Indledning

Kunsten ude på kanten 2011-2014

Forfattere

  • Peripeti Redaktion

DOI:

https://doi.org/10.7146/peri.v13iS5.110625

Resumé

Kunsten ude på kanten 2011-2014

Bag denne rapport står en forskergruppe ved Dramaturgi under Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet. Vi dokumenterer Kunsten ude på kanten 2011-2014, som Statens Kunstråd støttede med 2 mio. kr., bevilget den 9. december 2010.

Udgangspunktet for Kunsten ude på kanten var Odin Teatrets erfaringer som egnsteater med at involvere store dele af Holstebros befolkning i sin festuge, Holstebro Festuge. Odin Teatret videreformidlede disse erfaringer gennem møder med seks egnsteatre, spredt ud over hele Danmark. I projektet indgik Holstebro Festuge Kærlighedshistorier, som fandt sted 4.-12. juni 2011 med Odin Teatret som igangsætter. Derefter fulgte Odsherred Kulturfestival, med Odsherred Teater som primus motor, 27. juli-4. august 2013, Kulturligt Festivalen, 23. august-1. september 2013 med Mungo Park Kolding som drivkraft, Viborg Festuge, 14.-21. september 2013, under ledelse af Carte Blanche, Morsø Festuge, 15.-23. august 2014 med Limfjordsteatret, Dage med Brecht, 17.-21. september 2014 ved BaggårdTeatret samt Torvet på den anden ende, 20.-21. september 2014 med Bornholms Teater.

Vi, som har forfattet rapporten, søger at give et indblik i projektet som helhed, i de enkelte festugers proces og i de udviklingsmuligheder, den kunstbaserede festuge åbner for teatret, byen og borgerne. Undersøgelsen er løbende blevet dokumenteret med video, interviews og analyserende artikler, og gennem dette synliggøres de enkelte festugers karakteristika, ligesom forskelle mellem de lokale tiltag er kommet til syne i arbejdet. Der er et kunstnerisk koncept bag hver festuge i de involverede byer, og i kommunikationen med festugearrangørerne har vi stillet skarpt på konceptet og den kunstneriske ide bag festugen.

Da Kunsten ude på kanten udspringer af Odin Teatrets mangeårige arbejde som festugearrangør, indtager Odin Teatret af gode grunde en særposition i projektet. Festugens deltagelsesform er integreret i Odin Teatrets profil. Teatret har trænet og udviklet dramaturgiske greb i forhold til en kunstnerisk aktivitet i byrummet gennem 50 år (fra 1966) og har skabt relationer til byen Holstebro, hvor flere generationer efterhånden kender til teatret og dets aktiviteter. Desuden besidder Odin Teatret afgørende ressourcer, og festugen prioriteres som et af teatrets centrale udviklingsfelter. Samtidig har Odin Teatret, fx gennem workshops og kurser for eksterne unge skuespillere, kunnet skabe grundlag for store parader og synlige begivenheder i Holstebro Festuge. Aktiviteter som åbningen af festugen, daglige parader gennem byen, afslutning i parken og iscenesættelsen af Rådhuset, er blevet faste traditioner, som teatret har vedligeholdt.

Som projekt løb Kunsten ude på kanten over fire år og de syv egnsteatre, som var involveret, har i perioden 2011-2014 modtaget et økonomisk tilskud, der skulle gøre det muligt at eksperimentere med at udvikle festuger, hvori teatret er en central aktør, og hvor teaterinstitutionens grænser gøres flydende med henblik på borgeraktivering.

Som forskerteam har vi ønsket at pege på de generelle potentialer i festugekonceptet. Følgende overskrifter og spørgsmål har været styrende for de dele, vi især har fokuseret på i observation, interviews og samtaler med festugearrangørerne:

Downloads

Publiceret

2016-01-01

Citation/Eksport

Redaktion, P. (2016). Indledning: Kunsten ude på kanten 2011-2014. Peripeti, 13(S5), 5–11. https://doi.org/10.7146/peri.v13iS5.110625

Nummer

Sektion

Redaktionelt Forord