https://tidsskrift.dk/peripeti/issue/feed Peripeti 2022-04-25T10:22:21+02:00 Thomas Rosendal Nielsen thomas.rosendal@cc.au.dk Open Journal Systems <p>Tidsskrift for dramaturgiske studier</p> https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/132292 Creative Interference: A Tool in Designing the Residency Programme Connections 2022-04-10T15:03:36+02:00 Anne Hübertz Brekne thomas.rosendal@cc.au.dk <p>This essay offers a reflection on creative interference as a dramaturgical tool. The concept of creating and cultivating cross-artistic and cross-sectoral interferences as a starting point for artistic development was developed and applied to the overall design, as well as the practical execution of Connections – a residency programme for choreographic development and international exchange 2017-2020.</p> 2022-04-25T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Copyright Peripeti og forfatterne - Artiklerne er tilgængelige for direkte links. https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/132295 Overview 2022-04-10T16:08:08+02:00 Peripeti thomas.rosendal@cc.au.dk <p>Connections residency programme for choreographic development and international exchange was run by Performing Arts Platform in Aarhus from 2017-2020, hosting a total of 10 groups of artists. Each programme was designed individually in close collaboration with the artists, who were not expected to produce a finished work, but to develop material, seek inspiration and create new collaboration opportunities – preferably across disciplines and across the region. This overview provides the reader with a short introduction to the artists, their projects and their connections.</p> 2022-04-25T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Copyright Peripeti og forfatterne - Artiklerne er tilgængelige for direkte links. https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/132296 Interference and Freedom 2022-04-10T16:19:09+02:00 Barbara Simonsen thomas.rosendal@cc.au.dk Elisabeth Gade Nielsen thomas.rosendal@cc.au.dk <p>This is a collection of interviews with selected artists from the Connections residency programme (2017-2020), held, transcribed and edited by Barbara Simonsen and Elisabeth Gade Nielsen. The interviews revolve around artistic process, collaboration and creative freedom, and provide insight into how the framework of the residency (and its underlying concept of interference as a dramaturgical tool) feeds into the creative process. </p> 2022-04-25T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Copyright Peripeti og forfatterne - Artiklerne er tilgængelige for direkte links. https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/132297 Tanker om mentor-rollen 2022-04-10T16:30:51+02:00 Signe Klejs thomas.rosendal@cc.au.dk <p>Dette essay tager udgangspunkt i visual artist Signe Klejs’ praktiske arbejde som mentor i residency-programmet Connections samt hendes eget kunstneriske virke. Igennem essayet gives der et indblik i de udfordringer, mentoren kan opleve, men også effekten af det gode mentorforløb. Dertil undersøges det, hvordan ovenstående kan arbejdes med og anvendes i samspil med begrebet interferens. </p> 2022-04-25T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Copyright Peripeti og forfatterne - Artiklerne er tilgængelige for direkte links. https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/132294 Confessions of an Interferer 2022-04-10T15:34:56+02:00 Barbara Simonsen thomas.rosendal@cc.au.dk 2022-04-25T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Copyright Peripeti og forfatterne - Artiklerne er tilgængelige for direkte links. https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/132298 Flashes of Red 2022-04-10T16:35:11+02:00 Brian Quirt thomas.rosendal@cc.au.dk <p>Using the lens of ‘interference’ the essay examines the author’s work as a dramaturg and understanding of his approaches to dramaturgical thinking. The essay focuses on five areas of dramaturgical practice, including case studies that foreground ideas of interference in the sense of disruption and amplification in the following areas: <br>1) working with playwrights / creators; 2) with performance researchers; 3) with institutions; 4) with interns / mentees; and finally, 5) within the author’s own creative practice.</p> 2022-04-25T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Copyright Peripeti og forfatterne - Artiklerne er tilgængelige for direkte links. https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/132299 Local Interferences 2022-04-10T16:46:53+02:00 Peter M. Boenisch thomas.rosendal@cc.au.dk <p>Building on D.J. Hopkins’s ‘counter-textual dramaturgy’ and using as principal example the curatorial strategy of the 2018 Palermo edition of the arts biennial Manifesta, both of which introduced urban study research strategies proposed by Dutch architect Rem Koolhaas, this essay discusses the strategy of dramaturgic mapping as a way of generating ‘resonant interference’, as I call it drawing on a concept by German sociologist Hartmut Rosa. I argue that mapping fosters attention for common, resonant micro-narratives whose productive interferences help to dramaturgically embed art works within contemporary plural and diverse local cultural contexts.</p> 2022-04-25T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Copyright Peripeti og forfatterne - Artiklerne er tilgængelige for direkte links. https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/132300 Interferens eller hvordan lyder en appelsin? 2022-04-10T16:51:14+02:00 Louise Juhl Dalsgaard thomas.rosendal@cc.au.dk <p>I essayet undersøger forfatter Louise Juhl Dalsgaard, hvordan kunstnerisk interferens kan styrke kunstens virke og sikre, at den kunst vi skaber konstant kan udfordre og samtidig forhindre, at hjernen bliver doven. Dette sker med udgangspunkt i de fire forestillinger Hemmeligheder (2020), som hun skrev for Teaterhuset Filuren. Herigennem understreges vigtigheden af tværkunstnerisk samarbejde, der åbner op for helt nye muligheder i det kunstneriske udtryk, og også den konstruktive interferens, som kan forstærke de kunstneriske discipliner.</p> 2022-04-25T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Copyright Peripeti og forfatterne - Artiklerne er tilgængelige for direkte links. https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/132301 100% teater og billedkunst 2022-04-10T16:56:47+02:00 Erik Exe Christoffersen thomas.rosendal@cc.au.dk <p>Artiklen omhandler det dokumentariske kunstprojekt 100% Fremmed. Det består af 250 portrætter i foto og tekst af borgere fra forskellige steder i Danmark alle med flygtningebaggrund. Udstillingen er kurateret af fotokunstner Maja Nydal Eriksen i samarbejde med Metropolis/KIT, 2017-19 og den har været baggrund for teaterforestillingen ”Levende Fortællinger – 100% Fremmed?”, instrueret af Hans Rønne. Aktørerne var her syv fremmede som også deltog i det store portrætprojekt. Tematisk søger artiklen at belyse interferens mellem ”danskhed og fremmedhed”, mellem statistisk metode og dramaturgi og mellem kunst og pædagogik. Artiklen slutter med et konkret eksempel på en statistisk iscenesættelse af nye musik- og dramaturgistuderende på Aarhus Universitet.</p> 2022-04-25T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Copyright Peripeti og forfatterne - Artiklerne er tilgængelige for direkte links. https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/132320 Abstracts 2022-04-11T11:00:07+02:00 Peripeti thomas.rosendal@cc.au.dk 2022-04-25T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Copyright Peripeti og forfatterne - Artiklerne er tilgængelige for direkte links.