Om tidsskriftet

Om tidsskriftet:

Peripeti er et fagfællebedømt, open-access tidsskrift for dramaturgiske studier og det eneste videnskabelige teatertidsskrift i Danmark. Dermed fungerer tidsskriftet som det primære nationale forum for udbredelse og offentliggørelse af forskning om teater, scenekunst og dramaturgi. Peripeti er et centralt begreb inden for dramaturgi, der betyder vendepunkt eller omslag. Tidsskriftets hovedformål er i forlængelse heraf at indkredse og kontekstualisere væsentlige vendepunkter og udviklinger inden for både dansk og international scenekunst og dramaturgi gennem offentliggørelsen af især dansk, men også international forskning af høj kvalitet. For at udbrede det internationale kendskab til og tilgængeligheden af artiklerne kan bidrag til tidsskriftet enten udgives på engelsk eller et af de nordiske hovedsprog og alle artikler forsynes med et engelsk resumé.

Peripeti udgiver originale artikler i to numre årligt: et temanummer samt et åbent nummer. Tidsskriftet indekseres i SUMMON/ProQuest, PKP Index, Worldcat.org og Google Scholar og fra 2019 også i DOI.

Peer review-process:

Alle tidsskriftartikler er fagfællebedømte i en double-blind proces. Der benyttes kun bedømmere på Ph.d.-niveau eller tilsvarende, som er uden for redaktionsgruppen. Der ydes ikke forfatterhonorar eller anden kompensation for udgivne artikler.

Open Access:

Tidsskriftet udgives som open access, med øjeblikkelig adgang til alt indhold, ud fra princippet om at øget offentlig tilgængelighed af forskning fremmer international vidensudveksling. Fra 2018 bliver tidsskriftet primært udgivet digitalt og bagkataloget (27 temanumre og 8 særnumre) er i gang med at blive digitaliseret og indekseret. Store dele af bagkataloget er allerede frit tilgængeligt på www.peripeti.dk

Bidragydere:

Peripeti udgives med støtte fra Statens Kunstfond (2019) og Danmarks Frie Forskningsfond (2019-2022)

            

Tidsskriftshistorik:

Peripeti blev stiftet af forskere ved Aarhus Universitet, Afdeling for Dramaturgi, i 2004 og har siden 2006 været konstitueret som forening og drevet af en redaktion bestående af forskere fra flere danske universiteter, scenekunstskoler og teatre. Tidsskriftet har i perioden 2004-2018 udgivet to temanumre årligt. I relation til den videnskabelige publikation har Peripeti afholdt flere konferencer og skabt en hjemmeside (www.peripeti.dk), der formidler debat, teaterkritik, interviews mv. I forbindelse med konferencer og forskellige forskergruppers arbejde har tidsskriftet også udgivet en række særnumre.