Årg. 13 Nr. S5 (2016): Kunsten ude på kanten

					Se Årg. 13 Nr. S5 (2016): Kunsten ude på kanten

I 2010-2014 gennemførte syv egnsteatre hver deres festuge som en del af det samlede projekt Kunsten ude på kanten støttet af Statens Kunstråd. Kunsten ude på kanten tog udgangspunkt i Odin Teatrets tradition for, som egnsteater at være initiativtager til en festuge med et tydeligt scenekunstnerisk aftryk og med en høj grad af
borgerinddragelse. De gennemførte festuger i Holstebro, Odsherred, Kolding, Viborg, Svendborg, Nykøbing Mors og Rønne fik meget forskellige udtryk, hvilket afspejlede det lokale teaters kunstneriske profil samt dets muligheder og ønsker i lokalområdet.


Denne rapport dokumenterer og videreformidler erfaringerne fra projektet og er resultatet af evalueringen af projektet, gennemført af Erik Exe Christoffersen, Louise Ejgod Hansen, Ida Krøgholt, Annelis Kuhlman og Thomas Rosendal Nielsen, alle forskere fra Dramaturgi ved Aarhus Universitet. Rapporten er præsenteret ved
egnsteaterkonferencen i Herning, maj 2016

Publiceret: 2020-10-25

Kulturligt Festivalen 2013

Morsø Festuge 2014: Spor af tiden

Torvet på den anden ende i Rønne. 2014

Afslutning