Årg. 17 Nr. 31 (2020): Kollektiv

					Se Årg. 17 Nr. 31 (2020): Kollektiv

I de senere år er en række kollektive bevægelser vokset frem i det sociale og det politiske liv, og ikke mindst i kunsten, hvor vi både lokalt og internationalt har set en vækst i etableringen af blivende arbejdsfælleskaber, ikke kun inden for almindeligvis samskabende kunstarter som musik, scene- og performancekunst, men også i traditionelt mere individualiserede praksisformer som billedkunst, komposition og skrift. I centrum for dette nummer af Peripeti står kortlægningen, undersøgelsen, den historiske kontekstualisering og den teoretiske diskussion af det kollektives genkomst i kunsten.

Publiceret: 2020-03-08

Redaktionelt Forord

Enquete

Kunstneriske bidrag

Interviews

English Summaries