Meddelelser

Nu i digital udgave!

2013-12-11

Kære læsere.

Vi er nu gået i gang med, at gøre tidsskriftet tilgængeligt digitalt i en overskuelig, søgbar og indekseret udgave på Open Journal Systems.

Det første nummer, vi hermed publicerer i dette format, er Nr. 16 om Kreative strategier - flere vil følge.

Peripeti udkommer fortsat i den trykte udgave, som I kender, men vi håber med dette tiltag at gøre det nemmere for jer at læse tidsskriftet på de nye platforme, I måtte betjene jer af, og at vi med tiden kan gøre hele bagkataloget af forskningsartikler, anmeldelser mv. let tilgængelige og søgbare for jer.

Med venlig hilsen,

Peripetis redaktion.


Læs mere om Nu i digital udgave!

Nyeste nummer

Årg. 8 Nr. 16 (2011): Kreative strategier
Med dette nummer ønsker vi at belyse kreative strategier i forskellige teaterproduktioner. Bidragene spænder vidt: fra turboprocesser hos Hotel Pro Forma til årelange udholdenhedsprøver hos Odin Teatret, fra konceptudvikling i film og teater til publikumsinteraktion i færdigprøvede forestillinger. Vi ser både på konkrete processer på fx Det Kongelige Teater og på overordnede organisatoriske og scenekunstpolitiske rammer.
Publiceret: 2011-12-13

Redaktionelt Forord

Temaartikler

Interviews

Essays

Portrættet

Værket

Bøger

English Summaries

Se alle numre

Peripeti er et tidsskrift for dramaturgiske studier, som udkommer to gange om året. Titlen henviser til et centralt begreb indenfor teatervidenskab og dramaturgi, hvor peripeti er betegnelsen for et omslag eller vendepunkt. Det sætter fokus på markante vendepunkter i teaterkunsten gennem en række temanumre om emner som dramatik, teaterforestillinger, dans, performance og dramaturgi indenfor nye medier og film.