække.

 

Peer review-proces

Dansk Teologisk Tidsskrift foretager peer review af artikler og review-artikler. 

Ved modtagelse af artikelforslag screenes de af hovedredaktøren eller et andet redaktionsmedlem og sendes derpå til peer review. Til peer review anvendes såvel forskere fra det rådgivende panel, samt andre forskere fra Danmark eller Norden. Da mange fagmiljøer er små er det ofte nødvendigt at inddrage udenlandske peers i processen for at sikre den fornødne faglige ekspertise. Den ansvarlige redaktør sender resultatet af peer reviewen videre til forfatteren, ledsaget af redaktions kommentarer.

De fleste artikler peer reviewes inden for to måneder. I særlige tilfælde, hvor fagfeltet er smalt, kan processen tage længere tid.

Politik om Open Access

Dette tidsskrift tilbyder Open Access.

Oplysning om ophavsret

Copyright tilhører forfatteren og Eksistensen Akademisk

Copyright belongs to the author and to Eksistensen Akademisk

Læsere må downloade og linke til artikler, men må ikke ændre i teksten og heller ikke videreformidle artikler eller dele af artikler til kommercielt brug.