Peripeti https://tidsskrift.dk/peripeti <p>Tidsskrift for dramaturgiske studier</p> Aarhus Universitet, Den Danske Scenekunstskole, Københavns Universitet da-DK Peripeti 1604-0325 <p>Copyright Peripeti og forfatterne - Artiklerne er tilgængelige for direkte links.</p> Ud over alle grænser https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/126061 <p>Artiklen er en introduktion til Madame Nielsens grænsenarrativer, hvoraf særligt fire grænsekrydsende figurer fremhæves: den dannelsesrejsende, turisten, flygtningen og vandringskvinden. Gennem en sådan optik synliggøres det, hvordan de kulturelle og individuelle grænser sjældent, eller måske aldrig, krydses. Nielsen derimod leger med grænsen og minder os om at krydse den.&nbsp;&nbsp;</p> <p><strong>English summary</strong></p> <p>The article serves as an introduction to Madame Nielsen’s border narratives, where mainly four border-crossing figures are highlighted: the Grand tourer, the tourist, the refugee and the female walker. Through this perspective it is demonstrated how border crossers rarely, or perhaps never, cross their cultural or individual borders. Nielsen, however, confronts the border and reminds us to cross and challenge it.</p> Katrine Bech Jensen Copyright (c) 2021 Copyright Peripeti og forfatterne - Artiklerne er tilgængelige for direkte links. 2021-04-29 2021-04-29 18 34