Arkiver

 • Det åbne nummer 23/24
  Årg. 21 Nr. 36 (2024)

  Fra og med 2020 publicerer Peripeti hvert år et åbent, digitalt nummer, som præsenterer aktuel forskning inden for dramaturgi, teater- og performancestudier. Det kan fx være artikler, der udspringer af ph.d.-projekter eller større forskningsprojekter, hvormed vi giver Peripetis læsere indsigt i de nyeste forskningstemaer. Det kan være artikler baseret på keynote-oplæg fra konferencer og seminarer, der adresserer aktuelle temaer ift. branchen eller forskningen. Det kan være artikler, som udgør noget af den løbende grundforskning, der er med til at etablere vidensgrundlaget for de videregående uddannelser på området.  Vi publicerer også udvalgte essays, debatartikler og anmeldelser i nummeret. Artiklerne bliver publiceret løbende henover året, og nummeret bliver afsluttet ved årets udgang med publikation af forordet.

 • Fix&Foxy English
  Årg. 19 Nr. SI (2022)

 • Sustainability
  Årg. 19 Nr. 37 (2022)

  This issue of Peripeti is dedicated to sustainable theatre and performance practices. The urgency of rethinking and reimagining human activity has become increasingly obvious as the massive ecological catastrophes resulting from climate change and mass extinction have entered our horizons. The answer to this has been coined ‘sustainability’, a word that at the same time poses a serious challenge for all sectors of society, and runs the risk of degenerating into just another buzzword. In this issue, we interrogate, specify, and challenge the concept of sustainability in relation to theatre and performance practices within a broad range of circumstances and geographical areas. We encounter theatre and performance practices that directly engage with ecologies between human and non-human agents, practices that emphasise the need to reuse, replenish, and respect resources in the course of theatre production, and practices that insist on forms of sustainability that care and takes care of every-body.

  This issue is supported by The Independen Research Fund Denmark and The Danish Arts Foundation.

 • Fix&Foxy
  Årg. 19 Nr. S11 (2022)

  Siden 2005 har FIX&FOXY produceret teater og sociale interaktioner, hvor en række af teatrets konventioner bliver udfordret. De fortæller historier om mennesker, der sjældent bliver præsenteret eller repræsenteret i scene­kunsten: børn, prostituerede, flygtninge, hjemløse, krigsveteraner - undertiden sammen med professionelle skuespillere.

 • Dansk teaters 300 år jubilæum
  Årg. 19 (2022)

  Dette særnummer af Peripeti udkommer i anledning af, at dansk teater i efteråret 2022 fejrer 300-års jubilæum. Redaktørerne har ønsket at sætte fokus på dansk scenekunst i et internationalt perspektiv. Både på den inspiration der kommer udefra, men også på flere forsøg på at gøre dansk scenekunst gældende i udlandet.

 • Dramaturgical Interference
  Årg. 19 Nr. S10 (2022)

  Part 1 is the presentation of a series of cases from the artistic residency programme Connections, 2017-2020, organised by Performing Arts Platform in Aarhus.  Through essays and interviews, the ten Connections residencies are seen through the eyes of the artist, the mentor, and the head dramaturg/facilitator, with a view to examining and analysing interference as a dramaturgical and artistic tool. Part 2 presents four very different viewpoints and cases of artistic creation, artistic processes, and artistic research, where different connections create interference - through director-dramaturg collaboration; interdisciplinary collaboration; artist-expert collaboration a.o.

  Whether the goal of the connection is to co-create, qualify, sharpen, expand, nurture, or challenge, there is a form of interference happening, in the basic sense of the word - and the many-faceted, multiple forms of this interference, and what they do to artistic processes, is the curiosity of this special issue of Peripeti.

 • Curating
  Årg. 19 Nr. 35 (2022)

  This issue of Peripeti is dedicated to curating within and in relation to the field of performing arts. Deriving from the Latin curatus, to curate means “to care for”. Over the past ten to fifteen years, the field of performing arts has gradually adapted the term of curation.  As illustrated by the contributions to this issue, curatorial practices invite us, with renewed vigor, to negotiate whose histories and tastes artworks actually represent, and who gets to think, write and curate public spaces and cultural experiences for whom: What does it mean to ‘curate’ repertoires in theatre institutions, to ‘curate’ performing arts festivals or to ‘curate’ performance practices outside of purpose-built theatre buildings? Where do curatorial practices and dramaturgical practices align, overlap and/or differ? What does a curatorial lens offer for the field of theatre making and dramaturgy? What is the potential and what are the limits to putting into dialogue curatorial traditions within art museums and the field of theatre, dramaturgs and performing arts?

  Contributions by a wide international range of scholars, curators and dramaturgs.

 • Det åbne nummer
  Årg. 18 Nr. 34 (2021)

  Det åbne nummer

  Fra og med 2020 publicerer Peripeti hvert år et åbent, digitalt nummer, som præsenterer aktuel forskning inden for dramaturgi, teater- og performancestudier. Det kan fx være artikler, der udspringer af ph.d.-projekter eller større forskningsprojekter, hvormed vi giver Peripetis læsere indsigt i de nyeste forskningstemaer. Det kan være artikler baseret på keynote-oplæg fra konferencer og seminarer, der adresserer aktuelle temaer ift. branchen eller forskningen. Det kan være artikler, som udgør noget af den løbende grundforskning, der er med til at etablere vidensgrundlaget for de videregående uddannelser på området.  Vi publicerer også udvalgte essays, debatartikler og anmeldelser i nummeret. Artiklerne bliver publiceret løbende henover året, og nummeret bliver afsluttet ved årets udgang med publikation af forordet.

  Bidrag af: Katrine Bech Jensen, Cecilie Ullerup Schmidt, Ian Butcher, Gry Worre Hallberg og Siri M. Skar.

 • The Artistic Research Process: Getting Lost, Being Found

  The Artistic Research Process: Getting Lost, Being Found
  Årg. 18 Nr. 33 (2021)

  I  løbet  af  de  sidste  tre  årtier  har  kunstnere  og  ikke  mindst  kunstskoler  og  -universiteter  verden  over arbejdet ihærdigt for at udvikle en forskningstradition, der er baseret på og videreudvikler det kunstneriske virke. Artistic research (kunstnerisk forskning) er blevet et fast begreb. Kunstnerisk   forskning   betegner   dog   stadigvæk   et   uafklaret   og   omstridt   metodisk   og   epistemologisk felt; det er både dens styrke og svaghed. Kunstskolerne og -universiteterne arbejder sig  langsomt  frem  til  forskningsformater  og  nødvendige  rammebetingelser.

  Med dette temanummer om kunstnerisk forskning ønsker vi at udfolde den kunstneriske forskningspraksis  i  dens  kompleksitet,  som  både  indebærer  at  fare  vild  i  processen  og  finde  vej  igen. Her har vi valgt at vise feltets bredde og historik: Der er både KUV-projekter, kunstneriske praksisser  og  teoretiske  tilgange  af  dansk  og  international  karakter. Samlet set håber vi, at dette nummer vil  bidrage  til  professionaliseringen  af  feltet  gennem  udvikling,  udforskning  og  etablering  af  metoder og formater til formidling af kunstneriske forskningsprojekter.

 • Det åbne nummer
  Årg. 17 Nr. 32 (2020)

  Det åbne nummer

  Fra og med 2020 publicerer Peripeti hvert år et åbent, digitalt nummer, som præsenterer aktuel forskning inden for dramaturgi, teater- og performancestudier. Det kan fx være artikler, der udspringer af ph.d.-projekter eller større forskningsprojekter, hvormed vi giver Peripetis læsere indsigt i de nyeste forskningstemaer. Det kan være artikler baseret på keynote-oplæg fra konferencer og seminarer, der adresserer aktuelle temaer ift. branchen eller forskningen. Det kan være artikler, som udgør noget af den løbende grundforskning, der er med til at etablere vidensgrundlaget for de videregående uddannelser på området.  Vi publicerer også udvalgte essays, debatartikler og anmeldelser i nummeret. Artiklerne bliver publiceret løbende henover året, og nummeret bliver afsluttet ved årets udgang med publikation af forordet.

  Bidrag af: Josefine Brink Siem, Palle Schantz Lauridsen, Thomas Rosendal Nielsen og Kim Skjoldager-Nielsen.

 • Kollektiv
  Årg. 17 Nr. 31 (2020)

  I de senere år er en række kollektive bevægelser vokset frem i det sociale og det politiske liv, og ikke mindst i kunsten, hvor vi både lokalt og internationalt har set en vækst i etableringen af blivende arbejdsfælleskaber, ikke kun inden for almindeligvis samskabende kunstarter som musik, scene- og performancekunst, men også i traditionelt mere individualiserede praksisformer som billedkunst, komposition og skrift. I centrum for dette nummer af Peripeti står kortlægningen, undersøgelsen, den historiske kontekstualisering og den teoretiske diskussion af det kollektives genkomst i kunsten.

 • DRA60 Jubilæum
  Årg. 16 Nr. S9 (2019)

  I 2010 udgav Peripeti nr. 10 med Dramaturgi som
  hovedoverskrift. Dengang gav vi ordet til dramaturgerne i
  anledningen af Peripetis tiende nummer. Denne gang gør vi
  det igen, fordi Dramaturgiuddannelsen ved Aarhus Universitet
  markerer sit 60 års jubilæum som universitetsfag.
  Der er sket en masse i årenes løb, og grundlæggende kan
  vi sige, at antallet af dramaturger i Danmark er vokset. Det
  skyldes ikke kun det faktum, at der uddannes mange på
  studiet, men også at der er en større bevidsthed, ja måske
  ligefrem dramaturgisk identitet, som knytter sig til faget.
  Hvad er det, der gør, at Dramaturgi med sin påfuglefjerhale af
  handlemuligheder i mange retninger når ud til et stadigt bredere
  arbejdsmarked og samtidigt formår at fremstå som en nærmest
  sportstrimmet uddannelse? Jubilæumsnummeret kan med sine
  forskellige bidrag forhåbentlig være med til at give læseren en
  levende forestilling om bredden i Dramaturgiuddannelsen over
  de 60 år.

 • Teatervitenskapelige forhandlinger – dokumentasjon, refleksjon og praksis
  Årg. 16 Nr. S8 (2019)

  Teatervitenskap er som humanistisk fag under sterkt press, noe særlig det norske fagmiljøet har fått merke de siste årene. Denne spesialutgaven av Peripeti bringer sammen artikler videreutviklet etter konferansen Teatervitenskap – historiografi, teori og praksis som fant sted på Universitetet i Bergen i 25-27. mai 2018. Konferansen ble initiert som svar på at faget var nedleggingstruet ved UiB i forbindelse med et generasjonsskifte.  Disse artiklene viser noe av den store bredden i teatervitenskapelig forskning i Norge i dag og fagets vitalitet og relevans i vår tid.

 • Grønlands teaterhistorie - på vej
  Årg. 16 Nr. S7 (2019)

  I dette særnummer af Peripeti vil redaktionsgruppen og flere andre bidragsydere præsentere aspekter ved det grønlandske teater. Præsentationen er langt fra udtømmende, idet der siden slutningen af 1800-tallet har været et aktivt teaterliv i Grønland. Udgivelsen søger at rette op på det forhold, at grønlandsk teater i lidt for lille grad er kendt eller agtet.

 • Bodies of Difference/Kroppe i forskellighed
  Årg. 15 Nr. 29/30 (2018)

  I løbet af de seneste 10-15 år er scenekunsten i Danmark blevet platform for en kritisk undersøgelse af normative forestillinger om køn, seksualitet, fysisk funktionalitet og racialisering. Samtidig er behovet for en kritisk undersøgende tilgang til såvel værker som kunstneriske strategier samt de begreber, hvormed vi diskuterer dem, blevet stadig mere påtrængende og relevant. Hensigten med Bodies of Difference / Kroppe i forskellighed er at bidrage til en indkredsning af nogle af de etiske og politiske såvel som metode-relaterede spørgsmål, det kan være relevant at stille til æstetiske praksisformer og teoridannelser med det til fælles, at de med kroppen som omdrejningspunkt beskæftiger sig med performative identitetskonstruktioner.

 • Make it Real - Virkelighedsteater
  Årg. 14 Nr. 27/28 (2017)

  Dette nummer af Peripeti rummer en række nye tekster om Norsk virkelighedsteater, vandreperformance, Rimini Protokolls hverdagseksperter, Borgerscener, Carte Blanche, Secret Hotel, interview med Nielsen, mv. Desuden indgår der tidligere publicerede men til nummeret bearbejdede artikler og essays om Fix og Foxy, Christian Lollike og Lucas Matthaei. Flere af teksterne bearbejder de samme forestillinger, hvilket betyder at læseren får forskellige tilgange til og analyser af et materiale, der ikke kan fremstilles entydigt. En række tekster tematiserer virkelighedsteaters iscenesættelse af krig. Andre fokuserer på virkelighedsteaters autenticitetsproblematik og brugen af ikke-professionelle aktører. Der er artikler om virkelighedsteater som landskabsteater og endelig opsamlende artikler om dramaturgi samt en række anmeldelser af nye og ældre forestillinger.

 • Hotel Pro Forma - Hotel of Beauty. A Laboratory for Performing Arts
  Årg. 14 Nr. S6 (2017)

  Since its foundation in 1985 the Danish performance theater Hotel Pro Forma has cultivated the interaction between architecture, music, visual arts and words from the principles of visual art. With its distinctive aesthetic idiom it has gained a prominent place in the Danish and international theater landscape. Hotel Pro Forma’s use
  of advanced lighting and new technology has attracted attention in connection with its many remarkable productions.

  Throughout the life of Hotel Pro Forma, Kirsten Dehlholm has been the artistic director of the theater, which acts as a studio, a laboratory, and a production company. In the course of the last 30 years, it has constantly explored new avenues between performance, visual art, installation, and opera.

  In this special issue of Peripeti several researchers have come together to investigate a series of performances and to look more closely into Hotel Pro Forma’s artistic means and processes to expand an understanding of the performing arts.

 • Værket
  Årg. 13 Nr. 25 (2016)

  I dette nummer diskuteres værkbegrebets forskellige dimensioner, funktioner og forskydninger: værket som ramme for forskellige dramaturgier samt teatrale og performative formater og præsentationsformer; værket som praksis og koncept; værkets institutionelle organiseringer; værkets afsenderpositioner og tilskuerhenvendelser; værkets autonomi, dets grænser samt overskridelser eller integration af egne grænser; værkets og kunstnerens meta-reflektioner over kunstens og værkets status. Desuden diskuteres praktiske og teoretiske refleksioner omkring værkbegrebet. Refleksioner, der vil indfange en kunst, som skaber forskydninger, forstyrrelser, overskridelser og forandring i værkbegrebet.

 • Kunsten ude på kanten
  Årg. 13 Nr. S5 (2016)

  I 2010-2014 gennemførte syv egnsteatre hver deres festuge som en del af det samlede projekt Kunsten ude på kanten støttet af Statens Kunstråd. Kunsten ude på kanten tog udgangspunkt i Odin Teatrets tradition for, som egnsteater at være initiativtager til en festuge med et tydeligt scenekunstnerisk aftryk og med en høj grad af
  borgerinddragelse. De gennemførte festuger i Holstebro, Odsherred, Kolding, Viborg, Svendborg, Nykøbing Mors og Rønne fik meget forskellige udtryk, hvilket afspejlede det lokale teaters kunstneriske profil samt dets muligheder og ønsker i lokalområdet.


  Denne rapport dokumenterer og videreformidler erfaringerne fra projektet og er resultatet af evalueringen af projektet, gennemført af Erik Exe Christoffersen, Louise Ejgod Hansen, Ida Krøgholt, Annelis Kuhlman og Thomas Rosendal Nielsen, alle forskere fra Dramaturgi ved Aarhus Universitet. Rapporten er præsenteret ved
  egnsteaterkonferencen i Herning, maj 2016

 • Teaterkritik/Teateranmeldelse
  Årg. 13 Nr. 24 (2016)

  Dette nummer af Peripeti stiller skarpt på et område, der næppe lader sig klart definere, og hvis beskaffenhed som oftest vil være genstand for en følelsesladet diskussion. Som det vil fremgå af nummerets bidrag, har teaterkritikkens funktion og spørgsmålet om den ideelle teaterkritik alle dage været til debat, og forventningerne været afhængige af, hvorfra teaterkritikken bliver iagttaget. Først og fremmest er dette nummer udtryk for en bekymring over teaterkritikkens tilstand i dagens mediebillede og en frygt for svækkelse af den offentlige debat om scenekunst i Danmark.

 • Audiodrama
  Årg. 12 Nr. 22 (2015)

  Denne udgave af Peripeti er tilegnet audiodramaet. For første gang samles et bredt udvalg af akademiske og praksisfunderende betragtninger over det drama, der først og fremmest appellerer til høresansen.

   

  Anledningen er den stigende interesse for kulturens lydlige sider og i særdeleshed den store opmærksomhed radio og audio drama har fået i de senere år: Vi går i radiobiograf, til radiodramafestival, vi lytter til audiodrama som podcast fra de store broadcastere eller fra uafhængige producenter som aldrig før. Hvad mere er, denne "auditive vending" efter mange års visuel dominans slår også igennem i scenedramatikken.

  Audiodramaet belyses fra dramaturgiske, mediehistoriske og kulturanalytiske vinkler og artiklerne spænder over emner og genrer som tysk og britisk radiodrama, fan fiction drama, stedsspecifik lyddramatik og improvistation. Dette er et første forsøg på at tegne et felt i sin vorden. Således håber vi at have ydet et bidrag til udviklingen af en fælles fagterminologi og et teoretisk apparat, som kan føre til en mere nuanceret redegørelse for fænomenet audiodramatik.

 • Dokumentarisme
  Årg. 11 Nr. 21 (2014)

  Med dette temanummer om Dokumentarisme ønsker Peripeti at analysere og diskutere genren, dens mange undergenrer og afarter med henblik på det, man kunne kalde den tredje generation af scenisk dokumentarisme. Det er ikke så lige til at foretage en præcis afgrænsning af genren, for det er som ethvert værk, der påberåber sig, inkorporerer eller helt åbenlyst opererer med dokumenter hentet udenfor værket selv, afstedkommer en fornyet genrediskussion: Hvad er dokumentarisme, hvad er realisme, og hvordan skal man forholde sig til dokumentets autenticitetsstatus i et givet værk? Det er imidlertid netop denne diskussion, vi gerne vil føre med dette temanummer.

 • Musikteater
  Årg. 10 Nr. 20 (2013)

  Hvordan  har  musikteatret  i  Danmark  det  i  dag?  Spørgsmålet  er  ikke  så  enkelt  at  besvare,  da  ”musikteater  i  Danmark”  dækker  over  mange  forskellige  undergenrer  og  subkulturer.  De etablerede operakompagniers produktioner, de små operakompagniers produktioner, nye eksperimenterende musikteaterproduktioner, musicals, teaterkoncerter, musikteater for børn. Temanummeret kommer vidt omkring, men der er alligevel flere røde tråde, som forbinder mange af  artiklerne, og  som  berører  noget  helt  centralt  i  dagens  (danske)  musikteater.  Performativitet  er  den  ene  tråd, interaktivitet  og  relation  er  den  anden.

1-25 af 47